Archiwum kategorii: Aktualności

15.09.2016 r. – Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych zlecanych fundacjom oraz organizacjom pozarządowym ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych


Dokumenty do pobrania:


Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert(typ pliku: *.pdf , rozmiar pliku: 4,166 MB)

Oferta realizacji zadania publicznego (wzór)(typ pliku: *.pdf , rozmiar pliku: 2,133 MB)

Oświadczenie do oferty złożonej w ramach otwartego konkursu ofert(typ pliku: *.pdf , rozmiar pliku: 152 KB)

Uchwała Zarządu Powiatu w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert(typ pliku: *.pdf , rozmiar pliku: 6,562 MB)


24.06.2016 r. – Festyn rodzinny „Noc Świętojańska 2016”

W dniu 24 czerwca 2016r. Powiat Opoczyński zorganizował nad zalewem opoczyńskim rodzinny festyn plenerowy „Noc Świętojańska 2016” nawiązując tym  samym do staropolskich tradycji naszych przodków. Noc Świętojańska nazywana potocznie Wiankami to święto sięgające głęboko w obyczaje słowiańskie, obchodzona jest w okresie letniego przesilenia z 23 na 24 czerwca. Jest świętem jedności, połączenia ognia i wody, urodzaju i płodności, miłości i radości, pełnym magii i wróżb. Czytaj dalej

03.06.2016 r. – Uroczystość Inaugurująca VIII Wojewódzkie Obchody Dnia Rodziny

W dniu 3 czerwca 2016r. w sali kinowej Łódzkiego Domu Kultury w Łodzi odbyła się Uroczystość Inaugurująca VIII Wojewódzkie Obchody Dnia Rodziny. Podczas uroczystości uhonorowane zostały przez Marszałka Województwa Łódzkiego pana Witolda Stępnia oraz Wicemarszałka Województwa Łódzkiego pana Dariusza Klimczaka wybrane rodziny zastępcze z 24 powiatów województwa łódzkiego, które oprócz właściwej opieki zapewniają dzieciom przede wszystkim miłość i ciepło domu rodzinnego. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Opocznie jako organizator rodzinnej pieczy zastępczej zgłosiło do uhonorowania panią Jadwigę Twardowską pełniącą funkcję spokrewnionej rodziny zastępczej dla wnuczek Mai i Weroniki. Jest to forma podziękowania i docenienia za dobrą i wieloletnią współpracę oraz wysiłek i trud włożony w wychowywanie dzieci.
W kolejnej części obchodów podsumowano konkurs pt. „Województwo Łódzkie Przyjazne Rodzinie”, na który wniosek opracowało Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Opocznie. W konkursie nagrodzone zostały samorządy i przedsiębiorstwa oraz instytucje z terenu województwa łódzkiego, realizujące cele polityki rodzinnej, wspierające rodziny w regionie łódzkim. W kategorii „Samorząd Przyjazny Rodzinie” II miejsce zdobył Powiat Opoczyński. Tym samym Powiat Opoczyński może posługiwać się zaszczytnym tytułem Samorządu Przyjaznego Rodzinie. Nagrodę w imieniu Starosty Powiatu Opoczyńskiego pana Józefa Roga i Wicestarosty Powiatu Opoczyńskiego pana Marcina Baranowskiego odebrała pani Maria Sołtysiak Dyrektor Wydziału Ochrony Środowiska, Zdrowia i Osób Niepełnosprawnych.

