Archiwa autora: admin

logotypy unijne

Wyjazdowe warsztaty dla rodzin zastępczych z dziećmi oraz kadry i podopiecznych POW -wyjazdowe warsztaty „Więź – rozwojowe poszukiwanie bliskości”

Od miesiąca sierpnia do miesiąca września.2021 r. odbyły się wyjazdowe warsztaty dla rodzin zastępczych, wychowawców POW typu rodzinnego wraz z wychowankami i PPOW typu socjalizacyjnego z wychowankami.  Każda grupa szkoleniowa, wzięła udział w pięciodniowym cyklu warsztatów, które odbyły się w miejscowości Osjaków w hotelu „SYMFONIA”.  Podczas warsztatów realizowane były grupowe warsztaty dla dorosłych i dzieci, podczas których nabyli wiedze na temat więzi i stylów przywiązania.  Uczestnicy warsztatów odwiedzili interaktywne muzeum „PGE Giganty Mocy”, wzięli też udział w zajęciach na basenie oraz ognisku z potrawami regionalnymi i dyskoteką. Młodzież bardzo się zżyła ze sobą, nawiązała nowe relacje. Gdy przyszedł czas na powrót, wszyscy zgodnie mówili, że chętnie zostali by na dłużej.

Czytaj dalej

Powiat Opoczyński zakończył realizację projektu pn. „Rozbudowa i przebudowa Domu Pomocy Społecznej dla Dorosłych w miejscowości Drzewica ul. Stawowa 21/25” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Inwestycja polegała na przebudowie i rozbudowie budynku głównego Domu Pomocy Społecznej dla Dorosłych wraz z infrastrukturą techniczną, zagospodarowaniem terenu oraz zakupem wyposażenia.

Czytaj dalej

Harmonogram – kwiecień 2021

Nazwa Partnera: Powiat opoczyński / Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Opocznie
Nr Projektu: RPLD.09.02.01–10–A004/19
Tytuł Projektu: ,,CUŚ – centrum usług środowiskowych na rzecz mieszkańców powiatu opoczyńskiego’’
Za okres: 01.04.2021 r. – 30.04.2021 r.
 SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM UDZIELANIA WSPARCIA W PROJEKCIE

Lp.Rodzaj wsparciaData udzielenia wsparciaGodziny udzielenia wsparciaDokładny adres realizacji wsparciaNazwa wykonawcy
1.Zad. 6 Wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego01.04.2021 r. – 30.04.2021 r.W każdym czasie, według potrzeb, po uprzednim kontakcie telefonicznym26-340 Drzewica, 26-333 Paradyż, Miejsce zamieszkania uczestników projektu- teren powiatu opoczyńskiegoUsługa zlecona Caritas Diecezji Radomskiej
2Zad.7 Korepetycje dla dzieci z pieczy zastępczej01.04.2021 r. – 30.04.2021 r.po uprzednim kontakcie telefonicznym, od poniedziałku do sobotyMiejsce zamieszkania uczestników projektu- teren powiatu opoczyńskiegoKorepetytorzy zatrudnienia w ramach umów cywilno – prawnych.
3Zad. 8 Poradnictwo specjalistyczne01.04.2021 r. – 30.04.2021 r.Specjaliści pracy z rodziną: od poniedziałku do piątku w godz. 7.30-15.30. Logopeda, pedagog, specjalista interwencji kryzysowej: od poniedziałku do soboty po uprzednim kontakcie telefonicznym.PCPR w Opocznie, ul. Kwiatowa 1A, Miejsce zamieszkania uczestników projektu- teren powiatu opoczyńskiegoDwóch specjalistów pracy z rodziną, specjaliści zatrudnieni na umowy cywilno – prawne.

Harmonogram – marzec 2021

Nazwa Partnera: Powiat opoczyński / Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Opocznie
Nr Projektu: RPLD.09.02.01–10–A004/19
Tytuł Projektu: ,,CUŚ – centrum usług środowiskowych na rzecz mieszkańców powiatu opoczyńskiego’’
Za okres: 01.03.2021 r. – 31.03.2021 r.
 SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM UDZIELANIA WSPARCIA W PROJEKCIE

Lp.Rodzaj wsparciaData udzielenia wsparciaGodziny udzielenia wsparciaDokładny adres realizacji wsparciaNazwa wykonawcy
1.Zad. 6 Wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego01.03.2021 r. – 31.03.2021 r.W każdym czasie, według potrzeb, po uprzednim kontakcie telefonicznym26-340 Drzewica, 26-333 Paradyż, Miejsce zamieszkania uczestników projektu- teren powiatu opoczyńskiegoUsługa zlecona Caritas Diecezji Radomskiej
2Zad.7 Korepetycje dla dzieci z pieczy zastępczej01.03.2021 r. – 31.03.2021 r.po uprzednim kontakcie telefonicznym, od poniedziałku do sobotyMiejsce zamieszkania uczestników projektu- teren powiatu opoczyńskiegoKorepetytorzy zatrudnienia w ramach umów cywilno – prawnych.
3Zad. 8 Poradnictwo specjalistyczne01.03.2021 r. – 31.03.2021 r.Specjaliści pracy z rodziną: od poniedziałku do piątku w godz. 7.30-15.30. Logopeda, pedagog, specjalista interwencji kryzysowej: od poniedziałku do soboty po uprzednim kontakcie telefonicznym.PCPR w Opocznie, ul. Kwiatowa 1A, Miejsce zamieszkania uczestników projektu- teren powiatu opoczyńskiegoDwóch specjalistów pracy z rodziną, specjaliści zatrudnieni na umowy cywilno – prawne.

Harmonogram – luty 2021

Nazwa Partnera: Powiat opoczyński / Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Opocznie
Nr Projektu: RPLD.09.02.01–10–A004/19
Tytuł Projektu: ,,CUŚ – centrum usług środowiskowych na rzecz mieszkańców powiatu opoczyńskiego’’
Za okres: 01.02.2021 r. – 29.02.2021 r.
 SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM UDZIELANIA WSPARCIA W PROJEKCIE

Lp.Rodzaj wsparciaData udzielenia wsparciaGodziny udzielenia wsparciaDokładny adres realizacji wsparciaNazwa wykonawcy
1.Zad. 6 Wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego01.02.2021r.-28.02.2021r.  W każdym czasie, według potrzeb, po uprzednim kontakcie telefonicznym26-340 Drzewica, 26-333 Paradyż, Miejsce zamieszkania uczestników projektu- teren powiatu opoczyńskiegoUsługa zlecona Caritas Diecezji Radomskiej
2Zad.7 Korepetycje dla dzieci z pieczy zastępczej01.02.2021r. – 28.02.2021r.po uprzednim kontakcie telefonicznym, od poniedziałku do sobotyMiejsce zamieszkania uczestników projektu- teren powiatu opoczyńskiegoKorepetytorzy zatrudnienia w ramach umów cywilno – prawnych.
3Zad. 8 Poradnictwo specjalistyczne01.02.2021r.- 28.02.2021r.Specjaliści pracy z rodziną: od poniedziałku do piątku w godz. 7.30-15.30. Logopeda, pedagog, specjalista interwencji kryzysowej: od poniedziałku do soboty po uprzednim kontakcie telefonicznym.PCPR w Opocznie, ul. Kwiatowa 1A, Miejsce zamieszkania uczestników projektu- teren powiatu opoczyńskiegoDwóch specjalistów pracy z rodziną, specjaliści zatrudnieni na umowy cywilno – prawne.

