logotypy unijne

Kurs Prawo jazdy kat. B w ramach projektu „Pokonać niepokonane – wsparcie dzieci i młodzieży z pieczy zastępczej w Powiecie Opoczyńskim”

W lipcu 2018 roku w ramach projektu „Pokonać niepokonane – wsparcie dzieci i młodzieży z pieczy zastępczej w Powiecie Opoczyńskim”  rozpoczęło się zadanie pt. Zajęcia podnoszące kompetencje ogólne tj. kurs Prawo jazdy kat B. dla pełnoletnich wychowanków rodzin zastępczych. Ukończenie kursu zwiększy szansę na znalezienie pracy, wpłynie na lepsze funkcjonowanie w środowisku. Kurs obejmuje 30 godzin teorii i 30 godzin praktyki. Dodatkowo dla każdego uczestnika kursu zostanie sfinansowany pierwszy egzamin teoretyczny i praktyczny, badania lekarskie oraz wypłacone stypendium szkoleniowe. Przewidywany czas realizacji zadania: lipiec – wrzesień 2018r.