04.06.2016 r. – Wojewódzki Piknik Rodzin Zastępczych w Tuszynie

Jednym z przedsięwzięć poświęconych rodzinie, realizowanych na szczeblu regionu, są Wojewódzkie Obchody Dnia Rodzicielstwa Zastępczego. W 2016r. odbyły się one pod nazwą VIII Wojewódzkie Obchody Dnia Rodziny, w ramach których, w dniu 4 czerwca 2016 r. odbył się Wojewódzki Piknik Rodzin Zastępczych zorganizowany w Tuszynie. Wspólne biesiadowanie i wymiana rodzicielskich doświadczeń to okazja do wyłączenia się na chwilę z rodzinnych trosk, spotkanie się z innymi ludźmi którzy mają podobne problemy oraz wymiana rodzicielskich doświadczeń. Uczestników organizowanego wydarzenia odwiedził między innymi marszałek Województwa Łódzkiego Pan Witold Stępień. Z terenu Powiatu Opoczyńskiego w pikniku wzięło udział 6 rodzin zastępczych (18 osób) oraz pracownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Opocznie, Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej, Dorota Baran. Dla dzieci zorganizowano wiele atrakcji. W czasie Pikniku wręczone zostały nagrody dla uczestników konkursu literacko – plastycznego organizowanego przez RCPS w Łodzi. Wśród nagrodzonych osób jest dziewczynka z naszego Powiatu Opoczyńskiego, Maja Zwolińska. Miłą atmosferę podkreślała degustacja grillowanych przysmaków.

09.05.2016 – Ważny komunikat

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Opocznie pilnie poszukuje dla osoby niepełnosprawnej schodołazu. Ze względu na trudną sytuacje osobistą i rodzinną rodziny w, której łącznie są trzy osoby niepełnosprawne, prosimy o możliwość nieodpłatnego wypożyczenia bądź odstąpienia urządzenia. Kontakt w wyżej wymienionej sprawie pod numerem telefonu: 44 736 14 64 bądź emailem : sekretariat@pcpropoczno.pl .
Osoby do kontaktu:
Pani Dominika Macieja – Deperas
Pani Agnieszka Gąsieniec

23.03.2016 r. – Dodatek dla dzieci w pieczy zastępczej

     W związku z wejściem w życie od dnia 1 kwietnia 2016 roku ustawy z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2016 r., poz. 195) wprowadzającej zmiany w ustawie z dnia czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 332 z późn. zm.)  wprowadzonych tą ustawą, Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Opocznie informuje, że na podstawie art. 80 ust. 1a ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej od 1 kwietnia 2016 roku rodzinie zastępczej na każde umieszczone dziecko w wieku do ukończenia 18. roku życia przysługuje dodatek w wysokości świadczenia wychowawczego określonego w przepisach o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, zwany dalej „dodatkiem wychowawczym”. Czytaj dalej

04.03.2016 r. – Projekty na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych i niepełnosprawnych

Z dniem 29 lutego 2016 roku przedstawiciele Fundacji RAZEM oraz Drzewickiego Centrum Wolontariatu „Ofiarna dłoń” zawarli porozumienia o współpracy w zakresie realizacji projektów współfinansowanych przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. W ramach współpracy mieszkańcy powiatu opoczyńskiego, w szczególności gminy i miasta Drzewica będą mogli skorzystać z bezpłatnego udziału w trzech projektach, których głównym celem jest aktywizacja zawodowa oraz wejście na rynek pracy osób bezrobotnych i niepełnosprawnych. Jednocześnie informujemy, że w dniu 1 marca 2016 roku rozpoczęła się rekrutacja Uczestników/-czek do projektów. Deklaracje wstępne będą przyjmowane do dnia 15 marca 2016 roku. Czytaj dalej

21.03.2016 r. – Przyjmowanie wniosków w ramach programu „Aktywny Samorząd”

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Opocznie – Realizator programu „Aktywny Samorząd” będzie przyjmował wnioski o dofinansowanie od dnia 21-03-2016 roku.

Termin zakończenia przyjmowania wniosków:
1. dla Modułu I – dnia 30 sierpnia 2016 r.
2. dla Modułu II:
do dnia 30 marca 2016 r. (dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2015/2016),
do dnia 10 października 2016 r. (dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2016/2017).

https://www.pfron.org.pl/pl/komunikaty/3098,Aktywny-samorzad-w-2016-roku.html
http://www.pfron.org.pl/pl/studenci/3099,Aktywny-samorzad-dla-studentow.html

03.01.2016 r. – INFORMACJA – Wnioski o dofinansowanie z PFRON

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie informuje, że wnioski o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (tj. do: likwidacji barier w komunikowaniu się, likwidacji barier technicznych, likwidacji barier architektonicznych, turnusów rehabilitacyjnych, zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze oraz sprzęt rehabilitacyjny) można składać od 4 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r. Czytaj dalej

08.12.2015 r. – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Opocznie będzie nieczynne dnia 24.12.2015 r.

