01-04.08.2017 r. – Wyjazdowy trening nabywania umiejętności społecznych i wzmacniania więzi z elementami TZA

W dniach od 1 do 4 sierpnia 2017 r. odbył się wyjazdowy trening nabywania umiejętności społecznych i wzmacniania więzi z elementami TZA dla rodzin zastępczych z dziećmi do10 r.ż. 12 rodzin zastępczych (3 rodziny zawodowe,1 niezawodowa, 8 spokrewnionych) oraz 1dyr POW typ rodzinnego – 20os (14K, 6M) oraz dla 24 dzieci do10 r.ż. umieszczonych w pieczy zastępczej wraz z  dziećmi biologicznymi (7K,17M).

Szkolenie to przeznaczone było dla rodzin z dziećmi, które mają trudności w kontaktach z innymi i zaburzeniami więzi. Wyposażono dzieci i opiekunów w umiejętności kontrolowania własnych impulsów, wyrażania własnego zdania oraz doskonalenie relacji interpersonalnych poprzez zabawę i ćwiczenia praktyczne. Z uwagi na specyfikę treningu i wiek dzieci wyjazdowy charakter treningu zintensyfikował oddziaływanie i zwiększył ich efektywność (ciągłe, wspólne przebywanie). Wyjazd na terenie województwa łódzkiego w okolice Zalewu Sulejowskiego do Ośrodka „Libra” w Karolinowie, gdzie odbywały się warsztaty i spędzano czas wolny.

[Best_Wordpress_Gallery id=”24″ gal_title=”01-04.08.2017_wyjazdowy_trening”]