Archiwa kategorii: Wydarzenia dot. projektu: POKONAĆ NIEPOKONANE

logotypy unijne

Zakończenie realizacji projektu „Pokonać Niepokonane – wsparcie dzieci i młodzieży z pieczy zastępczej w Powiecie Opoczyńskim”

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Opocznie uprzejmie informuje,  iż z dniem 31-03-2020r. zakończyliśmy realizację projektu „Pokonać Niepokonane – wsparcie dzieci i młodzieży z pieczy zastępczej w Powiecie Opoczyńskim” (nr RPLD.09.01.01-10-E006/17).

 W dniu 03-08-2020r. Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi – Instytucja Pośrednicząca dla działania IX.1 Aktywna integracja dla osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, poinformował,   iż projekt został całkowicie rozliczony.

Kwota otrzymanego dofinansowania = 880 240,34

Kwota rozliczona w ramach projektu = 869 129,93

Łączna kwota zwrotu = 11 110,41 (w tym 4219,10 – to uzyskana bonifikata z ZUS 50% należnych składek za marzec 2020r. z uwagi na zwolnienie Beneficjenta z obowiązku opłacania ww. składek; zgodnie z Ustawą z 2 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID- 19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych sytuacji kryzysowych).

Projekt skierowany był do 62 dzieci przebywających w pieczy zastępczej, zagrożonych wykluczeniem społecznym z obszarów miejskich i wiejskich z powiatu opoczyńskiego, 78os tworzących otoczenie: 64os tworzące rodziny  zastępcze ,w tym 3os z POW typu rodz,11 dzieci biologiczne i 3 dzieci z pieczy, które nie będą UP ze względu na niespełnianie kryteriów, ale będących członkami rodzin zastępczych i ich udział jako otoczenia jest niezbędny ze względu na trwałość i jakość wsparcia dla UP.

Projekt odpowiadał na potrzeby dzieci z pieczy zastępczej związanych z ich codziennym funkcjonowaniem oraz pojawiającymi się nowymi wyzwaniami i trudnościami związanymi z poszczególnymi etapami ich rozwoju.

 Wychodząc na przeciw zdiagnozowanym potrzebom dzieci, zaplanowano kompleksowe wsparcie poprzez następujących działań:

 1. wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez korepetycje z matematyki, fizyki, chemii, języka polskiego, angielskiego, niemieckiego.
 2. podniesienie kwalifikacji poprzez kurs na prawo jazdy kat B. do którego przystąpiło 9 osób,     a 7 zdało egzamin na prawo jazdy (z powodu pandemii wirusa COVID-19 wszystkie egzaminy teoretyczne i praktyczne na prawo jazdy kategorii B zostały odwołane; w związku   z tym nie było możliwości wyznaczenia terminu egzaminów państwowych na prawo jazdy kategorii B dla dwóch uczestników projektu).
 3. Warsztaty kompetencji społecznych, diagnoza edukacyjna ukierunkowała na dalszą ścieżkę edukacyjną.
 4. Podopieczni zostali także objęci wsparciem pracownika socjalnego i psychologa.
 5. Zorganizowano także wyjazdowe warsztaty dla dzieci ze zdiagnozowanym FAS i ich rodzin oraz warsztaty mające na celu diagnozę dzieci z podejrzeniem FAS i innych zaburzeń neurorozwojowych.

 Uwzględniając miejsce zamieszkania UP mieli oni mieli zapewniony dowóz na poszczególne zajęcia.