Informujemy, że w dniu 24.12.2015 roku (czwartek) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Opocznie będzie nieczynne. Tego dnia pracownicy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie odbierać będą dzień wolny za święto 26 grudnia, które w tym roku przypada w sobotę.

Do pobrania:

– Zarządzenie Nr 4/2015 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Opocznie dnia 3 sierpnia 2015 r. (wersja *.pdf)

 

03.12.2015 r. – PCPR Opoczno otrzymało II transzę środków finansowych z PFRON na realizację programu „Aktywny Samorząd” – Moduł II

PCPR w Opocznie otrzymało II transzę środków finansowych w kwocie 95 910 zł na realizację programu „Aktywny Samorząd” – Moduł II, ze środków PFRON – pomoc na uzyskanie wykształcenia na poziomie wyższym dla osób z niepełnosprawnością. Czytaj dalej

30.10.2015 r. – Ogłoszenie wyników otwartego naboru partnerów krajowych na wspólne przygotowanie i realizację projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Ogłasza się wyniki otwartego naboru partnerów krajowych na wspólne przygotowanie  i realizację projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ogłoszonego zarządzeniem Nr 6/2015 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Opocznie z dnia 8 października 2015 r. w sprawie ogłoszenia otwartego naboru partnerów krajowych na wspólne przygotowanie  i realizację projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz powołania  Komisji Konkursowej: Czytaj dalej

08.10.2015 r. – Zarządzenie Nr 6/2015 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Opocznie z dnia 8 października 2015 r. w sprawie: ogłoszenia otwartego naboru partnerów krajowych na wspólne przygotowanie i realizację projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz powołania Komisji Konkursowej


Dokumenty do pobrania:


Zarządzenie nr 6/2015(typ pliku: *.pdf , rozmiar pliku: 95 KB)

Załącznik do zarządzenia nr 6/2015(typ pliku: *.pdf , rozmiar pliku: 180 KB)

Formularz oferty(typ pliku: *.pdf , rozmiar pliku: 137 KB)

Karta oceny(typ pliku: *.pdf , rozmiar pliku: 128 KB)


05.10.2015 r. -Telewizja Regionalna Łódź w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie

W dniu 05.10.2015 r. w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Opocznie gościła Telewizja Regionalna Łódź, która nagrywała program pod tytułem „Niepełnosprawni – pełnoprawni”.

            W spotkaniu brał udział Dyrektor PCPR Pani Wiesława Kurowska, Dyrektor Wydziału Ochrony Środowiska, Zdrowia i Osób Niepełnosprawnych przy Starostwie Powiatowym w Opocznie Pani Maria Sołtysiak, Dyrektor Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej Pani Anna Kucharska oraz Pan Jerzy Strzelecki – Mistrz Europy Osób Niesłyszących w szachach.

            Ekipa telewizyjna odwiedziła również na terenie naszego powiatu inne placówki wspierające swymi działaniami osoby niepełnosprawne tj. Warsztaty Terapii Zajęciowej, Opoczyński Klub Amazonek, Zespół Szkół Specjalnych im. Jana Brzechwy, Fundację „Uśmiech Dziecka To Nasz Cel” oraz Dom Pomocy Społecznej w Niemojowicach.

            Emisja programu odbędzie się w dniu 14.10.2015 r. o godzinie 1800.

