Projekt: Pokonać niepokonane – wsparcie dzieci i młodzieży z pieczy zastępczej w Powiecie Opoczyńskim Współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego

W dniu 12.10.2019r. w Szkole Podstawowej nr 2 im. Kazimierza Wielkiego    z Oddziałami Integracyjnymi w Opocznie w sali nr 209 odbędzie się pierwsze spotkanie Warsztatów Kompetencji Społecznych dla szesnastu uczestników projektu „Pokonać niepokonane- wsparcie dzieci i młodzieży z pieczy zastępczej w Powiecie Opoczyńskim”. Warsztaty mają na celu podniesienie poziomu zaradności życiowej oraz  wypracowanie właściwego funkcjonowania w środowisku społecznym, przełamywanie barier i wzmacnianie komunikacji. Zajęcia będą prowadzone przez dwóch specjalistów (psycholog i pedagog). Uczestnikom warsztatów będą zapewnione dwie przerwy kawowe oraz obiad dwudaniowy. Ze względu na brak połączeń komunikacyjnych dla części uczestników zostanie zorganizowany dowóz na zajęcia.