Warsztaty dla zawodowych rodzin zastępczych przeciw wypaleniu zawodowemu

W dniach 29-30 czerwca i 6-7 lipca odbyły się 4 dniowe warsztaty dla zawodowych rodzin zastępczych przeciw wypaleniu zawodowemu.

 Celem szkolenia było przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu osób sprawujących piecze zastępczą. Dwóch prowadzących prezentowało czynniki ryzyka, sygnały ostrzegawcze, symptomy, przyczyny, sposoby radzenia z problemami. Identyfikacje własnych zasobów i ograniczeń w pełnieniu funkcji rodzica zastępczego ( relacje i  komunikacja interpersonalna, stosunek do dzieci i problemów wychowawczych, samoocena, motywacja do wykonywania zawodu). Typy konfliktów, podatność na nie, umiejętność radzenia sobie z konfliktem, konflikt rodzic-dziecko, dziecko-szkoła, dziecko-dziecko, konflikt rodzic zastępczy-rodzic biologiczny. Budowane dobrych relacji z dziećmi – system PZK.

Dla uczestników warsztatów wynajęto sale, zakupiono przerwę kawową i obiady. Dzieci rodzin zastępczych otrzymały wsparcie towarzyszące, by rodzice w pełni mogli skorzystać z warsztatów.

[Best_Wordpress_Gallery id=”20″ gal_title=”20170711_wypalenie_zawodowe”]