Grupa wsparcia dla opiekunów faktycznych

W dniu 17.09.2019r. odbyło się ostatnie spotkanie grup wsparcia dla opiekunów faktycznych w ramach projektu „ CUS- centrum usług społecznych dla mieszkańców powiatu opoczyńskiego”. Spotkanie odbyło się w jednej z sal Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Opocznie. Osoby uczestniczące w spotkaniu miały zapewnioną przerwę kawową. W ramach ostatniej grupy wsparcia uczestnicy podsumowali dotychczas zdobytą wiedzę oraz wymienili się swoimi przeżyciami ze wszystkich dotychczasowych spotkań.