HARMONOGRAM – Wrzesień 2020

GRUPATERMINDZIAŁANIEGODZINACATERINGMIEJSCE
Gr. KANDYDACI DO SPRAWOWANIA PIECZY ZASTEPCZEJ01.09.2020r.Warsztaty konsultacyjne diagnostyczne15.00:18:45Zimny BufetSzkoła Podstawowa nr 2 w Opocznie ul. Inowłodzka 3
Gr. KANDYDACI DO SPRAWOWANIA PIECZY ZASTEPCZEJ02.09.2020r.Warsztaty konsultacyjne diagnostyczne15.00:18:45Zimny BufetSzkoła Podstawowa nr 2 w Opocznie  ul. Inowłodzka 3
Gr. I RODZINY ZASTEPCZE ZAWODOWE oraz DYREKTORZY i WYCHOWAWCY POW typu RODZINNEGO07.09.2020Rodzeństwo bez rywalizacji9:00-13:30Przerwa obiadowa/kawowaSzkoła Podstawowa nr 2 w Opocznie ul. Inowłodzka 3
GR.IIRODZINY ZASTEPCZE SPOKREWNIONE08.09.2020Rodzeństwo bez rywalizacji9:00-13:30Przerwa obiadowa/kawowaSzkoła Podstawowa nr 2 w Opocznie  ul. Inowłodzka 3
GR.RODZINY ZASTĘPCZE SPOKREW/ NIEZAWODOWE09.09.2020Rodzeństwo bez rywalizacji13:00-17:30Przerwa obiadowa/kawowaSzkoła Podstawowa nr 2 w Opocznie ul. Inowłodzka 3
Gr. KANDYDACI DO SPRAWOWANIA PIECZY ZASTEPCZEJ10.09.2020r.Warsztaty konsultacyjne diagnostyczne16.30:20:15Zimny BufetSzkoła Podstawowa nr 2 w Opocznie ul. Inowłodzka 3
Gr. KANDYDACI DO SPRAWOWANIA PIECZY ZASTEPCZEJ17.09.2020r.Warsztaty konsultacyjne diagnostyczne16.30:20:15Zimny BufetSzkoła Podstawowa nr 2 w Opocznie ul. Inowłodzka 3
GR.VII POW TYPU RODZINNEGO W BYSZEWACH  23.09.2020Superwizja grupowa11.00-14.45————–Byszewy 43
Gr. KANDYDACI DO SPRAWOWANIA PIECZY ZASTEPCZEJ24.09.2020r.Warsztaty konsultacyjne diagnostyczne16.30:20:15Zimny BufetSzkoła Podstawowa nr 2 w Opocznie ul. Inowłodzka 3