Harmonogram – styczeń 2021

Nazwa Partnera: Powiat opoczyński / Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Opocznie
Nr Projektu: RPLD.09.02.01–10–A004/19
Tytuł Projektu: ,,CUŚ – centrum usług środowiskowych na rzecz mieszkańców powiatu opoczyńskiego’’
Za okres: 01.01.2021 r. – 31.01.2021 r.
 SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM UDZIELANIA WSPARCIA W PROJEKCIE

Lp.Rodzaj wsparciaData udzielenia wsparciaGodziny udzielenia wsparciaDokładny adres realizacji wsparciaNazwa wykonawcy
1.Zad. 6 Wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego01.01.2021r.-31.01.2021r.  W każdym czasie, według potrzeb, po uprzednim kontakcie telefonicznym26-340 Drzewica, 26-333 Paradyż, Miejsce zamieszkania uczestników projektu- teren powiatu opoczyńskiegoUsługa zlecona Caritas Diecezji Radomskiej
2Zad.7 Korepetycje dla dzieci z pieczy zastępczej01.01.2021r. – 31.01.2021r.po uprzednim kontakcie telefonicznym, od poniedziałku do sobotyMiejsce zamieszkania uczestników projektu- teren powiatu opoczyńskiegoKorepetytorzy zatrudnienia w ramach umów cywilno – prawnych.
3Zad. 8 Poradnictwo specjalistyczne01.01.2021r.- 31.01.2021r.Specjaliści pracy z rodziną: od poniedziałku do piątku w godz. 7.30-15.30. Logopeda, pedagog, specjalista interwencji kryzysowej: od poniedziałku do soboty po uprzednim kontakcie telefonicznym.PCPR w Opocznie, ul. Kwiatowa 1A, Miejsce zamieszkania uczestników projektu- teren powiatu opoczyńskiegoDwóch specjalistów pracy z rodziną, specjaliści zatrudnieni na umowy cywilno – prawne.

Harmonogram – grudzień 2020

Nazwa Partnera: Powiat opoczyński / Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Opocznie
Nr Projektu: RPLD.09.02.01–10–A004/19
Tytuł Projektu: ,,CUŚ – centrum usług środowiskowych na rzecz mieszkańców powiatu opoczyńskiego’’
Za okres: 01.12.2020 r. – 31.12.2020 r.
 SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM UDZIELANIA WSPARCIA W PROJEKCIE

Lp.Rodzaj wsparciaData udzielenia wsparciaGodziny udzielenia wsparciaDokładny adres realizacji wsparciaNazwa wykonawcy
1.Zad. 6 Wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego01.12.2020r.-31.12.2020r.  W każdym czasie, według potrzeb, po uprzednim kontakcie telefonicznym26-340 Drzewica, 26-333 Paradyż, Miejsce zamieszkania uczestników projektu- teren powiatu opoczyńskiegoUsługa zlecona Caritas Diecezji Radomskiej
2Zad.7 Korepetycje dla dzieci z pieczy zastępczej01.12.2020r. – 31.12.2020r.po uprzednim kontakcie telefonicznym, od poniedziałku do sobotyMiejsce zamieszkania uczestników projektu- teren powiatu opoczyńskiegoKorepetytorzy zatrudnienia w ramach umów cywilno – prawnych.
3Zad. 8 Poradnictwo specjalistyczne01.12.2020r.- 31.12.2020r.Specjaliści pracy z rodziną: od poniedziałku do piątku w godz. 7.30-15.30. Logopeda, pedagog, specjalista interwencji kryzysowej: od poniedziałku do soboty po uprzednim kontakcie telefonicznym.PCPR w Opocznie, ul. Kwiatowa 1A, Miejsce zamieszkania uczestników projektu- teren powiatu opoczyńskiegoDwóch specjalistów pracy z rodziną, specjaliści zatrudnieni na umowy cywilno – prawne.
logotypy unijne

Zakończenie realizacji projektu „Pokonać Niepokonane – wsparcie dzieci i młodzieży z pieczy zastępczej w Powiecie Opoczyńskim”

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Opocznie uprzejmie informuje,  iż z dniem 31-03-2020r. zakończyliśmy realizację projektu „Pokonać Niepokonane – wsparcie dzieci i młodzieży z pieczy zastępczej w Powiecie Opoczyńskim” (nr RPLD.09.01.01-10-E006/17).

 W dniu 03-08-2020r. Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi – Instytucja Pośrednicząca dla działania IX.1 Aktywna integracja dla osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, poinformował,   iż projekt został całkowicie rozliczony.

Kwota otrzymanego dofinansowania = 880 240,34

Kwota rozliczona w ramach projektu = 869 129,93

Łączna kwota zwrotu = 11 110,41 (w tym 4219,10 – to uzyskana bonifikata z ZUS 50% należnych składek za marzec 2020r. z uwagi na zwolnienie Beneficjenta z obowiązku opłacania ww. składek; zgodnie z Ustawą z 2 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID- 19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych sytuacji kryzysowych).

Projekt skierowany był do 62 dzieci przebywających w pieczy zastępczej, zagrożonych wykluczeniem społecznym z obszarów miejskich i wiejskich z powiatu opoczyńskiego, 78os tworzących otoczenie: 64os tworzące rodziny  zastępcze ,w tym 3os z POW typu rodz,11 dzieci biologiczne i 3 dzieci z pieczy, które nie będą UP ze względu na niespełnianie kryteriów, ale będących członkami rodzin zastępczych i ich udział jako otoczenia jest niezbędny ze względu na trwałość i jakość wsparcia dla UP.

