Kontakt


Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
ul. Kwiatowa 1a
26-300 Opoczno


Godziny urzędowania:

Poniedziałek: 7:30 – 15:30

Wtorek: 7:30 – 16:30

Środa: 7:30 – 15:30

Czwartek: 7:30 – 15:30

Piątek: 7:30 – 14:30


KOORDYNATORZY RODZINNEJ PIECZY ZASTĘPCZEJ
Telefon: 44 736-14-64
Pokój nr: A34


INSTYTUCJONALNA PIECZA ZASTĘPCZA, DPS, ŚWIADCZENIA
Telefon: 44 736-14-64
e-mail: piecza_zastepcza@pcpropoczno.pl
Pokój nr: A25


KSIĘGOWOŚĆ
Telefon: 44 736 14 64
e-mail: ksiegowosc@pcpropoczno.pl
Pokój nr: A24


REHABILITACJA, AKTYWNY SAMORZĄD
Telefon: 44 736-14-64

e-mail: rehabilitacja@pcpropoczno.pl

Pokój nr: A23


SEKRETARIAT
Telefon: 44 736 14 64
e-mail: sekretariat@pcpropoczno.pl
Pokój nr: A21


DYREKTOR PCPR – Katarzyna Szymczyk

Telefon: 44 736 14 64
e-mail: k.szymczyk@pcpropoczno.pl
Pokój nr: A22


ZESPÓŁ INTERWENCJI KRYZYSOWEJ I PORADNICTWA SPECJALISTYCZNEGO

Telefon interwencyjny
Telefon: 786 042 269


Inspektor Ochrony Danych Osobowych – Wioletta Gruszecka

Telefon: 44 736 14 64
e-mail: iod@pcpropoczno.pl
Pokój nr: A21