Archiwa kategorii: Wydarzenia dot. projektu

Warsztaty dla rodzin zastępczych i dzieci z pieczy zastępczej – uczestników projektu „Rodzina na plus” współfinansowanego ze środków EFS w ramach RPO województwa łódzkiego

W dniu 19 czerwca Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie zorganizowało w budynku MDK Opoczno warsztaty dla rodzin zastępczych i dzieci z pieczy zastępczej – uczestników  projektu „Rodzina na plus” współfinansowanego ze środków EFS w ramach RPO województwa łódzkiego.

Warsztaty dla rodziców zastępczych wzmocniły kompetencje wychowawcze uczestników i zmianę ich postaw względem podopiecznych na takie, które będą minimalizowały lub eliminowały ryzyko wystąpienia zachowań trudnych i ryzykownych u wychowanków. Podczas I części warsztatów  uczestnicy usłyszeli w jaki sposób prawidłowo nagradzać podopiecznych i pozwalać im na ponoszenie konsekwencji swoich zachowań, jak sprawić, by dziecko było bardziej samodzielne, jak wprowadzać zasady i wyznaczać granice. Udział w warsztatach przyczynił się do pogłębienia relacji opiekunów z dziećmi, nabycia umiejętności konstruktywnego rozwiązywania konfliktów, efektywniejszego wspomagania rozwoju dzieci i młodzieży. W II części  warsztatów grupowa forma zajęć pozwoliła na wymianę doświadczeń pomiędzy uczestnikami. Czytaj dalej

Rozpoczęcie cyklu szkoleń „Rozwój kompetencji rodzin zastępczych w zakresie opanowania trudnych zachowań u dzieci”

W lutym rozpoczął się cykl spotkań-warsztatów dla rodzin zastępczych i dyrektora POW w Mroczkowie Gościnnym na temat: „Rozwój kompetencji rodzin zastępczych w zakresie opanowania trudnych zachowań u dzieci” Uczestnicy dowiedzą się: dlaczego warto ustalać zasady i jak to robić, jak wydawać skuteczne polecenia, jak słuchać, by usłyszeć własne dziecko itp. Dla uczestników warsztatów zakupiono materiały dydaktyczne, skrypt, notes z długopisem. Dzieci podczas warsztatów dorosłych mają zapewnioną opiekę Koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej. Warsztaty trwają 6 godzin dydaktycznych, jest catering w postaci przerwy kawowej i obiadu dwudaniowego. Warsztaty prowadzi dwóch specjalistów jednocześnie. Czytaj dalej

Rozwój usług efektywnego uczenia się dla dzieci od 11-18 w ramach projektu „Rodzina na plus”

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Opocznie realizuje projekt „Rodzina na plus” współfinansowany ze środków EFS w ramach RPO województwa łódzkiego. W dniu 16 lutego zaczęliśmy realizację zadania nr 14 Rozwój usług efektywnego uczenia się dla dzieci od 11-18 roku życia. Warsztaty 7 kroków efektywnego uczenia się dzieci prowadzi dwóch Specjalistów z uprawnieniami  jednocześnie. Dzieci zostały podzielone na dwie grupy pod względem wieku, dla każdej z grup zaplanowaliśmy po 5 spotkań dla każdej z grup. Czytaj dalej

01-08.02.2018 r. – Warsztaty – II edycja pt. „Profilaktyka uzależnień, sposoby przeciwdziałania zagrożeniom obecnym w przestrzeni wirtualnej” dla uczestników projektu „Rodzina na plus”

W ramach wykorzystania oszczędności zorganizowaliśmy ponownie  warsztaty pt. „Profilaktyka uzależnień, sposoby przeciwdziałania zagrożeniom obecnym w przestrzeni wirtualnej” w salach Szkoły podstawowej nr 3 w Opocznie. Zajęcia poprowadził informatyk, podstawowe sposoby ograniczania dostępu do treści niepożądanych w Internecie, instalowanie i obsługa programów, blokowanie i nadzór treści. W szkoleniu wzięły udział rodziny, u które zgłaszały chęć zgłębienia wiedzy nieświadomi zagrożeń, jakie współcześnie stwarza przestrzeń wirtualna. W trakcie szkolenia dzieci umieszczone w pieczy oraz dzieci biolog rodzin zastępczych miały zapewnione wsparcie towarzyszące przez 2 koordynatorów. Uczestnicy wraz z dziećmi mieli zapewnione przerwy kawowe. Czytaj dalej

Spotkanie wszystkich rodzin zastępczych jednocześnie w ramach projektu „Rodzina na plus”