Projekt odpowiadał na potrzeby dzieci z pieczy zastępczej związanych z ich codziennym funkcjonowaniem oraz pojawiającymi się nowymi wyzwaniami i trudnościami związanymi z poszczególnymi etapami ich rozwoju.

 Wychodząc na przeciw zdiagnozowanym potrzebom dzieci, zaplanowano kompleksowe wsparcie poprzez następujących działań:

 1. wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez korepetycje z matematyki, fizyki, chemii, języka polskiego, angielskiego, niemieckiego.
 2. podniesienie kwalifikacji poprzez kurs na prawo jazdy kat B. do którego przystąpiło 9 osób,     a 7 zdało egzamin na prawo jazdy (z powodu pandemii wirusa COVID-19 wszystkie egzaminy teoretyczne i praktyczne na prawo jazdy kategorii B zostały odwołane; w związku   z tym nie było możliwości wyznaczenia terminu egzaminów państwowych na prawo jazdy kategorii B dla dwóch uczestników projektu).
 3. Warsztaty kompetencji społecznych, diagnoza edukacyjna ukierunkowała na dalszą ścieżkę edukacyjną.
 4. Podopieczni zostali także objęci wsparciem pracownika socjalnego i psychologa.
 5. Zorganizowano także wyjazdowe warsztaty dla dzieci ze zdiagnozowanym FAS i ich rodzin oraz warsztaty mające na celu diagnozę dzieci z podejrzeniem FAS i innych zaburzeń neurorozwojowych.

 Uwzględniając miejsce zamieszkania UP mieli oni mieli zapewniony dowóz na poszczególne zajęcia.

Zgodnie z zapisami regulaminu były stosowane klauzule społeczne

Informacja

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Opocznie informuję, iż zmianie uległ harmonogram w miesiącu sierpniu na dzień 07.08.2020r dotyczący superwizji dla Placówki Opiekuńczo wychowawczej typu rodzinnego w Byszewach, zajęcia zostały przesunięte na dzień 21.08.2020r

Osiemnaste urodziny

28 czerwca w Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej typu rodzinnego w Byszewach odbyło się uroczyste spotkanie pt. „…ku powitaniu lata”, zorganizowane przez Fundację „Dar dla Potrzebujących” oraz Społeczność Domu Rodzinnego w Byszewach. Była to m.in. także okazja do świętowania 18-stych urodzin najstarszej wychowanki placówki – Dominiki, która dwa dni wcześniej osiągnęła pełnoletniość. W zorganizowanie uroczystości zaangażowani byli Dyrektor Placówki Pan Ryszard Pater oraz Wychowawczynie Domu w Byszewach. Wśród zaproszonych gości byli przedstawiciele władz naszego powiatu Poseł na Sejm RP Pan Robert Telus wraz z rodziną, Starosta Pan Marcin Baranowski, Wicestarosta Pani Maria Barbara  Chomicz, Skarbnik Powiatu Opoczyńskiego Pani Anna Słoniewska, Dyrektor Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Pan Janusz Ciesielski oraz przedstawiciele Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Opocznie, którzy na co dzień współpracują z Placówką w Byszewach.

            W tym uroczystym dniu Jubilatka otrzymała mnóstwo życzeń w tym przede wszystkim szczęścia, radości i spełnienia marzeń w dorosłym życiu, wspólnie odśpiewano gromkie „Sto lat”. Następnie w imieniu zaproszonych władz na ręce Dominiki Pan Poseł Robert Telus wraz z Prezesem Fundacji „Dar dla Potrzebujących” Panią Joanną Dudą przekazali bukiet kwiatów oraz prezent w formie kursu na prawo jazdy. Po części oficjalnej gości zaproszono na uroczysty obiad oraz słodki poczęstunek, była to okazja do porozmawiania na temat funkcjonowania Placówki oraz omówienia sytuacji dzieci, które są jej mieszkańcami. Organizatorzy przyjęcia zadbali także o liczne atrakcje dla najmłodszych, którym również ufundowano upominki. Dzieci aktywnie spędziły czas na świeżym powietrzu wśród spacerujących gości, którzy zwiedzali okolice pięknie położonego dworku w Byszewach. Uroczystość ta na długo zapisze się w pamięci obecnych na niej gości.

„Rozbudowa i przebudowa budynku Domu Pomocy Społecznej dla Dorosłych w miejscowości Drzewica ul. Stawowa 21/25”

W ramach realizowanego przez Powiat Opoczyński projektu pn. „Rozbudowa i przebudowa budynku Domu Pomocy Społecznej dla Dorosłych w miejscowości Drzewica ul. Stawowa 21/25” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, w okresie od 11 czerwca 2019 r. do 24 sierpnia 2019 r. Wykonawca robót tj. Korporacja Budowlana „DARCO” Dariusz Żak ul. Garbarska 53, 26-300 Radom, zrealizował następujący zakres rzeczowy robót:

 1. w budynku części przebudowy :
 2. zakończono roboty rozbiórkowe i wyburzeniowe na poziomie parteru oraz pierwszego piętra, pozostało około 10% robót rozbiórkowych w poziomie piwnicy,
 3. dokonano demontażu instalacji elektrycznej i sanitarnej na poziomie parteru oraz pierwszego i drugiego piętra,
 4. zakończono roboty murarskie ścian działowych na poziomie parteru, I i II piętra,
 5. wykonano okablowanie instalacji teletechnicznej niskoprądowej na I i II piętrze w 40%,
 6. wykonano okablowanie instalacji elektrycznej na I i II piętrze w 40%,
 7. wykonano piony kanalizacji sanitarnej oraz instalację przeciwpożarową;
 8. w budynku części rozbudowy:
 9. zakończono roboty konstrukcji drewnianej więźby dachowej wraz z deskowaniem, jednokrotnym pokryciem papy oraz łatami,
 10. zakończono roboty związane z pokryciem dachu bez części wschodniej i zachodniej,
 11. zakończono w 100% obróbki blacharskie bez części wschodniej i zachodniej,
 12. zakończono w 100% wykonanie stropu od wejścia głównego,
 13. wykonano ławę fundamentową wraz ze ścianą fundamentową łącznika od strony wschodniej,
 14. zakończono roboty murowe na poziomie parteru łącznika od strony wschodniej 80 %,
 15. wykonano montaż płyt stropowych na poziomie parteru części wschodniej wraz z wymurowaniem ścian powyżej stropu,
 16. wykonano tynki wewnętrzne części rozbudowy w 35%
 17. wykonano 60% docieplenia elewacji części rozbudowy, bez tynku wykończeniowego,
 18. wykonano orurowanie instalacji wodociągowej w 90%, kanalizacyjnej w 90% oraz przeciwpożarowej 90%,
 19. zakończono roboty murowe poziomu parteru łącznika od strony zachodniej,
 20. wykonano szalunki i zbrojenie stropu na części zachodniej (rehabilitacja),
 21. wykonano ściany ogniomuru na części zachodniej w 90 %
 22. instalacje elektryczne wykonano w 70%,
 23. wykonano instalację teletechniczną niskoprądową w 70%.

