I N F O R M A C J A

Informujemy, że Grupa wsparcia dla opiekunów osób niesamodzielnych (2 grupy) odbędzie się w dniu 24 stycznia 2019 od godz. 09.00 do godz. 13.00.