Przedłużenie przyjmowania wniosków w ramach programu „Aktywny Samorząd”

Z uwagi na możliwość wystąpienia niedogodności dla osób niepełnosprawnych z powodu skrócenia czasu przewidzianego na przyjmowanie wniosków o dofinansowanie w Module II w ramach pierwszego cyklu rozpatrywania wniosków, PFRON wyraża zgodę, aby termin ten został przedłużony w bieżącym roku – do dnia 15 kwietnia 2016 r.