Całkowita wartość realizowanego projektu wynosi 11 450 776,64 zł, w tym przyznane dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 wynosi 8 670 051,47 zł. Głównym celem działalności Domu w zakresie tworzonej infrastruktury będzie kompleksowa opieka i terapia zmierzająca do jak najdłuższego utrzymania sprawności intelektualnej i fizycznej osób starszych, zwiększenie zaradności, utrzymanie samodzielności życiowej oraz integracji społecznej.

[Best_Wordpress_Gallery id=”109″ gal_title=”20190822_rozbudowa_drzewica”]

Składanie wniosków o dofinansowanie w ramach realizacji pilotażowego programu „Aktywny samorząd” Moduł I

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Opocznie informuje, iż od dnia 2 maja 2019 roku do dnia 31 sierpnia 2019 roku można składać wnioski o dofinansowanie w ramach realizacji pilotażowego programu ,,Aktywny samorząd ” Moduł I w siedzibie PCPR w Opocznie w pokoju 23 lub elektronicznie za pośrednictwem SOW (Systemu Obsługi Wsparcia) od dnia 1 czerwca 2019 roku. Więcej informacji na temat SOW (Systemu Obsługi Wsparcia) można uzyskać na stronie PFRON.

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 -2020
 

Realizacja I kwartał 2019 r.

Postępują prace budowlane wykonywane w zakresie inwestycji Powiatu Opoczyńskiego realizowanej w ramach projektu pn. „Przebudowa wraz z rozbudową istniejącego budynku mieszkalnego w m. Żarnów wraz ze zmianą sposobu użytkowania dla potrzeb placówki opiekuńczo-wychowawczej dla 14 dzieci”.

W zakresie rzeczowym realizacji zadania w I kwartale br. kontynuowano następujące roboty budowlano – instalacyjne:

 • w części przebudowy jak i części nowoprojektowanej budynku w zakresie robót wykończeniowych: wykonano szpachlowanie i malowanie pomieszczeń, montaż wewnątrzlokalowej stolarki drzwiowej;
 • rozpoczęto montaż osprzętu elektrycznego zasilania i oświetlenia;
 • zakończono montaż wyposażenia technologicznego c.o. w kotłowni oraz rozpoczęto montaż grzejników c.o.;
 • wykonano przyłącze zewnętrzne i wewnętrzne gazowe.

W zakresie zagospodarowania terenu:

 • prowadzono utwardzenie kostką betonową dróg wewnętrznych;
 • prowadzono roboty związane z wykonaniem ogrodzenia terenu działki objętej przedmiotem inwestycji.

Celem projektu jest rozwój infrastruktury dla usług społecznych poprzez stworzenie wielofunkcyjnej placówki opiekuńczo-wychowawczej. Planowana całkowita wartość przedmiotowego projektu wynosi 1 580 820,92 zł, w tym przyznane dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 to 1 181 164,48 zł.

[Best_Wordpress_Gallery id=”103″ gal_title=”20190326_dps”]

Zdjęcie 1 – Wnętrze budynku w trakcie prac wykończeniowych.
Zdjęcie 2 – Wykonanie przyłącza gazowego.
Zdjęcie 3 – Wykonanie utwardzenia drogi wewnętrznej.

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 -2020

Powiat Opoczyński jest realizatorem inwestycji pn. „Przebudowa istniejącego budynku oświatowego w miejscowości Mroczków Gościnny „Dwór” wraz ze zmianą sposobu użytkowania dla potrzeb placówki opiekuńczo – wychowawczej dla 14 dzieci” współfinansowanej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 -2020.

W zakresie rzeczowym realizacji inwestycji w I kwartale 2019 r. Wykonawca robót tj. Przedsiębiorstwo Remontowo-Budowlane „Zawisza” Sp. z o.o. ul. Wielkopolska 7, 26-600 Radom zrealizował następujący zakres  robót budowlano – instalacyjnych obejmujących:

 • Roboty budowlane:

– przetarcie istniejących tynków wewnętrznych z kondygnacji parteru, piętra/poddasza,

– tynki zwykle na ścianach i słupach kat. III po skuciach płytek na kondygnacji piwnic, parteru, piętro/poddasza,

– przygotowanie podłoża pod posadzki na kondygnacji piwnic ,

– posadzki z płytek ceramicznych układanych na klej na kondygnacji piwnic,

– przygotowanie podłoża pod cokoliki z płytek ceramicznych na kondygnacji piwnic,

– cokoliki z płytek ceramicznych na kondygnacji piwnic,

– uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat III na kondygnacji parteru i piętro/poddasze,

– przygotowanie podłoża pod licowanie ścian płytkami,

– licowanie ścian płytkami ceramicznymi,

– rozpoczęcie zeskrobania i zmycia starej farby ze ścian na kondygnacji piwnic, parteru, poddasza,

– gruntowanie podłoży poziomych w piwnicach,

– gruntowanie podłoży pionowych na kondygnacji parteru, poddasza,

– izolacje cieplne pionowe z lekkiej odmiany betonu komórkowego na kondygnacji piwnic, parteru, poddasza,

– wykonanie izolacji z foli w płynie na kondygnacji piwnic, parteru, poddasza;

– skasowanie wykwitów na starych tynkach wewnętrznych na sufitach piwnic, parteru, poddasza;

– wykucie z muru ościeżnic drewnianych na kondygnacji parteru, piętra/poddasza;

– montaż okien i drzwi balkonowych na kondygnacji piwnic, parteru, piętra/poddasza;

– montaż zewnętrznych drzwi drewnianych na kondygnacji parteru;

– konstrukcję z rusztów drewnianych pod podsufitkę;

– izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt z wełny mineralnej;

– zakończenie krycia dachu na rąbek stojący blachą cynkowo-tytanową;

– obróbki blacharskie z blachy cynkowo-tytanowej;

– montaż rur spustowych z blachy cynkowo-tytanowej;

– przygotowanie podłoża i układanie posadzek z płytek ceramicznych;

– przygotowanie podłoża i układanie cokolików z płytek ceramicznych;

– przygotowanie podłoża i okładanie schodów z płytek gresowych;

– wykonanie wylewek samopoziomujących pod układanie paneli podłogowych oraz układanie paneli podłogowych;