Zgodnie z zapisami regulaminu były stosowane klauzule społeczne

 Projekt: Pokonać niepokonane – wsparcie dzieci i młodzieży z pieczy zastępczej w Powiecie Opoczyńskim Współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego

W dniu 07.12.2019r. w Szkole Podstawowej nr 2 im. Kazimierza Wielkiego                         z Oddziałami Integracyjnymi w Opocznie w sali nr 209 odbyło się ostatnie spotkanie Warsztatów Kompetencji Społecznych dla szesnastu uczestników projektu „Pokonać niepokonane- wsparcie dzieci i młodzieży z pieczy zastępczej w Powiecie Opoczyńskim”. Warsztaty miały na celu podniesienie poziomu zaradności życiowej oraz  wypracowanie właściwego funkcjonowania w środowisku społecznym, przełamywanie barier i wzmacnianie komunikacji. Zajęcia były prowadzone przez dwóch specjalistów (psycholog i pedagog). Uczestnikom warsztatów zostały zapewnione podczas każdego spotkania dwie przerwy kawowe oraz obiad dwudaniowy. Ze względu na brak połączeń komunikacyjnych dla części uczestników został zorganizowany dowóz na zajęcia.

[Best_Wordpress_Gallery id=”114″ gal_title=”WKS 09.12.2019″]

 Projekt: Pokonać niepokonane – wsparcie dzieci i młodzieży z pieczy zastępczej w Powiecie Opoczyńskim Współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Opocznie od 5 listopada organizuje kurs na prawo jazdy kategorii B dla jednej osoby przebywającej w pieczy zastępczej  Wykonawcą umowy zlecenia jest Ośrodek szkolenia kierowców „Szóstka”. Kurs obejmuje 30 godzin zajęć teoretycznych i 30 godzin zajęć praktycznych. Kurs na prawo jazdy zwiększy szansę uczestnika na znalezienie pracy, a co za tym idzie lepsze funkcjonowanie w środowisku. Uczestnikowi zostanie sfinansowany kurs, pierwszy egzamin teoretyczny i praktyczny oraz badania lekarskie.

 Projekt: Pokonać niepokonane – wsparcie dzieci i młodzieży z pieczy zastępczej w Powiecie Opoczyńskim Współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego

W dniu 12.10.2019r. w Szkole Podstawowej nr 2 im. Kazimierza Wielkiego    z Oddziałami Integracyjnymi w Opocznie w sali nr 209 odbędzie się pierwsze spotkanie Warsztatów Kompetencji Społecznych dla szesnastu uczestników projektu „Pokonać niepokonane- wsparcie dzieci i młodzieży z pieczy zastępczej w Powiecie Opoczyńskim”. Warsztaty mają na celu podniesienie poziomu zaradności życiowej oraz  wypracowanie właściwego funkcjonowania w środowisku społecznym, przełamywanie barier i wzmacnianie komunikacji. Zajęcia będą prowadzone przez dwóch specjalistów (psycholog i pedagog). Uczestnikom warsztatów będą zapewnione dwie przerwy kawowe oraz obiad dwudaniowy. Ze względu na brak połączeń komunikacyjnych dla części uczestników zostanie zorganizowany dowóz na zajęcia.

 Projekt: Pokonać niepokonane – wsparcie dzieci i młodzieży z pieczy zastępczej w Powiecie Opoczyńskim
Współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Opocznie od 24 września organizuje kurs na prawo jazdy kategorii B dla jednej osoby przebywającej w pieczy zastępczej  Wykonawcą umowy zlecenia jest Ośrodek szkolenia kierowców „Szóstka”. Kurs obejmuje 30 godzin zajęć teoretycznych i 30 godzin zajęć praktycznych. Kurs na prawo jazdy zwiększy szansę uczestnika na znalezienie pracy a co za tym idzie lepsze funkcjonowanie w środowisku. Uczestnikowi zostanie sfinansowany kurs, pierwszy egzamin teoretyczny i praktyczny oraz badania lekarskie.

Kurs na prawo jazdy kategorii B w ramach projektu „Pokonać niepokonane- wsparcie dzieci i młodzieży z pieczy zastępczej w Powiecie Opoczyńskim”

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Opocznie od 10 września organizuje kurs na prawo jazdy kategorii B dla jednej osoby przebywającej w pieczy zastępczej  Wykonawcą umowy zlecenia jest Ośrodek szkolenia kierowców „Szóstka”. Kurs obejmuje 30 godzin zajęć teoretycznych i 30 godzin zajęć praktycznych. Kurs na prawo jazdy zwiększy szansę uczestnika na znalezienie pracy a co za tym idzie lepsze funkcjonowanie w środowisku. Uczestnikowi zostanie sfinansowany kurs, pierwszy egzamin teoretyczny i praktyczny oraz badania lekarskie.

