Ogłoszenia wyników otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych


12.10.2016 r. – Ogłoszenie wyników w otwartym konkursie ofert na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych zlecanych fundacjom oraz organizacjom pozarządowym ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych


Dokumenty do pobrania:


Ogłoszenie wyników – (skan dokumentu)(typ pliku: *.pdf , rozmiar pliku: 226 KB)