Projekt: Pokonać niepokonane – wsparcie dzieci i młodzieży z pieczy zastępczej w Powiecie Opoczyńskim Współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego

Szczegółowy harmonogram Warsztatów Kompetencji Społecznych w ramach projektu „Pokonać niepokonane – Wsparcie dzieci i młodzieży z pieczy zastępczej w Powiecie Opoczyńskim”

Lp.   Ilość uczestników Data/godzina wsparcia Miejsce realizacji  
  1 16 osób 12.10.2019r. 8.00- 16.00 Szkoła Podstawowa Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi im Kazimierza Wielkiego  
2 16 osób 26.10.2019r. 8.00- 16.00 Szkoła Podstawowa Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi im Kazimierza Wielkiego  
3  16 osób 16.11.2019r. 8.00- 16.00 Szkoła Podstawowa Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi im Kazimierza Wielkiego  
4 16 osób 23.11.2019r. 8.00- 16.00 Szkoła Podstawowa Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi im Kazimierza Wielkiego
5 16 osób 07.12.2019r. 8.00- 16.00 Szkoła Podstawowa Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi im Kazimierza Wielkiego