Projekt „ZMIENIAMY SIĘ NA LEPSZE”

Powiat Opoczyński/Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Opocznie realizuje projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027 „Zmieniamy się na lepsze”

Projekt jest realizowany od 01.04.2024r. do 31.03.2027r.

Działania projektowe są skierowane dla wszystkich wychowanków placówek opiekuńczo – wychowawczych z terenu powiatu opoczyńskiego.

Wsparcie w  ramach projektu obejmuje:

  • wsparcie psychologiczne (terapia traumy) dla wychowanków placówek opiekuńczo- wychowawczych typu rodzinnego funkcjonujących na terenie powiatu opoczyńskiego;
  • poradnictwo prawne dla 4 placówek funkcjonujących na terenie powiatu opoczyńskiego;
  • poradnictwo pedagogiczne i socjalne;
  • korepetycje dla wychowanków 4 pow funkcjonujących na terenie powiatu opoczyńskiego z jęz. angielskiego oraz matematyki;
  • obóz terapeutyczny dla wszystkich wychowanków instytucjonalnej pieczy zastępczej. Obóz realizowany będzie w formie kolonii letnich. W programie m.in.: trening umiejętności społecznych.

GRUPY DOCELOWE:

Projekt skierowany jest do wychowanków instytucjonalnej pieczy zastępczej funkcjonującej na terenie powiatu opoczyńskiego ( 4 placówki opiekuńczo- wychowawcze: 44 wychowanków).

CEL PROJEKTU:

Głównym celem projektu jest wsparcie dzieci i młodzieży przebywającej w instytucjonalnej pieczy zastępczej na terenie powiatu opoczyńskiego poprzez zwiększenie wsparcia wielospecjalistycznego, w tym psychologicznego, psychoterapeutycznego, terapii oraz działań wyrównujących szanse edukacyjne.

REZULTATY PROJEKTU:

Projekt zakłada, że działania realizowane przyczynią się do powrotu do równowagi po ciężkim przeżyciu, uregulowania negatywnych uczuć, poprawy codziennego funkcjonowania w sferze społecznej oraz poprawy relacji rówieśniczych.

WARTOŚĆ PROJEKTU: 1 213 285,20 zł

Finansowanie UE: 1 031 292,42 zł

#FunduszeEuropejskie