Archiwa kategorii: CUS-Centrum Usług Społecznych

Grupa wsparcia dla opiekunów faktycznych

W dniu 17.09.2019r. odbyło się ostatnie spotkanie grup wsparcia dla opiekunów faktycznych w ramach projektu „ CUS- centrum usług społecznych dla mieszkańców powiatu opoczyńskiego”. Spotkanie odbyło się w jednej z sal Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Opocznie. Osoby uczestniczące w spotkaniu miały zapewnioną przerwę kawową. W ramach ostatniej grupy wsparcia uczestnicy podsumowali dotychczas zdobytą wiedzę oraz wymienili się swoimi przeżyciami ze wszystkich dotychczasowych spotkań.

Grupy wsparcia dla opiekunów faktycznych osób niesamodzielnych

Prowadzone są przez dwóch specjalistów z podziałem na dwie grupy. Spotkania odbywają się raz w miesiącu po 4 godziny.

Celem spotkań jest podniesienie wiedzy i rozwijanie umiejętności opiekunów dotyczących opieki nad osobami niesamodzielnymi. Tematy poruszane na spotkaniach grup wsparcia to m.in. problemy dotyczące właściwej higieny i opieki na osoba chorą-leżącą, radzenie sobie z emocjami osób długotrwale opiekujących się chorymi oraz negatywnych emocji przewlekle chorego do opiekującego się, problem stresu oraz radzenia sobie z nim. Opiekunowie w ramach spotkań grup wsparcia mogą wzajemnie wymienić się doświadczeniami oraz przekazać sobie wiedzę jak oni radzą sobie z problemami dnia codziennego i gdzie w razie problemów mogą szukać wsparcia.

Wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego

Wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego prowadzona jest od 1 stycznia 2018.r przez Caritas Diecezji Radomskiej. Mieści  się w Drzewicy na ul. Słowackiego 5.

W wypożyczalni wypożyczany jest następujący sprzęt:

  • łóżko rehabilitacyjne elektryczne z materacem,
  • koncentrator tlenu,
  • materac przeciwodleżynowy,
  • kule ortopedyczne,
  • balkonik,
  • ssak,
  • krzesło toaletowe,
  •  podnośnik wannowy.

Sprzęt wypożyczany jest przez członka rodziny osoby chorej lub osobiście w Wypożyczalni, od poniedziałku do piątku po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym z wolontariuszem wypożyczalni.

Osoba wypożyczająca sprzęt wpłaca kaucje zwrotną. Wysokość kaucji jest uzależniona od rodzaju sprzętu medycznego i jego wartości. Kaucja podlega zwrotowi przy zwrocie wypożyczonego sprzętu medycznego.