PFRON ogłasza nabór wniosków w ramach programu “Stabilne zatrudnienie – osoby niepełnosprawne w administracji i służbie publicznej.”

Uprzejmie informujemy, że Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ogłosił nabór wniosków w ramach programu “Stabilne zatrudnienie – osoby niepełnosprawne w administracji i służbie publicznej.”

Celem programu „STABILNE ZATRUDNIENIE” – jest podniesienie wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych w administracji publicznej.

Program przyczyni się do zainicjowania lub wsparcia działań prowadzonych na rzecz osób niepełnosprawnych przez instytucje wykonujące zadania z zakresu administracji publicznej oraz pozwoli na zatrudnienie osób niepełnosprawnych, dając tym osobom gwarancję stabilnego zatrudnienia.

Ponadto Pracodawcy, którzy zatrudnią osoby niepełnosprawne oprócz satysfakcji z pozyskania do pracy wykwalifikowanego i kompetentnego pracownika, uzyskują także możliwość zmniejszenia lub zwolnienia z wpłat na PFRON (po przekroczeniu ustawowego wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych, który wynosi 6% do ogółu wszystkich zatrudnionych).

Program realizowany jest na terenie całego kraju do dnia 31 grudnia 2020 roku.

Program oraz procedury realizacji programu dostępne są na stronie internetowej PFRON www.pfron.org.pl. w zakładce „Programy i zadania PFRON”.

W razie pytań prosimy o kontakt z pracownikiem Oddziału Łódzkiego Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Panem Jarosławem Madaj telefon 42 205 01 04.

Więcej w ulotce informacyjnej: ulotka informacyjna