W dniach 1 i 8 grudnia odbyło się spotkanie wszystkich rodzin zastępczych jednocześnie  pt. „Fazy rozwojowe dzieci” w projekcie „Rodzina na plus” współfinansowanego ze środków EFS w ramach RPO województwa łódzkiego. Celem warsztatów było zdobycie wiedzy na temat rozwoju dzieci i młodzieży, poznanie podstawowych problemów dzieci i młodzieży oraz nabycie umiejętności konstruktywnego rozwiązywania ich. Czytaj dalej

Warsztaty „Kobiety są z Wenus a mężczyźni z Marsa – rozmowa o tożsamości”

W dniach 17 listopada rozpoczęły się warsztaty pt. „Kobiety są z Wenus a mężczyźni z Marsa – rozmowa o tożsamości” w ramach projektu „Rodzina na plus”. Zajęcia prowadzi psycholog, dwa spotkania po 5 godzin. W warsztatach biorą udział wszyscy dorośli Uczestnicy projektu, w tym czasie dzieci mają zapewnioną opiekę koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej. Dla uczestników warsztatów zapewniono przerwę kawową. Czytaj dalej

22.09.2017 r. – Warsztaty efektywnego radzenia sobie ze stresem dla pełnoletnich wychowanków pozostających w dotychczasowych rodzinach zastępczych

W dniu 22 września rozpoczęły się warsztaty efektywnego radzenia sobie ze stresem dla pełnoletnich wychowanków pozostających w dotychczasowych rodzinach zastępczych. Umiejętność efektywnego radzenia sobie w sytuacjach trudnych i stresujących pomoże im lepiej funkcjonować w społeczeństwie i rodzinie, poprawi samopoczucie, wiarę w siebie i przygotuje do opuszczenia rodziny zastępczej. Czytaj dalej

02.09.2017 r. – Rozpoczęcie szkolenia dla kandydatów do sprawowania pieczy zastępczej w ramach projektu „Rodzina na plus”.

            Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Opocznie jako organizator rodzinnej pieczy zastępczej informuje, iż w dniu 02 września 2017r. rozpoczęło się szkolenie dla kandydatów do sprawowania pieczy zastępczej w ramach projektu „Rodzina na plus” współfinansowanego ze środków EFS w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020. Czytaj dalej

10-13.08.2017 r. – Wyjazdowe warsztaty letnie dla dzieci i młodzieży z zaburzeniami rozwojowymi FASAD – druga tura

W dniach 10-13 sierpnia odbyła się II tura wyjazdowych warsztatów letnie dla dzieci i młodzieży z zaburzeniami rozwojowymi FASAD w Ośrodku Szkoleniowo-Wypoczynkowym  INWEST w Smardzewicach w formie: Grupowych warsztatów dla rodziców: psychoedukacyjne z elementami terapii prowadzone w paradygmacie psychodynamicznym, z elementami analizy procesu grupowego oraz pracy z ciałem P. Levine’a , zajęcia interaktywne skupiające się na tematyce dotyczącej zaburzeń występujących u dzieci po przeżyciu porzucenia i po prenatalnej ekspozycji na alkohol oraz innych środków psychoaktywnych. Czytaj dalej

01-04.08.2017 r. – Wyjazdowy obóz socjoterapeutyczny dla dzieci powyżej 11 roku życia

W dniach 1-4 sierpnia odbył się wyjazdowy obóz socjoterapeutyczny dla dzieci powyżej 11 roku życia. W obozie uczestniczyło łącznie 39 dzieci (umieszczonych w rodzinach zastępczych oraz dzieci z POW typu rodzinnego i dzieci biologiczne rodziców zastępczych 25K, 14M) na terenie ośrodka wypoczynkowego „Dresso” w Sulejowie, wyjazdowa forma obozu wzmocniła współdziałanie w  grupie rówieśników. Wyposażono uczestników w wiedzę na temat wpływu środków psychoaktywnych na rozwój i życie człowieka, zagrożenia jakie niosą eksperymenty w tej sferze, profilaktykę uzależnień , umiejętność wykorzystania własnego potencjału, nabywanie umiejętności komunikacji interpersonalnej, umiejętności zastępowania agresywnych zachowań, kształtowanie wytrwałości oraz identyfikacje własnych lęków i pokonywanie ich. Czytaj dalej

01-04.08.2017 r. – Wyjazdowy trening nabywania umiejętności społecznych i wzmacniania więzi z elementami TZA

W dniach od 1 do 4 sierpnia 2017 r. odbył się wyjazdowy trening nabywania umiejętności społecznych i wzmacniania więzi z elementami TZA dla rodzin zastępczych z dziećmi do10 r.ż. 12 rodzin zastępczych (3 rodziny zawodowe,1 niezawodowa, 8 spokrewnionych) oraz 1dyr POW typ rodzinnego – 20os (14K, 6M) oraz dla 24 dzieci do10 r.ż. umieszczonych w pieczy zastępczej wraz z  dziećmi biologicznymi (7K,17M). Czytaj dalej

