Ogłoszenie Zarządu Powiatu Opoczyńskiego o otwartym konkursie ofert na realizację zadania z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej pn. „Prowadzenie na zlecenie Powiatu Opoczyńskiego całodobowej placówki opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego na terenie Powiatu Łódzkiego Wschodniego”


Dokumenty do pobrania:


– Ogłoszenie(typ pliku: *.pdf , rozmiar pliku: 4.495 MB)
– Oferta(typ pliku: *.pdf , rozmiar pliku: 128.090 KB)
– Umowa(typ pliku: *.pdf , rozmiar pliku: 113.899 KB)
– Sprawozdanie(typ pliku: *.pdf , rozmiar pliku: 103.886 KB)