Kurs na prawo jazdy kategorii B w ramach projektu „Pokonać niepokonane- wsparcie dzieci i młodzieży z pieczy zastępczej w Powiecie Opoczyńskim”

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Opocznie od czerwca organizuje kurs na prawo jazdy kategorii B dla osoby przebywającej w pieczy zastępczej. Wykonawcą umowy zlecenia jest Ośrodek szkolenia kierowców „Szóstka”. Kurs obejmuje 30 godzin zajęć teoretycznych i 30 godzin zajęć praktycznych. Kurs na prawo jazdy zwiększy szansę uczestnika na znalezienie pracy a co za tym idzie lepsze funkcjonowanie w środowisku. Uczestnikowi zostanie sfinansowany kurs, pierwszy egzamin teoretyczny i praktyczny oraz badania lekarskie.

logotypy unijne

Kurs na prawo jazdy kategorii B w ramach projektu „Pokonać niepokonane – wsparcie dzieci i młodzieży z pieczy zastępczej w Powiecie Opoczyńskim”

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Opocznie od lipca organizowało kurs na prawo jazdy kategorii B dla osób przebywających w pieczy zastępczej  w wieku 18-21 lat. Wykonawcą umowy zlecenia był Ośrodek szkolenia kierowców „Szóstka”. Kurs obejmował 30 godzin zajęć teoretycznych i 30 godzin zajęć praktycznych. Kurs na prawo jazdy zwiększy szansę uczestników na znalezienie pracy a co za tym idzie lepsze funkcjonowanie w środowisku. Każdemu uczestnikowi został sfinansowany kurs, pierwszy egzamin teoretyczny i praktyczny oraz badania lekarskie. Zajęcia praktyczne zakończyły się we wrześniu. Uczestnicy kursu na chwilę obecną mają ustalane terminy egzaminów państwowych w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego w Piotrkowie Trybunalskim. Czytaj dalej

logotypy unijne

Diagnoza edukacyjna

W dniu 21.09.2018r. odbyło się grupowe spotkanie diagnozy edukacyjnej, które miało na celu pomoc w wyborze dalszej, optymalnej ścieżki kształcenia uczestników projektu „ Pokonać niepokonane – wsparcie dzieci i młodzieży z pieczy zastępczej w Powiecie Opoczyńskim”.  Diagnoza edukacyjna sporządzona jest  na podstawie wystandaryzowanych testów, która zakończy się wydaniem opinii psychologicznej. Kolejnym etapem diagnozy edukacyjnej będą spotkania indywidualne dla każdego z uczestników projektu. Zarówno spotkanie grupowe  jak i spotkania indywidualne odbywają się w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Opocznie.

[Best_Wordpress_Gallery id=”96″ gal_title=”20181031_diagnoza”]

logotypy unijne

W dniu 18.09.2018r. w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Opocznie, w sali  nr 36, odbędzie się Diagnoza edukacyjna dla trzynastu uczestników projektu „Pokonać niepokonane- wsparcie dzieci i młodzieży z pieczy zastępczej w Powiecie Opoczyńskim”. Diagnoza ma na celu dalszy wybór optymalnej ścieżki kształcenia uczestników. Diagnoza zakończy się wydaniem opinii psychologicznej.

logotypy unijne

„Wyjazdowe warsztaty diagnostyczne z elementami terapii dla dzieci z podejrzeniem zaburzeń ze spektrum FASD, innych zaburzeń neurorozwojowych oraz dla dzieci z niepełnosprawnością wraz z otoczeniem” oraz „Wyjazdowe warsztaty psychoedukacyjne z elementami terapii dla dzieci ze zdiagnozowanym FAS wraz z otoczeniem” w ramach projektu „Pokonać niepokonane- wsparcie dzieci i młodzieży z pieczy zastępczej w Powiecie Opoczyńskim”