27-30.07.2017 r. – Wyjazdowe warsztaty letnie dla dzieci i młodzieży z zaburzeniami rozwojowymi FASAD

W dniach 27-30 lipca odbyły się wyjazdowe warsztaty letnie dla dzieci i młodzieży z zaburzeniami rozwojowymi FASAD w Ośrodku Szkoleniowo-Wypoczynkowym  INWEST w Smardzewicach w formie: Grupowych warsztatów dla rodziców: psychoedukacyjne z elementami terapii prowadzone w paradygmacie psychodynamicznym, z elementami analizy procesu grupowego oraz pracy z ciałem P. Levine’a , zajęcia interaktywne skupiające się na tematyce dotyczącej zaburzeń występujących u dzieci po przeżyciu porzucenia i po prenatalnej ekspozycji na alkohol oraz innych środków psychoaktywnych. Czytaj dalej

Spotkania ze Specjalistą – Psychiatra dziecięcy

W dniach 31 maja i 21 czerwca odbyły się zaplanowane spotkania ze Specjalistą – Psychiatra dziecięcy. Na spotkaniu omówione zostały kryteria i wskazówki diagnostyczne najważniejszych zaburzeń i chorób psychicznych w psychiatrii okresu rozwojowego: zaburzenia odżywiania: anoreksja, bulimia, autyzm dziecięcy, zespół Aspargera, Zaburzenia obsesyjno-kompulsyjne, Zaburzenia związane z okresem dorastania, Kryzys wieku dorastania. Czytaj dalej

Warsztaty dla zawodowych rodzin zastępczych przeciw wypaleniu zawodowemu

W dniach 29-30 czerwca i 6-7 lipca odbyły się 4 dniowe warsztaty dla zawodowych rodzin zastępczych przeciw wypaleniu zawodowemu.

 Celem szkolenia było przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu osób sprawujących piecze zastępczą. Dwóch prowadzących prezentowało czynniki ryzyka, sygnały ostrzegawcze, symptomy, przyczyny, sposoby radzenia z problemami. Identyfikacje własnych zasobów i ograniczeń w pełnieniu funkcji rodzica zastępczego ( relacje i  komunikacja interpersonalna, stosunek do dzieci i problemów wychowawczych, samoocena, motywacja do wykonywania zawodu). Typy konfliktów, podatność na nie, umiejętność radzenia sobie z konfliktem, konflikt rodzic-dziecko, dziecko-szkoła, dziecko-dziecko, konflikt rodzic zastępczy-rodzic biologiczny. Budowane dobrych relacji z dziećmi – system PZK. Czytaj dalej

23-25.05.2017r. – Grupowe spotkania dla rodzin zastępczych w ramach projektu „RODZINA NA PLUS”

W związku z realizacją projektu „Rodzina na plus” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, rozpoczęły się grupowe spotkania ze specjalistami dla rodzin zastępczych. Rodziny biorące udział w projekcie miały do wyboru dwóch spośród czterech specjalistów, a mianowicie: neurologa, psychiatrę, seksuologa, alergologa. Czytaj dalej

Warsztaty dla kandydatów do sprawowania pieczy zastępczej realizowane w ramach projektu „RODZINA NA PLUS”

W dniach 25-26.05.2017r. oraz 29.05 i 01.06.2017r. odbyły się warsztaty dla kandydatów do sprawowania pieczy zastępczej realizowane w ramach projektu „Rodzina na plus”. Celem zajęć było przybliżenie kandydatom podstawowych informacji na temat pieczy zastępczej, zadań i obowiązków wynikających z ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t. j. Dz. U. z 2017r. poz. 697), zasad współpracy z organizatorem rodzinnej pieczy zastępczej i innymi podmiotami działającymi na rzecz dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej oraz problemów, z jakimi mogą spotkać się osoby sprawujące pieczę zastępczą w swojej codziennej pracy. Kandydaci mieli możliwość zadawania pytań i przedstawiania swoich obaw czy wątpliwości związanych ze sprawowaniem pieczy zastępczej. Czytaj dalej

23-26.01.2017 r. – Warsztaty pt. „Profilaktyka uzależnień, sposoby przeciwdziałania zagrożeniom obecnym w przestrzeni wirtualnej” dla uczestników projektu „Rodzina na plus”

W drugim tygodniu ferii zimowych odbyły się warsztaty pt. „Profilaktyka uzależnień, sposoby przeciwdziałania zagrożeniom obecnym w przestrzeni wirtualnej” w salach ZSS nr 3 w Opocznie. Zajęcia poprowadził informatyk, podstawowe sposoby ograniczania dostępu do treści niepożądanych w Internecie, instalowanie i obsługa programów, blokowanie i nadzór treści. Czytaj dalej