Spotkanie wszystkich rodzin zastępczych jednocześnie w ramach projektu „Rodzina na plus”

W dniach 1 i 8 grudnia odbyło się spotkanie wszystkich rodzin zastępczych jednocześnie  pt. „Fazy rozwojowe dzieci” w projekcie „Rodzina na plus” współfinansowanego ze środków EFS w ramach RPO województwa łódzkiego. Celem warsztatów było zdobycie wiedzy na temat rozwoju dzieci i młodzieży, poznanie podstawowych problemów dzieci i młodzieży oraz nabycie umiejętności konstruktywnego rozwiązywania ich. Omówiono rozwój psychiczny dziecka w poszczególnych etapach, czym jest tożsamość płciowa u dzieci, trudności i zaburzenia w poszczególnych fazach rozwoju dziecka, jak wspierać dziecko w prawidłowym. Rodzice/Opiekunowie otrzymali informacje, które są niezbędne i pomocne na drodze wychowania swoich podopiecznych poparte naukowo. Wywiązywała się dyskusja na nurtujące zagadnienia.

[Best_Wordpress_Gallery id=”72″ gal_title=”201712_01_08_spotkanie rodzin_zastepczych”]