Grupy wsparcia dla opiekunów faktycznych osób niesamodzielnych

Prowadzone są przez dwóch specjalistów z podziałem na dwie grupy. Spotkania odbywają się raz w miesiącu po 4 godziny.

Celem spotkań jest podniesienie wiedzy i rozwijanie umiejętności opiekunów dotyczących opieki nad osobami niesamodzielnymi. Tematy poruszane na spotkaniach grup wsparcia to m.in. problemy dotyczące właściwej higieny i opieki na osoba chorą-leżącą, radzenie sobie z emocjami osób długotrwale opiekujących się chorymi oraz negatywnych emocji przewlekle chorego do opiekującego się, problem stresu oraz radzenia sobie z nim. Opiekunowie w ramach spotkań grup wsparcia mogą wzajemnie wymienić się doświadczeniami oraz przekazać sobie wiedzę jak oni radzą sobie z problemami dnia codziennego i gdzie w razie problemów mogą szukać wsparcia.