„Szkoła dla rodziców i wychowawców”

Od września ruszyliśmy z nowym zadaniem „Szkoła dla rodziców i wychowawców” który skierowany jest do rodzin zastępczych spokrewnionych, niezawodowych, zawodowych, dyrektorów i wychowawców Placówek Opiekuńczo Wychowawczych typu rodzinnego.

Zadanie ma charakter warsztatowy prowadzony jest w trzech grupach. Dla każdej z grupy przewidziano 7 spotkań po 6