Warsztaty z I pomocy w ramach zadania nr 7 Rozwój usług grupowych spotkań ze specjalistami

W lipcu odbyły się zgodnie z zamieszczonym harmonogramem zajęcia, warsztaty z I pomocy w ramach zadania nr 7 Rozwój usług grupowych spotkań ze specjalistami. Rozwój usług warsztatowych dla rodzin zastępczych z dziećmi z zakresu udzielania I pomocy.

Szkolenie organizowane było w formie cyklu spotkań grupowych dla rodzin zastępczych i ich dzieci oraz dla kandydatów do sprawowania pieczy zastępczej. Przystępna forma pozwoliła osobom nie mającym dotąd kontaktu z zagadnieniami przedstawianymi w trakcie szkolenia na opanowanie wiedzy w zakresie pierwszej pomocy, nabyli umiejętność szybkiego i sprawnego reagowania w sytuacjach zagrożenia zdrowia i życia uznać należy za umiejętność kluczową dla każdego człowieka. Każdy z nas może się potencjalnie znaleźć w sytuacji, gdy znajomość technik udzielania pierwszej pomocy uratuje komuś życie lub zapobiegnie pogłębieniu się doznanych przez tę osobę urazów.

Tematyka oferty szkoleniowej: – podstawy prawne udzielania pierwszej pomocy,  motywacja działań ratowniczych,  podstawowe zabiegi resuscytacyjne osób dorosłych i dzieci,  pozycja bezpieczna,  schemat wezwania karetki pogotowia,  apteczka pierwszej pomocy i zasady wykorzystywania opatrunków,  stany zagrożenia życia, rany, krwotoki,  urazy i obrażenia.

Wyposażyliśmy rodziny i Kandydatów do sprawowania pieczy zastępczej w apteczki pierwszej pomocy, które były niezbędne do przeprowadzenia szkolenia i opanowanie wiedzy praktycznej w zakresie pierwszej pomocy.

[Best_Wordpress_Gallery id=”27″ gal_title=”20170721_pierwsza_pomoc”]