Projekt: W jednym kierunku dla rodziny – Współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

HARMONOGRAM – PAŹDZIERNIK 2020

GRUPATERMINDZIAŁANIEGODZINACATERINGMIEJSCE
GR. RODZINY ZASTĘPCZE ZAWODOWE05.10.2020Superwizja grupowa9:00-12:45Zimny bufetPCPR w Opocznie
GR.VIII PRACOWNICY PCPR06.10.2020Superwizja grupowa9:00-12:45Zimny bufetPCPR w Opocznie    
GR.IV POW TYPU RODZINNEGO W MROCZKOWIE GOŚCINNYM  07.10.2020Superwizja grupowa9:00-12:45————Mroczków Gościnny 2
GR.V POW TYPU SOCJALIZACYJNEGO W MROCZKOWIE GOŚCINNYM  07.10.2020Superwizja grupowa13:15-17:00————-Mroczków Gościnny 1
GR.VI POW TYPU SOCJALIZACYJNEGO W ŻARNOWIE  08.10.2020Superwizja grupowa9:00-12:45————–Żarnów ul. Cicha 1a
GR.VII POW TYPU RODZINNEGO W BYSZEWACH  09.10.2020Superwizja grupowa9:00-12:45————–Byszewy 43
GR.III RODZINY ZASTĘPCZE SPOKREWNIONE/NIEZAWODOWE12.10.2020Grupa wsparcia  12:00-15.00Zimny bufetSzkoła Podstawowa nr 2 w Opocznie ul. Inowłodzka 3  
GR.II RODZINY ZASTĘPCZE SPOKREWNIONE13.10.2020Grupa wsparcia  12:00-15:00Zimny bufetSzkoła Podstawowa nr 2 w Opocznie ul. Inowłodzka 3  
KANDYDACI DO SPRAWOWANIA PIECZY ZASTĘPCZEJ23.10.2020Szkolenie dla kandydatów16:30-20.15Zimny bufetPCPR w Opocznie ul. Kwiatowa 1a
Gr.I RODZINY ZASTĘPCZE ZAWODOWE oraz DYREKTORZY i WYCHOWAWCY POW typu RODZINNEGO26.10.2020Rodzeństwo bez rywalizacji9:00-13:30Przerwa obiadowa/kawowaSzkoła Podstawowa nr 2 w Opocznie  ul. Inowłodzka 3
GR.II RODZINY ZASTĘPCZE SPOKREWNIONE27.10.2020Rodzeństwo bez rywalizacji9:00-13:30Przerwa obiadowa/kawowaSzkoła Podstawowa nr 2 w Opocznie  ul. Inowłodzka 3
GR.RODZINY ZASTĘPCZE SPOKREW/ NIEZAWODOWE28.10.2020Rodzeństwo bez rywalizacji13:00-17:30Przerwa obiadowa/kawowaSzkoła Podstawowa nr 2 w Opocznie  ul. Inowłodzka 3
KANDYDACI DO SPRAWOWANIA PIECZY ZASTĘPCZEJ30.10.2020Szkolenie dla kandydatów15:00-18:45Zimny bufetPCPR w Opocznie ul. Kwiatowa 1a