– izolacja cieplna z lekkiej odmiany betonu komórkowego wraz z przyklejeniem warstwy siatki;

– przygotowanie podłoża i licowanie ścian płytkami ceramicznymi;

– gładzie gipsowe ścian i sufitów;

 • Roboty sanitarne wewnętrzne:

– montaż wodomierza;

– montaż szafek hydrantowych naściennych;

– montaż filtrów osadnikowych wewnętrznych;

– montaż pompy zatapialnej pływakowej;

– pompownie do ścieków z fekaliami;

– wykonanie obudowy kanalizacji sanitarnej płytami kartonowo gipsowymi na ruszcie metalowym;

– przebicia otworów dla przewodów instalacyjnych c.o. w ścianach i stropach;

– wykonanie rurociągów w instalacjach c.o.;

– izolacje rurociągów c.o.;

– montaż zaworów przelotowych i nastawnych na instalacjach c.o.;

– montaż części grzejników stalowych z zaworami termostatycznymi w c.o.;

– zamurowania bruzd z przewodami instalacyjnymi c.o.;

– montaż zbiorników z tworzywa sztucznego na olej opałowy;

– wykonanie instalacji i wyposażenia kotłowni (montaż kotła grzewczego olejowego, urządzenia do podgrzewania wody-400l, pomp obiegowych, zaworów bezpieczeństwa i przelotowych, naczynia zbiorczego, zaworów mieszających, rurociągów i izolacji instalacji c.o. w pom. kotłowni, układu sterowania elektrycznego;

 • Roboty elektryczne:

– montaż tablicy rozdzielczej T1 i T2 z wyposażeniem;

– montaż szafy Rack z wyposażeniem dla sieci komputerowej;

– montaż systemu sygnalizacji włamania i napadu, montaż centrali alarmowej, klawiatury szyfrowej, czujnika ruchu, sygnalizatora akustycznego zewnętrznego;

– montaż anteny dla instalacji telewizyjnej RTV/SAT;

Wartość projektu wynosi: 2.487.185,00 zł w tym dofinansowanie z EFRR: 1.868.035,81 zł. W ramach realizacji inwestycji Powiat Opoczyński pokryje 619.149,19 zł wkładu własnego.

Celem realizacji inwestycji jest modernizacja obecnej placówki oświatowej zlokalizowanej w dworku w Mroczkowie Gościnnym celem stworzenia placówki opiekuńczo-wychowawczej dla 14 dzieci objętych pieczą zastępczą w powiecie.

Zdjęcia terenu i wnętrza inwestycji w trakcie realizacji:

[Best_Wordpress_Gallery id=”105″ gal_title=”20190326_dps2″]

Zdjęcie 1. Strona północno-zachodnia
Zdjęcie 2. Strona północno-wschodnia
Zdjęcie 3. Pomieszczenie Sali treningowej
Zdjęcie 4. Pomieszczenie kotłowni
Zdjęcie 5. Pomieszczenie sypialni 4-osobowej
Zdjęcie 6. Parter – pomieszczenie kuchni z jadalnią
Zdjęcie 7. Pomieszczenie na poddaszu – sypialnia 1-osobowa
Zdjęcie 8. Pomieszczenie poddasza – łazienka

W ramach realizowanego przez Powiat Opoczyński projektu pn. „Rozbudowa i przebudowa budynku Domu Pomocy Społecznej dla Dorosłych w miejscowości Drzewica ul. Stawowa 21/25”, w I kwartale 2019 r. wykonano roboty budowlane w zakresie:

 • rozbiórki pomieszczenia składu opału zlokalizowanego w poziomie piwnicy,
 • wykonania ław fundamentowych oraz ścian piwnic klatki schodowej,
 • obsypania ścian piwnic klatki schodowej, a następnie wykonania ław fundamentowych w części rehabilitacyjnej budynku wraz ze ścianami fundamentowymi z bloczków betonowych,
 • wykonania izolacji cieplnej i przeciwwilgociowej ścian fundamentowych,
 • przygotowania podłoża pod posadzki części rehabilitacyjnej budynku parterowego,
 • wykonania części robót murowych ścian parteru klatki schodowej i części rehabilitacyjnej budynku parterowego,
 • prac ziemnych i fundamentowych łącznika budynku parterowego z budynkiem istniejącym od strony wschodniej wraz z wykonaniem podlewki betonowej pod ławy fundamentowe,
 • robót konstrukcji drewnianej więźby dachowej,
 • wykonania częściowo deskowania połaci wraz z jednokrotnym pokryciem papą izolacyjną,
 • montażu stolarki okiennej z profili PCV w części rozbudowy budynku parterowego.

Całkowita wartość realizowanego projektu wynosi 11 450 776,64 zł, w tym przyznane dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 wynosi 8 670 051,47 zł.

Głównym celem działalności Domu w zakresie tworzonej infrastruktury będzie kompleksowa opieka i terapia zmierzająca do jak najdłuższego utrzymania sprawności intelektualnej i fizycznej osób starszych, zwiększenie zaradności, utrzymanie samodzielności życiowej oraz integracji społecznej.

[Best_Wordpress_Gallery id=”100″ gal_title=”20190312_DPS_Drzewica”]

Składanie wniosków o dofinansowanie w ramach realizacji pilotażowego programu ,,Aktywny samorząd ” Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Opocznie informuje, iż od dnia 1 marca 2019 roku do dnia 30 marca 2019 roku można składać wnioski o dofinansowanie w ramach realizacji pilotażowego programu ,,Aktywny samorząd ” Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym (dofinansowanie w ramach roku szkolnego/akademickiego 2018/2019).
Wnioski będą przyjmowane w pokoju 23 Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.

