AKTYWNY SAMORZĄD – przyjmowanie wniosków w ramach dofinansowania

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Opocznie – Realizator programu „Aktywny Samorząd” uprzejmie informuje, iż zgodnie z „Kierunkami działań oraz warunkami brzegowymi obowiązującymi realizatorów pilotażowego programu „Aktywny samorząd” w 2017 rokuprzyjmuje wnioski w ramach dofinansowania:

  • Modułu I do 30 sierpnia 2017r.  Rozpatrzenie złożonych wniosków nastąpi po w/w terminie.
  • Modułu II dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2017/2018 wypada w dniu 10 października 2017r.

Więcej informacji na stronie PFRON: http://www.pfron.org.pl/pl/programy-i-zadania-pfr/aktywny-samorzad/1644,Pilotazowy-program-Aktywny-samorzad.html