Ogłoszenia o otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych


15.09.2016 r. – Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych zlecanych fundacjom oraz organizacjom pozarządowym ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych


Dokumenty do pobrania:


Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert(typ pliku: *.pdf , rozmiar pliku: 4,166 MB)

Ogłoszenie Zarządu Powiatu Opoczyńskiego z dnia 20.09.2016 r.(typ pliku: *.pdf , rozmiar pliku: 239 KB)

Oferta realizacji zadania publicznego (wzór)(typ pliku: *.pdf , rozmiar pliku: 2,133 MB)

Oświadczenie do oferty złożonej w ramach otwartego konkursu ofert(typ pliku: *.pdf , rozmiar pliku: 152 KB)

Uchwała Zarządu Powiatu w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert(typ pliku: *.pdf , rozmiar pliku: 6,562 MB)