Nowy projekt PCPR Opoczno „W jednym kierunku dla rodziny”

W dniu 31.12.2018 r. ukazała się na stronie WUP lista projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu RPLD.09.02.01-IP.01-10-001/18 poddziałanie IX.2.1. Wśród listy projektów wybranych znalazł się projekt PCPR Opoczno „W jednym kierunku dla rodziny”. Całkowita wartość projektu wynosi 3.694.296,19zł w tym dofinansowania na poziomie 3.140.168,19zł. Projekt przewiduje 10 zadań skierowanych do grup docelowych z obszaru województwa łódzkiego, głównie z powiatu opoczyńskiego. Wsparciem w ramach projektu zostaną objęte osoby fizyczne, które uczą się, pracują. Dzieci umieszczone w pieczy zastępczej, przebywające w Placówkach Opiekuńczo-Wychowawczych typu interwencyjno-socjalizacyjnego i typu interwencyjnego. Głównym celem projektu jest wzrost jakości wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, zwiększenie ilości rodzinnych form opieki. Podniesienie kwalifikacji, umiejętności i kompetencji zawodowych rodzin zastępczych, dyrektorów i wychowawców POW typu rodzinnego, interwencyjno-socjalizacyjnego, co pozwoli na lepszą organizację pieczy zastępczej na terenie powiatu opoczyńskiego.

logotypy unijne

Kurs na prawo jazdy kategorii B w ramach projektu „Pokonać niepokonane – wsparcie dzieci i młodzieży z pieczy zastępczej w Powiecie Opoczyńskim”

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Opocznie od lipca organizowało kurs na prawo jazdy kategorii B dla osób przebywających w pieczy zastępczej  w wieku 18-21 lat. Wykonawcą umowy zlecenia był Ośrodek szkolenia kierowców „Szóstka”. Kurs obejmował 30 godzin zajęć teoretycznych i 30 godzin zajęć praktycznych. Kurs na prawo jazdy zwiększy szansę uczestników na znalezienie pracy a co za tym idzie lepsze funkcjonowanie w środowisku. Każdemu uczestnikowi został sfinansowany kurs, pierwszy egzamin teoretyczny i praktyczny oraz badania lekarskie. Zajęcia praktyczne zakończyły się we wrześniu. Uczestnicy kursu na chwilę obecną mają ustalane terminy egzaminów państwowych w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego w Piotrkowie Trybunalskim. Czytaj dalej

logotypy unijne

Diagnoza edukacyjna

W dniu 21.09.2018r. odbyło się grupowe spotkanie diagnozy edukacyjnej, które miało na celu pomoc w wyborze dalszej, optymalnej ścieżki kształcenia uczestników projektu „ Pokonać niepokonane – wsparcie dzieci i młodzieży z pieczy zastępczej w Powiecie Opoczyńskim”.  Diagnoza edukacyjna sporządzona jest  na podstawie wystandaryzowanych testów, która zakończy się wydaniem opinii psychologicznej. Kolejnym etapem diagnozy edukacyjnej będą spotkania indywidualne dla każdego z uczestników projektu. Zarówno spotkanie grupowe  jak i spotkania indywidualne odbywają się w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Opocznie.

[Best_Wordpress_Gallery id=”96″ gal_title=”20181031_diagnoza”]

Program „AKTYWNY SAMORZĄD” – Możliwość składania wniosków na pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym (dofinansowanie w ramach roku akademickiego 2018/2019)

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Opocznie informuje, iż do dnia 10 października 2018 roku można składać wnioski w tut. Centrum (p. nr A23)  o dofinansowanie w ramach realizacji pilotażowego programu ,,Aktywny Samorząd” Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym (dofinansowanie w ramach roku akademickiego 2018/2019).

logotypy unijne

Wyjazdowe warsztaty w ramach projektu „Pokonać niepokonane – wsparcie dzieci i młodzieży z pieczy zastępczej w Powiecie Opoczyńskim”

1. W dniach 22-31 lipca odbędą się „Wyjazdowe warsztaty psychoedukacyjne z elementami terapii dla dzieci ze zdiagnozowanym FAS wraz z otoczeniem”. Charakter warsztatów: grupowe zajęcia psychoedukacyjne dla rodziców oraz zajęcia terapeutyczne dla dzieci. Powyższe warsztaty mają na celu nabycie umiejętności przez opiekunów do prawidłowej realizacji zaleceń zawartych w sporządzonej diagnozie. Czytaj dalej

logotypy unijne

Kurs Prawo jazdy kat. B w ramach projektu „Pokonać niepokonane – wsparcie dzieci i młodzieży z pieczy zastępczej w Powiecie Opoczyńskim”

W lipcu 2018 roku w ramach projektu „Pokonać niepokonane – wsparcie dzieci i młodzieży z pieczy zastępczej w Powiecie Opoczyńskim”  rozpoczęło się zadanie pt. Zajęcia podnoszące kompetencje ogólne tj. kurs Prawo jazdy kat B. dla pełnoletnich wychowanków rodzin zastępczych. Ukończenie kursu zwiększy szansę na znalezienie pracy, wpłynie na lepsze funkcjonowanie w środowisku. Kurs obejmuje 30 godzin teorii i 30 godzin praktyki. Dodatkowo dla każdego uczestnika kursu zostanie sfinansowany pierwszy egzamin teoretyczny i praktyczny, badania lekarskie oraz wypłacone stypendium szkoleniowe. Przewidywany czas realizacji zadania: lipiec – wrzesień 2018r.

logotypy unijne

Poszukiwany broker edukacyjny do przeprowadzenia Diagnozy edukacyjnej w ramach projektu „Pokonać niepokonane – wsparcie dzieci i młodzieży z pieczy zastępczej w Powiecie Opoczyńskim”

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Opocznie w związku z realizacją projektu „Pokonać niepokonane – wsparcie dzieci i młodzieży z pieczy zastępczej w Powiecie Opoczyńskim”  poszukuje brokera edukacyjnego do przeprowadzenia Diagnozy edukacyjnej.  Diagnoza edukacyjna skierowana jest do młodzieży uczestniczącej w projekcie, która stoi przed wyborem dalszego kierunku kształcenia – optymalnej dla nich szkoły średniej lub kierunku studiów. Planowany termin realizacji zadania Diagnoza edukacyjna:  IX – XI 2018r.

I N F O R M A C J A

Informujemy, że Grupa wsparcia dla opiekunów osób niesamodzielnych (2 grupy) odbędzie się w dniu 25 sierpnia 2018 od godz. 13.30

___________________________________________________________________________________________________

Harmonogram „Grupy wsparcia” oraz „Szkolenia dla opiekunów faktycznych osób niesamodzielnych” z terenu powiatu opoczyńskiego

harmonogram grupa wsparcia

Warsztaty dla rodzin zastępczych i dzieci z pieczy zastępczej – uczestników projektu „Rodzina na plus” współfinansowanego ze środków EFS w ramach RPO województwa łódzkiego

W dniu 19 czerwca Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie zorganizowało w budynku MDK Opoczno warsztaty dla rodzin zastępczych i dzieci z pieczy zastępczej – uczestników  projektu „Rodzina na plus” współfinansowanego ze środków EFS w ramach RPO województwa łódzkiego.

