10-13.08.2017 r. – Wyjazdowe warsztaty letnie dla dzieci i młodzieży z zaburzeniami rozwojowymi FASAD – druga tura

W dniach 10-13 sierpnia odbyła się II tura wyjazdowych warsztatów letnie dla dzieci i młodzieży z zaburzeniami rozwojowymi FASAD w Ośrodku Szkoleniowo-Wypoczynkowym  INWEST w Smardzewicach w formie: Grupowych warsztatów dla rodziców: psychoedukacyjne z elementami terapii prowadzone w paradygmacie psychodynamicznym, z elementami analizy procesu grupowego oraz pracy z ciałem P. Levine’a , zajęcia interaktywne skupiające się na tematyce dotyczącej zaburzeń występujących u dzieci po przeżyciu porzucenia i po prenatalnej ekspozycji na alkohol oraz innych środków psychoaktywnych.

Grupowych warsztatów dla dzieci i młodzieży: zajęcia terapeutyczne (rehabilitacja neurorozwojowe i socjoterapia), zajęcia z elementami m.in. socjoterapii, psychodramy, ergoterapii, integracji sensomotorycznej, polisensorycznej neurostymulacji, terapia treningu Weroniki Sherborne, elementy racy z ciałem , z patologiczną odruchowością, terapia taktylna, elementy metody VIT, elementy pracy z ciałem metodą doświadczenia sensorycznego.

Przeprowadzono konsultacje oraz diagnostykę dzieci pod kątem występowania zaburzeń ze spektrum FASAD (Spektrum Poalkoholowych Zaburzeń Rozwojowych) oraz innych zaburzeń rozwojowych.

[Best_Wordpress_Gallery id=”28″ gal_title=”20170822_FAS2″]