W dniach 01.08.2018r.- 05.08.2018r  miały miejsce wyjazdowe warsztaty diagnostyczne z elementami terapii dla dzieci z podejrzeniem zaburzeń ze spektrum FASD, innych zaburzeń neurorozwojowych oraz  dla dzieci z niepełnosprawnością wraz z otoczeniem  oraz w dniach 22.07.2018r.- 31.08.2018r. wyjazdowe warsztaty psychoedukacyjne z elementami terapii dla dzieci ze zdiagnozowanym FAS wraz z otoczeniem. Warsztaty te odbyły się w Ośrodku Stary Młyn w Bolesławcu k. Wieruszowa.  Podczas warsztatów realizowane były: grupowe warsztaty dla rodziców (zajęcia psychoedukacyjne z elementami terapii, zajęcia grupowe prowadzone w paradygmacie psychodynamicznym z elementami  analizy procesu grupowego oraz pracy z ciałem wg. Peter Levine’a, zajęcia warsztatowe prowadzone metodami interaktywnymi skupiające się na tematyce dotyczącej zaburzeń występujących u dzieci po przeżyciu porzucenia i po prenatalnej ekspozycji na alkohol oraz innych środków psychoaktywnych),  grupowe warsztaty dla dzieci i młodzieży ( zajęcia terapeutyczne z rehabilitacji i socjoterapii)  oraz konsultacje i diagnostyka pod kątem występowania zaburzeń FAS oraz innych zaburzeń rozwojowych. Uczestnicy dostali diagnozy dzieci oraz zalecenia do dalszej pracy z nimi.

logotypy unijne

Korepetycje w ramach projektu „Pokonać niepokonane- wsparcie dzieci i młodzieży z pieczy zastępczej w Powiecie Opoczyńskim”

Od miesiąca września Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Opocznie realizuje korepetycje między innymi z języka polskiego, języka angielskiego, języka niemieckiego, matematyki dla dzieci przebywających w pieczy zastępczej w ramach projektu „Pokonać niepokonane – wsparcie dzieci i młodzieży z pieczy zastępczej w Powiecie Opoczyńskim”. Korepetycje mają na celu wyrównywanie braków edukacyjnych i poprawę wyników w nauce. Zajęcia odbywają się w miejscu zamieszkania uczestników.

logotypy unijne

Kurs na prawo jazdy kategorii B w ramach projektu „Pokonać niepokonane- wsparcie dzieci i młodzieży z pieczy zastępczej w Powiecie Opoczyńskim”

Od miesiąca lipca Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Opocznie organizuje kurs na prawo jazdy kategorii B dla osób przebywających w pieczy zastępczej  w wieku 18-21 lat. Wykonawcą umowy zlecenia jest Ośrodek szkolenia kierowców „Szóstka”. Kurs obejmuje 30 godzin zajęć z teorii i 30 godzin praktyki. Kurs na prawo jazdy zwiększy szansę uczestników na znalezienie pracy. Każdemu uczestnikowi zostaje sfinansowany kurs, pierwszy egzamin teoretyczny i praktyczny oraz badania lekarskie.

logotypy unijne

Wyjazdowe warsztaty w ramach projektu „Pokonać niepokonane – wsparcie dzieci i młodzieży z pieczy zastępczej w Powiecie Opoczyńskim”

1. W dniach 22-31 lipca odbędą się „Wyjazdowe warsztaty psychoedukacyjne z elementami terapii dla dzieci ze zdiagnozowanym FAS wraz z otoczeniem”. Charakter warsztatów: grupowe zajęcia psychoedukacyjne dla rodziców oraz zajęcia terapeutyczne dla dzieci. Powyższe warsztaty mają na celu nabycie umiejętności przez opiekunów do prawidłowej realizacji zaleceń zawartych w sporządzonej diagnozie. Czytaj dalej

logotypy unijne

Kurs Prawo jazdy kat. B w ramach projektu „Pokonać niepokonane – wsparcie dzieci i młodzieży z pieczy zastępczej w Powiecie Opoczyńskim”

