Spotkania ze Specjalistą – Psychiatra dziecięcy

W dniach 31 maja i 21 czerwca odbyły się zaplanowane spotkania ze Specjalistą – Psychiatra dziecięcy. Na spotkaniu omówione zostały kryteria i wskazówki diagnostyczne najważniejszych zaburzeń i chorób psychicznych w psychiatrii okresu rozwojowego: zaburzenia odżywiania: anoreksja, bulimia, autyzm dziecięcy, zespół Aspargera, Zaburzenia obsesyjno-kompulsyjne, Zaburzenia związane z okresem dorastania, Kryzys wieku dorastania.