Tekst łatwy do czytania ETR

Logo tekstu łatwego do czytania

Informacje o Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Opocznie – w tekście łatwym do czytania

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Opocznie(w skrócie PCPR) jest jednostką organizacyjną Powiatu Opoczyńskiego.

Główna siedziba Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Opocznie znajduje się na ulicy Kwiatowej 1A w budynku Starostwa Powiatowego w Opocznie.

Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Opocznie kieruje Dyrektor.

Czym się zajmujemy?

– Dofinansowujemy osobom niepełnosprawnym niezbędne przedmioty i sprzęty;

– Osobom zamieszkującym Powiat Opoczyński udzielamy porad psychologicznych, prawnych, socjalnych, pedagogicznych, rodzinnych;

– Pomagamy osobom, które doświadczyły przemocy, a także osobom, które stosują przemoc;

– Wypożyczamy sprzęt w dwóch Powiatowych Wypożyczalniach Sprzętu Rehabilitacyjnego i Ortopedycznego w Drzewicy i Paradyżu;

– Zapewniamy, każdemu potrzebującemu dziecku – opiekę w rodzinach zastępczych, rodzinnych domach dziecka oraz w placówkach opiekuńczo – wychowawczych;

– Udzielamy pomocy i wsparcia rodzinom zastępczym;

– Pomagamy osobom usamodzielnianym, które opuszczają pieczę zastępczą.

Udogodnienia dla osób ze szczególnymi potrzebami:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Opocznie jest częściowo dostępne dla osób z niepełnosprawnościami. Ma swoją siedzibę na parterze budynku Starostwa Powiatowego w Opocznie.

Przed budynkiem są 3 miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami.

Wejście główne do budynku znajduje się od strony parkingu, które jest odpowiednio szerokie dla osób z niepełnosprawnościami, drzwi otwierają się automatycznie.

Toaleta dla osób z niepełnosprawnościami znajduje się na parterze budynku w pobliżu wejścia.

Żeby załatwić sprawy w PCPR osoby ze szczególnymi potrzebami mogą:

Napisać pismo i wysłać je na adres:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Opocznie

ul. Kwiatowa 1A

26-300 Opoczno

Przynieść pismo do Sekretariatu:

Sekretariat to miejsce, gdzie możesz zostawić pisma, podania i dokumenty. Tutaj możesz wziąć wnioski i druki pism, które będą potrzebne do załatwienia sprawy w PCPR. Sekretariat znajduje się na parterze w budynku Starostwa Powiatowego w Opocznie w pokoju numer 21.

Napisać pismo i wysłać je za pomocą platformy e-PUAP:

ePUAP to skrót nazwy Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej. Nasz adres na ePUAP to: /PCPR_OPOCZNO/SkrytkaESP

Link do strony internetowej ePUAP to: www.epuap.gov.pl

Do tego sposobu trzeba mieć Internet i swoje konto w ePUAP.

Napisać wiadomość e-mail:

Jeśli chcesz przesłać wiadomość za pomocą e-mail możesz wysłać ją na adres e-mail: sekretriat@pcpropoczno.pl

Wysłać faks:

Jeśli chcesz przesłać wiadomość za pomocą faksu, zadzwoń na numer: 44 736-14-64 i poproś o sygnał faksu

Zadzwonić:

Jeśli chcesz się z nami skontaktować telefonicznie, zadzwoń na numer: 44 736-14-64 lub 44 736-14-65

Przyjść do PCPR:

PCPR w Opocznie jest czynne:

Poniedziałek od 7.30 do 15.30

Wtorek od 7.30 do 16.30

Środa 7.30 do 15.30

Czwartek 7.30 do 15.30

Piątek 7.30 do 14.30

W tych godzinach każdy może przyjść i spotkać się z pracownikiem PCPR.