AKTY PRAWNE

ZARZĄDZENIA 2020

_________________________________________________

Zarządzenie nr 7/2020 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Opocznie z dnia 13.05.2020 w sprawie stawek dofinansowania oraz pierwszeństwa dofinansowania do zadań z zakresu turnusów rehabilitacyjnych, sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych, zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze, sprzęt rehabilitacyjny, likwidacji barier architektonicznych, technicznych i w komunikowaniu się ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 2020r.

Zarządzenie nr 6/2020 z dnia 11.05.2020 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Opocznie w sprawie realizacji Programu Aktywny Samorząd Moduł II w 2020r.

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 6/2020

Zarządzenie nr 5/2020 Dyrektora PCPR w Opocznie z dnia 26.03.2020r. ws wprowadzenia ograniczeń w funkcjonowaniu PCPR w Opocznie w związku z sytuacją epidemiologiczną na terenie kraju

___________________________________________________

Zarządzenia 2019

__________________________________________________

Zarządzenie nr 20/2019 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Opocznie z dnia 26 listopada 2019r. w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy (24 grudnia 2019r.) w zamian za pracę w dniu 7 grudnia 2019r.

Zarządzenie Nr 6/2019 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Opocznie z dnia 05.04.2019r.w sprawie maksymalnych stawek dofinansowania do zadań z zakresu turnusów rehabilitacyjnych, sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych, zaopatrzenia w podmioty ortopedyczne i środki pomocnicze, sprzęt rehabilitacyjny, likwidacji barier architektonicznych, technicznych i w komunikowaniu się ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2019r.

Zarządzenia 2018:

Zarządzenie nr 7/2018 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Opocznie z dnia 28.05.2018 w sprawie realizacji Programu aktywny Samorząd Moduł II w 2018r.

__________________________________________________________________________________________________

Zarzadzenie nr 6/2018 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Opocznie z dnia 25.05.2018 w sprawie powołania Inspektora Ochrony Danych

___________________________________________________________________________________________________

Zarządzenie nr 5/2018 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Opocznie z dnia 25.05.2018 w sprawie wprowadzenia „Polityki Bezpieczeństwa w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Opocznie”

___________________________________________________________________________________________________

Zarządzenie nr 4/2018 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Opocznie z dnia 13 kwietnia 2018r  w sprawie maksymalnych stawek dofinansowania oraz pierwszeństwa dofinansowania do zadań z zakresu turnusów rehabilitacyjnych, sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych, zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze, sprzęt rehabilitacyjny, likwidacji barier architektonicznych, technicznych i w
komunikowaniu się ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych w 2018r.
 

Zarządzenia 2017:


Zarządzenie nr 8/2017 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Opocznie z dnia 21 września 2017r w sprawie organizacji Stałego Dyżuru Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Opocznie na czas bezpieczeństwa państwa i wojny
___________________________________________________________________________________________________
Uchwała nr 120/413/17 Zarządu Powiatu Opoczyńskiego z dnia 29 sierpnia 2017r w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Opocznie
Uchwała nr 96/316/17 Zarządu Powiatu Opoczyńskiego z dnia 27 lutego 2017r w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Opocznie

___________________________________________________________________________________________________

Zarządzenie nr 2/2017 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Opocznie z dnia 2 stycznia 2017r w sprawie utworzenia, organizacji i funkcjonowania Stałego Dyżuru Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Opocznie na potrzeby podwyższania gotowości obronnej państwa oraz uruchamiania realizacji zadań obronnych wynikających z wyższych stanów gotowości obronnej państwa


– Zarządzenie nr 6/2017 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Opocznie z dnia 03 kwietnia 2017r. w sprawie maksymalnych stawek dofinansowania oraz pierwszeństwa dofinansowania do zadań z zakresu sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych, zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze, sprzęt rehabilitacyjny, likwidacji barier architektonicznych, technicznych i w komunikowaniu się ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2017r.(typ pliku: *.pdf , rozmiar pliku: 3,25 MB)


Zarządzenia 2016:


– ZARZĄDZENIE nr 8/2016 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Opocznie z dnia 9 czerwca 2016 r. w sprawie ogłoszenia otwartego naboru partnera krajowego na wspólne przygotowanie i realizację projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz powołania Komisji Konkursowej.(typ pliku: *.pdf , rozmiar pliku: 96 KB) skan dokumentu:(typ pliku: *.pdf , rozmiar pliku: 347 KB)

– Załącznik do ZARZĄDZENIA nr 8/2016(typ pliku: *.pdf , rozmiar pliku: 181 KB) skan dokumentu:(typ pliku: *.pdf , rozmiar pliku: 1.37 MB)

– Załącznik 1 – Karta oceny(typ pliku: *.pdf , rozmiar pliku: 130 KB) skan dokumentu:(typ pliku: *.pdf , rozmiar pliku: 956 KB)

– Załącznik 2 – Formularz oferty(typ pliku: *.pdf , rozmiar pliku: 84 KB) skan dokumentu:(typ pliku: *.doc , rozmiar pliku: 2,29 MB)


– ZARZĄDZENIE NR 4/2016 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Opocznie z dnia 04.04.2016r. w sprawie maksymalnych stawek dofinansowania do zadań z zakresu sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych, zaopatrzenia w podmioty ortopedyczne i środki pomocnicze, sprzęt rehabilitacyjny, likwidacji barier architektonicznych, technicznych i w komunikowaniu się ze środków Państwowego Funduszu rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2016r.(typ pliku: *.pdf , rozmiar pliku: 152 KB) skan dokumentu:(typ pliku: *.pdf , rozmiar pliku: 1.58 MB)


– ZARZĄDZENIE NR 3/2016 z dnia 22 marca 2016r. Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Opocznie w sprawie realizacji Programu Aktywny Samorząd Moduł II w 2016r.(typ pliku: *.pdf , rozmiar pliku: 86 KB) skan dokumentu:(typ pliku: *.pdf , rozmiar pliku: 502 KB)