Projekt: W jednym kierunku dla rodziny – Współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

HARMONOGRAM –STYCZEŃ 2021

GRUPATERMINDZIAŁANIEGODZINACATERINGMIEJSCE
GR.II RODZINY ZASTĘPCZE SPOKREWNIONE19.01.2021Grupa wsparcia09:00-12.00Zimny bufetSzkoła Podstawowa nr 2 w Opocznie ul. Inowłodzka 3
GR.III RODZINY ZASTĘPCZE SPOKREWNIONE/NIEZAWODOWE20.01.2021Grupa wsparcia12:00-15:00Zimny bufetSzkoła Podstawowa nr 2 w Opocznie ul. Inowłodzka 3
KANDYDACI DO SPRAWOWANIA PIECZY ZASTĘPCZEJ21.01.2021Szkolenie dla kandydatów16:30-20.15Zimny bufetPCPR w Opocznie ul. Kwiatowa 1a
Gr.I RODZINY ZASTEPCZE ZAWODOWE oraz DYREKTORZY i WYCHOWAWCY POW typu RODZINNEGO25.01.2021Rodzeństwo bez rywalizacji9:00-13:30Przerwa obiadowa/kawowaSzkoła Podstawowa nr 2 w Opocznie  ul. Inowłodzka 3
GR.II RODZINY ZASTEPCZE SPOKREWNIONE26.01.2021Rodzeństwo bez rywalizacji9:00-13:30Przerwa obiadowa/kawowaSzkoła Podstawowa nr 2 w Opocznie  ul. Inowłodzka 3
GR.RODZINY ZASTĘPCZE SPOKREW/ NIEZAWODOWE27.01.2021Rodzeństwo bez rywalizacji13:00-17:30Przerwa obiadowa/kawowaSzkoła Podstawowa nr 2 w Opocznie  ul. Inowłodzka 3
KANDYDACI DO SPRAWOWANIA PIECZY ZASTĘPCZEJ28.01.2021Szkolenie dla kandydatów16:30-20.15Zimny bufetPCPR w Opocznie ul. Kwiatowa 1a