Superwizja dla rodzin zastępczych zawodowych oraz Grupy wsparcia dla rodzin zastępczych spokrewnionych i niezawodowych

Od 24 kwietnia 2019 r. ruszyły w ramach projektu „W jednym kierunku dla rodziny” zajęcia superwizji dla rodzin zastępczych zawodowych a od października do zajęć zostaną włączeni dyrektorzy i wychowawcy Placówek Opiekuńczo Wychowawczych typu rodzinnego, socjalizacyjnego i interwencyjno-socjalizacyjnego. Powyższe zajęcia będą trwały do grudnia 2021r. głównym celem warsztatów jest podniesienie kwalifikacji rodzin, przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu oraz wspomaganie uczestników w trudnych sytuacjach. Superwizja prowadzana jest przez wykwalifikowanego superwizora z wieloletnim doświadczeniem.

______________________________________________________________________________

Dla uczestników projektu zorganizowano także spotkania z zakresu „Grup wsparcia” dla rodziny zastępczych spokrewnionych i niezawodowych, którzy będą spotykać się w ramach zajęć co drugi miesiąc począwszy od kwietnia 2019r. i będą trwały do grudnia 2021r. W ramach warsztatów rodziny będą mogły wymienić się swoimi doświadczeniami oraz analizować bieżące problemy i trudności w wypełnianiu funkcji rodzica zastępczego. Zajęcia odbywają się w Szkole Podstawowej nr 2 w Opocznie. Podczas zajęć opiekę nad dziećmi sprawują koordynatorzy projektu, którzy w atrakcyjny sposób umilają czas dzieciom.

Od kwietnia w ramach projektu swoją pracę rozpoczął również specjalista pracy z rodziną, który w zakresie swoich obowiązków pełni wsparcie dla dyrektorów POW typu rodzinnego oraz dzieci.

Zapewnia dzieciom wspólne zabawy i angażuje do zajęć edukacyjnych.