logotypy unijne

Poszukiwany broker edukacyjny do przeprowadzenia Diagnozy edukacyjnej w ramach projektu „Pokonać niepokonane – wsparcie dzieci i młodzieży z pieczy zastępczej w Powiecie Opoczyńskim”

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Opocznie w związku z realizacją projektu „Pokonać niepokonane – wsparcie dzieci i młodzieży z pieczy zastępczej w Powiecie Opoczyńskim”  poszukuje brokera edukacyjnego do przeprowadzenia Diagnozy edukacyjnej.  Diagnoza edukacyjna skierowana jest do młodzieży uczestniczącej w projekcie, która stoi przed wyborem dalszego kierunku kształcenia – optymalnej dla nich szkoły średniej lub kierunku studiów. Planowany termin realizacji zadania Diagnoza edukacyjna:  IX – XI 2018r.