11.08.2015 r. – X Ogólnopolskie Forum Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie i Miejskich Ośrodków Pomocy Rodzinie „Zawsze z Rodziną”

W dniu 7-9 września 2015 r. w Busko-Zdroju odbędzie się X Ogólnopolskie Forum Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie i Miejskich Ośrodków Pomocy Rodzinie „Zawsze z Rodziną” pod Patronatem Honorowym Ministra Pracy i Polityki Społecznej.

Link:  http://www.pcpr.busko.pl/cms/125-aktualnosci/2015/736-x-ogolnopolskie-forum.html

03.08.2015 r. – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Opocznie będzie nieczynne dnia 14.08.2015 r.

Informujemy, że w dniu 14.08.2015 roku (piątek) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Opocznie będzie nieczynne. Tego dnia pracownicy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie odbierać będą dzień wolny za święto 15 sierpnia, które w tym roku przypada w sobotę.

Do pobrania:

– Zarządzenie Nr 4/2015 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Opocznie dnia 3 sierpnia 2015 r. (wersja *.pdf)

 

12.07.2015 r. – Zakończenie szkolenia kandydatów zgłaszających gotowość do pełnienia funkcji rodziny zastępczej

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Opocznie, jako organizator rodzinnej pieczy zastępczej informuje, że w dniu 12 lipca 2015 roku zakończyło się szkolenie dla kandydatów zgłaszających gotowość do pełnienia funkcji rodziny zastępczej, przeprowadzone przez Towarzystwo Pomocy Dziecku i Rodzinie „Imo pectore”, na podstawie programu: „Moja rodzina-zastępcza rodzina” . Czytaj dalej

20.06.2015 r. – Wojewódzki Piknik Rodzin Zastępczych

Zarząd Fundacji Rodzinnej Opieki Zastępczej JA I MÓJ DOM w Łodzi zorganizował w dniu 20 czerwca 2015 r. Wojewódzki Piknik Rodzin Zastępczych, w którym z powiatu opoczyńskiego udział wzięły 4 rodziny zastępcze oraz Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza typu Rodzinnego w Mroczkowie Gościnnym 2 w liczbie 25 osób. Z terenu powiatu opoczyńskiego Państwo Renata i Radosław Smolarek oraz s. Dyrektor Ewa Janek otrzymali nagrody za opiekę nad dziećmi.

20.06.2015 r. – Wojewódzki Piknik Rodzin Zastępczych

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Opocznie jako organizator rodzinnej pieczy zastępczej informuje, iż w terminie od 20.06.2015 r. – 12.07.2015 r. na terenie tutejszego Centrum odbędzie się szkolenie rodzin zastępczych „Moja rodzina – zastępcza rodzina” przygotowane przez Towarzystwo Pomocy Dziecku i Rodzinie „Imo pectore” w Bydgoszczy. Powyższe szkolenie będzie miało charakter warsztatów weekendowych. Łączna liczba szkolenia wynosi 60 godzin dydaktycznych, w tym 10 godzin praktyk organizowanych przez PCPR w Opocznie.

Wszystkim uczestnikom szkolenia życzymy powodzenia!
 

31.05.2015 r. – Konferencja w ramach „III OPOCZYŃSKICH DNI RODZINY” w dniu 28 maja 2015 r.”

W terminie 25-31 maja 2015 roku zorganizowane zostały III Opoczyńskie Dni Rodziny, których współorganizatorem był między innymi Powiat Opoczyński i Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie. W ramach obchodów 28 maja bieżącego roku w Miejskim Domu Kultury w Opocznie odbył się cykl spotkań poświęconych rodzinie. Czytaj dalej

21.10.2014 r. – II Forum dla Rodziców „Wychowując do szczęścia” zorganizowane przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Opocznie

W dniu 21 października 2014 r. pani Dyrektor PCPR w Opocznie mgr Wiesława Kurowska wystąpiła z prelekcją „Wykluczeni, a prawo do szczęścia” podczas II Forum dla Rodziców „Wychowując do szczęścia” zorganizowanym przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Opocznie. Wystąpienie zostało przyjęte z aprobatą i nagrodzone gromkimi owacjami.