Warsztaty dla rodziców zastępczych wzmocniły kompetencje wychowawcze uczestników i zmianę ich postaw względem podopiecznych na takie, które będą minimalizowały lub eliminowały ryzyko wystąpienia zachowań trudnych i ryzykownych u wychowanków. Podczas I części warsztatów  uczestnicy usłyszeli w jaki sposób prawidłowo nagradzać podopiecznych i pozwalać im na ponoszenie konsekwencji swoich zachowań, jak sprawić, by dziecko było bardziej samodzielne, jak wprowadzać zasady i wyznaczać granice. Udział w warsztatach przyczynił się do pogłębienia relacji opiekunów z dziećmi, nabycia umiejętności konstruktywnego rozwiązywania konfliktów, efektywniejszego wspomagania rozwoju dzieci i młodzieży. W II części  warsztatów grupowa forma zajęć pozwoliła na wymianę doświadczeń pomiędzy uczestnikami. Czytaj dalej

logotypy unijne

KWIECIEŃ/MAJ 2018 r. – Rekrutacja dzieci oraz pełnoletnich wychowanków przebywających w pieczy zastępczej do projektu „Pokonać niepokonane – wsparcie dzieci i młodzieży z pieczy zastępczej w Powiecie Opoczyńskim”

Trwa obecnie rekrutacja dzieci oraz pełnoletnich wychowanków przebywających w pieczy zastępczej do projektu „Pokonać niepokonane – wsparcie dzieci i młodzieży z pieczy zastępczej w Powiecie Opoczyńskim” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Rekrutację przeprowadza kierownik zespołu rodzinnej pieczy zastępczej, specjalista pracy z rodziną oraz trzech koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej. Rekrutacja potrwa do końca maja 2018 roku.

Od miesiąca czerwca 2018r. uczestnicy zostaną objęci wsparciem w ramach projektu „Pokonać niepokonane – wsparcie dzieci i młodzieży z pieczy zastępczej w Powiecie Opoczyńskim”.

logotypy unijne

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Opocznie informuje, iż poszukuje osób z wykształceniem wyższym mogących pracować na stanowisku pracownik socjalny i psycholog.

Osoby te muszą spełniać następujące wymogi:

 1. zgodnie z Art. 116. Ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U.2017. poz.1769 t.j.)pracownikiem socjalnym może być osoba, która spełnia co najmniej jeden z niżej wymienionych warunków:

–  posiada dyplom ukończenia kolegium pracowników służb społecznych;

– ukończyła studia wyższe na kierunku praca socjalna;

– do dnia 31 grudnia 2013 r. ukończyła studia wyższe o specjalności przygotowującej do zawodu pracownika socjalnego na jednym z kierunków:

 1. a) pedagogika,
 2. b) pedagogika specjalna,
 3. c) politologia,
 4. d) polityka społeczna,
 5. e) psychologia,
 6. f) socjologia,
 7. g) nauki o rodzinie.
 8. h) minimalne doświadczenie zawodowe nie powinno być krótsze niż 2 lata.
 9. Psycholog – posiada wykształcenie wyższe/zawodowe lub certyfikaty/zaświadczenia/inne oraz doświadczenie zawodowe umożliwiające przeprowadzenie danego wsparcia, przy czym minimalne doświadczenie zawodowe w danej dziedzinie/w pracy z określoną grupą docelową nie powinno być krótsze niż 2 lata.

Czytaj dalej

Rozpoczęcie cyklu szkoleń „Rozwój kompetencji rodzin zastępczych w zakresie opanowania trudnych zachowań u dzieci”

W lutym rozpoczął się cykl spotkań-warsztatów dla rodzin zastępczych i dyrektora POW w Mroczkowie Gościnnym na temat: „Rozwój kompetencji rodzin zastępczych w zakresie opanowania trudnych zachowań u dzieci” Uczestnicy dowiedzą się: dlaczego warto ustalać zasady i jak to robić, jak wydawać skuteczne polecenia, jak słuchać, by usłyszeć własne dziecko itp. Dla uczestników warsztatów zakupiono materiały dydaktyczne, skrypt, notes z długopisem. Dzieci podczas warsztatów dorosłych mają zapewnioną opiekę Koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej. Warsztaty trwają 6 godzin dydaktycznych, jest catering w postaci przerwy kawowej i obiadu dwudaniowego. Warsztaty prowadzi dwóch specjalistów jednocześnie. Czytaj dalej

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Opocznie informuje, iż poszukuje osób z wykształceniem wyższym mogących pracować na stanowisku pracownik socjalny i psycholog.

Osoby te muszą spełniać następujące wymogi:

1. zgodnie z Art. 116. Ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U.2017. poz.1769 t.j.) pracownikiem socjalnym może być osoba, która spełnia co najmniej jeden z niżej wymienionych warunków:
– posiada dyplom ukończenia kolegium pracowników służb społecznych;
– ukończyła studia wyższe na kierunku praca socjalna;
– do dnia 31 grudnia 2013 r. ukończyła studia wyższe o specjalności przygotowującej do zawodu pracownika socjalnego na jednym z kierunków: Czytaj dalej

Składanie wniosków o dofinansowanie w ramach realizacji pilotażowego programu ,,Aktywny samorząd ” Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Opocznie informuje, iż od dnia 1 marca 2018 roku do dnia 30 marca 2018 roku można składać wnioski o dofinansowanie w ramach realizacji pilotażowego programu ,,Aktywny samorząd ” Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym (dofinansowanie w ramach roku szkolnego/akademickiego 2017/2018).
Wnioski bedą przyjmowane w pokoju 23 Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.

Rozwój usług efektywnego uczenia się dla dzieci od 11-18 w ramach projektu „Rodzina na plus”

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Opocznie realizuje projekt „Rodzina na plus” współfinansowany ze środków EFS w ramach RPO województwa łódzkiego. W dniu 16 lutego zaczęliśmy realizację zadania nr 14 Rozwój usług efektywnego uczenia się dla dzieci od 11-18 roku życia. Warsztaty 7 kroków efektywnego uczenia się dzieci prowadzi dwóch Specjalistów z uprawnieniami  jednocześnie. Dzieci zostały podzielone na dwie grupy pod względem wieku, dla każdej z grup zaplanowaliśmy po 5 spotkań dla każdej z grup. Czytaj dalej

01-08.02.2018 r. – Warsztaty – II edycja pt. „Profilaktyka uzależnień, sposoby przeciwdziałania zagrożeniom obecnym w przestrzeni wirtualnej” dla uczestników projektu „Rodzina na plus”