W lipcu 2018 roku w ramach projektu „Pokonać niepokonane – wsparcie dzieci i młodzieży z pieczy zastępczej w Powiecie Opoczyńskim”  rozpoczęło się zadanie pt. Zajęcia podnoszące kompetencje ogólne tj. kurs Prawo jazdy kat B. dla pełnoletnich wychowanków rodzin zastępczych. Ukończenie kursu zwiększy szansę na znalezienie pracy, wpłynie na lepsze funkcjonowanie w środowisku. Kurs obejmuje 30 godzin teorii i 30 godzin praktyki. Dodatkowo dla każdego uczestnika kursu zostanie sfinansowany pierwszy egzamin teoretyczny i praktyczny, badania lekarskie oraz wypłacone stypendium szkoleniowe. Przewidywany czas realizacji zadania: lipiec – wrzesień 2018r.

logotypy unijne

Poszukiwany broker edukacyjny do przeprowadzenia Diagnozy edukacyjnej w ramach projektu „Pokonać niepokonane – wsparcie dzieci i młodzieży z pieczy zastępczej w Powiecie Opoczyńskim”

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Opocznie w związku z realizacją projektu „Pokonać niepokonane – wsparcie dzieci i młodzieży z pieczy zastępczej w Powiecie Opoczyńskim”  poszukuje brokera edukacyjnego do przeprowadzenia Diagnozy edukacyjnej.  Diagnoza edukacyjna skierowana jest do młodzieży uczestniczącej w projekcie, która stoi przed wyborem dalszego kierunku kształcenia – optymalnej dla nich szkoły średniej lub kierunku studiów. Planowany termin realizacji zadania Diagnoza edukacyjna:  IX – XI 2018r.

logotypy unijne

KWIECIEŃ/MAJ 2018 r. – Rekrutacja dzieci oraz pełnoletnich wychowanków przebywających w pieczy zastępczej do projektu „Pokonać niepokonane – wsparcie dzieci i młodzieży z pieczy zastępczej w Powiecie Opoczyńskim”

Trwa obecnie rekrutacja dzieci oraz pełnoletnich wychowanków przebywających w pieczy zastępczej do projektu „Pokonać niepokonane – wsparcie dzieci i młodzieży z pieczy zastępczej w Powiecie Opoczyńskim” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Rekrutację przeprowadza kierownik zespołu rodzinnej pieczy zastępczej, specjalista pracy z rodziną oraz trzech koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej. Rekrutacja potrwa do końca maja 2018 roku.

Od miesiąca czerwca 2018r. uczestnicy zostaną objęci wsparciem w ramach projektu „Pokonać niepokonane – wsparcie dzieci i młodzieży z pieczy zastępczej w Powiecie Opoczyńskim”.

logotypy unijne

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Opocznie informuje, iż poszukuje osób z wykształceniem wyższym mogących pracować na stanowisku pracownik socjalny i psycholog.

Osoby te muszą spełniać następujące wymogi:

 1. zgodnie z Art. 116. Ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U.2017. poz.1769 t.j.)pracownikiem socjalnym może być osoba, która spełnia co najmniej jeden z niżej wymienionych warunków:

–  posiada dyplom ukończenia kolegium pracowników służb społecznych;

– ukończyła studia wyższe na kierunku praca socjalna;

– do dnia 31 grudnia 2013 r. ukończyła studia wyższe o specjalności przygotowującej do zawodu pracownika socjalnego na jednym z kierunków:

 1. a) pedagogika,
 2. b) pedagogika specjalna,
 3. c) politologia,
 4. d) polityka społeczna,
 5. e) psychologia,
 6. f) socjologia,
 7. g) nauki o rodzinie.
 8. h) minimalne doświadczenie zawodowe nie powinno być krótsze niż 2 lata.
 9. Psycholog – posiada wykształcenie wyższe/zawodowe lub certyfikaty/zaświadczenia/inne oraz doświadczenie zawodowe umożliwiające przeprowadzenie danego wsparcia, przy czym minimalne doświadczenie zawodowe w danej dziedzinie/w pracy z określoną grupą docelową nie powinno być krótsze niż 2 lata.

Czytaj dalej