Projekt: W jednym kierunku dla rodziny – Współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

HARMONOGRAM NA MIESIĄC STYCZEŃ

GRUPY WSPARCIA (rodziny niezawodowe Spokrewnione)   13.01.2020 Igr. 13 rodzin Godz.9.00-12.00 (4 godz. dydaktyczne) w tym przerwa na zimny bufet Miejsce: Szkoła podstawowa nr2 im. Kazimierza Wielkiego w Opocznie ul. Inowłodzka 3
14.01.2020r. II gr. 12 rodzin Godz. 9.00-12.00 (4godz. dydaktyczne) w tym przerwa na zimny bufet Miejsce: Szkoła podstawowa nr2 im. Kazimierza Wielkiego w Opocznie ul. Inowłodzka 3
SUPERWIZJA 17.01.2020r. IV gr. Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza typu rodzinnego Byszewy Godz. 11.00-15.00 (5 godz. dydaktyczne) Miejsce: POW typu rodzinnego Byszewy 43
SZKOŁA DLA RODZICÓW 27.01.2020r. gr. I godz. 9.00-13.30 (6 godz. Dydaktycznych) w tym przerwa kawowa i obiad Miejsce: Szkoła podstawowa nr2 im. Kazimierza Wielkiego w Opocznie ul. Inowłodzka 3
SZKOŁA DLA RODZICÓW 28.01.2020r. gr. II godz. 9.00-13.30 (6 godz. Dydaktycznych) w tym przerwa kawowa i obiad Miejsce: Szkoła podstawowa nr2 im. Kazimierza Wielkiego w Opocznie ul. Inowłodzka 3
SZKOŁA DLA RODZICÓW 29.01.2020r. gr.III godz. 13.00-17.30 (6 godz. Dydaktycznych) w tym przerwa kawowa i obiad Miejsce: Szkoła podstawowa nr2 im. Kazimierza Wielkiego w Opocznie ul. Inowłodzka 3