„Przebudowa istniejącego budynku oświatowego w miejscowości Mroczków Gościnny „Dwór” wraz ze zmianą sposobu użytkowania dla potrzeb placówki opiekuńczo-wychowawczej dla 14 dzieci”

Powiat Opoczyński ogłosił w dniu 18 września 2017 r. ogłosił przetarg nieograniczony na wyłonienie Wykonawcy „Przebudowy istniejącego budynku oświatowego w miejsc. Mroczków Gość. „Dwór” wraz ze zmianą sposobu użytkowania dla potrzeb placówki opiekuńczo-wychowawczej dla 14 dzieci”.

Zakres realizacji inwestycji obejmuje kompleksową realizację przebudowy istniejącego budynku oświatowego ze zmianą sposobu jego użytkowania na potrzeby tworzonej placówki opiekuńczo – wychowawczej wraz z infrastrukturą techniczną niezbędną do jego  prawidłowego  funkcjonowania.


Dokumenty do pobrania:


Przebudowa istniejącego budynku oświatowego w miejscowości Mroczków Gościnny „Dwór” wraz ze zmianą sposobu użytkowania dla potrzeb placówki opiekuńczo-wychowawczej dla 14 dzieci(typ pliku: *.pdf , rozmiar pliku: 1,34 MB)