Sprawozdania, kontrole

Plan kontroli Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Opocznie na rok 2019Protokół z kontroli WTZ w Opocznie w 2018r

Protokół z kontroli WTZ w Żarnowie w 2019r

Plan kontroli PCPR w Opocznie na rok 2019

______________________________________________________________________________________________

Protokół z kontroli Warsztatu Terapii Zajęciowej w Drzewicy

____________________________________________________________________________________________

Sprawozdanie z przeprowadzonych kontroli rodzin zastępczych w 2018roku

____________________________________________________________________________________________

Protokół z kontroli Warsztatu Terapii Zajęciowej w Żarnowie

____________________________________________________________________________________________

Plan kontroli PCPR w Opocznie na rok 2018

_____________________________________________________________________________________________

Sprawozdanie z przeprowadzonych kontroli rodzin zastępczych w 2017roku na podstawie art. 38b ustawy z dnia 9 czerwca 2011r o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej

_______________________________________________________________________________________________

Protokół z kotroli WTZ w Drzewicy (grudzień 2017)


Dokumenty do pobrania:


– Plan kontroli PCPR w Opocznie na 2017 rok(typ pliku: *.pdf , rozmiar pliku: 108 KB)


– Protokół z kontroli Warsztatu Terapii Zajęciowej w Opocznie (czerwiec 2017)(typ pliku: *.pdf , rozmiar pliku: 6.30 MB)