W ramach wykorzystania oszczędności zorganizowaliśmy ponownie  warsztaty pt. „Profilaktyka uzależnień, sposoby przeciwdziałania zagrożeniom obecnym w przestrzeni wirtualnej” w salach Szkoły podstawowej nr 3 w Opocznie. Zajęcia poprowadził informatyk, podstawowe sposoby ograniczania dostępu do treści niepożądanych w Internecie, instalowanie i obsługa programów, blokowanie i nadzór treści. W szkoleniu wzięły udział rodziny, u które zgłaszały chęć zgłębienia wiedzy nieświadomi zagrożeń, jakie współcześnie stwarza przestrzeń wirtualna. W trakcie szkolenia dzieci umieszczone w pieczy oraz dzieci biolog rodzin zastępczych miały zapewnione wsparcie towarzyszące przez 2 koordynatorów. Uczestnicy wraz z dziećmi mieli zapewnione przerwy kawowe. Czytaj dalej

Spotkanie wszystkich rodzin zastępczych jednocześnie w ramach projektu „Rodzina na plus”

W dniach 1 i 8 grudnia odbyło się spotkanie wszystkich rodzin zastępczych jednocześnie  pt. „Fazy rozwojowe dzieci” w projekcie „Rodzina na plus” współfinansowanego ze środków EFS w ramach RPO województwa łódzkiego. Celem warsztatów było zdobycie wiedzy na temat rozwoju dzieci i młodzieży, poznanie podstawowych problemów dzieci i młodzieży oraz nabycie umiejętności konstruktywnego rozwiązywania ich. Czytaj dalej

Warsztaty „Kobiety są z Wenus a mężczyźni z Marsa – rozmowa o tożsamości”

W dniach 17 listopada rozpoczęły się warsztaty pt. „Kobiety są z Wenus a mężczyźni z Marsa – rozmowa o tożsamości” w ramach projektu „Rodzina na plus”. Zajęcia prowadzi psycholog, dwa spotkania po 5 godzin. W warsztatach biorą udział wszyscy dorośli Uczestnicy projektu, w tym czasie dzieci mają zapewnioną opiekę koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej. Dla uczestników warsztatów zapewniono przerwę kawową. Czytaj dalej

Ogłoszenie Zarządu Powiatu Opoczyńskiego z dnia 10.11.2017r. o otwartym konkursie ofert na realizację zadania z zakresu rehabilitacji społecznej polegającej na „prowadzeniu wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego dla mieszkańców powiatu opoczyńskiego zleconego fundacji lub organizacji pozarządowej, prowadzonej w ramach realizacji projektu „CUS – centrum usług społecznych dla mieszkańców powiatu opoczyńskiego”, współfinansowanego z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020


Dokumenty do pobrania:


– Ogłoszenie Zarządu Powiatu Opoczyńskiego z dnia 10.11.2017r. o otwartym konkursie ofert na realizację zadania z zakresu rehabilitacji społecznej polegającej na „prowadzeniu wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego dla mieszkańców powiatu opoczyńskiego zleconego fundacji lub organizacji pozarządowej, prowadzonej w ramach realizacji projektu „CUS – centrum usług społecznych dla mieszkańców powiatu opoczyńskiego”, współfinansowanego z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020(typ pliku: *.pdf , rozmiar pliku: 799 KB)

– Wzór oferty(typ pliku: *.pdf , rozmiar pliku: 128 KB)

– Wzór sprawozdania(typ pliku: *.pdf , rozmiar pliku: 103 KB)

– Wzór umowy(typ pliku: *.pdf , rozmiar pliku: 113 KB)


Ogłoszenie Zarządu Powiatu Opoczyńskiego z dnia 10-11-2017 r. o naborze przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz innych uprawnionych podmiotów do pracy w komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na realizację zadania z zakresu rehabilitacji społecznej polegającej na prowadzeniu wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego dla mieszkańców powiatu opoczyńskiego zleconego fundacji lub organizacji pozarządowej prowadzonej w ramach realizacji projektu „CUS – centrum usług społecznych dla mieszkańców powiatu opoczyńskiego” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.


Dokumenty do pobrania:


– Ogłoszenie Zarządu Powiatu Opoczyńskiego z dnia 10-11-2017 r. o naborze przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz innych uprawnionych podmiotów do pracy w komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na realizację zadania z zakresu rehabilitacji społecznej polegającej na prowadzeniu wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego dla mieszkańców powiatu opoczyńskiego zleconego fundacji lub organizacji pozarządowej prowadzonej w ramach realizacji projektu „CUS – centrum usług społecznych dla mieszkańców powiatu opoczyńskiego” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.(typ pliku: *.pdf , rozmiar pliku: 799 KB)


UCHWAŁA NR 126/430/2017 ZARZĄDU POWIATU OPOCZYŃSKIEGO Z DNIA 19 października 2017 R. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania z zakresu rehabilitacji społecznej polegającej na „prowadzeniu wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego dla mieszkańców powiatu opoczyńskiego zleconego fundacji lub organizacji pozarządowej prowadzonej w ramach realizacji projektu „CUS – centrum usług społecznych dla mieszkańców powiatu opoczyńskiego”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020″


Dokumenty do pobrania:


– Uchwała nr 126/430/2017(typ pliku: *.pdf , rozmiar pliku: 1.28 MB)


UCHWAŁA nr 26/429/2017 ZARZĄDU POWIATU OPCZYŃSKIEGO Z dnia 19 października 2017 r. w sprawie unieważnienia otwartego konkursu ofert na realizację zadania z zakresu rehabilitacji społecznej polegającej na „prowadzeniu wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego dla mieszkańców powiatu opoczyńskiego zleconego fundacji lub organizacji pozarządowej prowadzonej w ramach realizacji projektu „CUS – centrum usług społecznych dla mieszkańców powiatu opoczyńskiego”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020″


Dokumenty do pobrania:


– Uchwała nr 26/429/2017(typ pliku: *.pdf , rozmiar pliku: 1.28 MB)


Ogłoszenie Zarządu Powiatu Opoczyńskiego o otwartym konkursie ofert na realizację zadania z zakresu rehabilitacji społecznej polegającej na „prowadzeniu wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego dla mieszkańców powiatu opoczyńskiego zleconego fundacji lub organizacji pozarządowej, prowadzonej w ramach realizacji projektu „CUS – centrum usług społecznych dla mieszkańców powiatu opoczyńskiego”, współfinansowanego z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020″.


Dokumenty do pobrania:


– Ogłoszenie(typ pliku: *.pdf , rozmiar pliku: 4.47 MB)


Ogłoszenie Zarządu Powiatu Opoczyńskiego z dnia 19-10-2017 r. o naborze przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz innych uprawnionych podmiotów do pracy w komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na realizację zadania z zakresu rehabilitacji społecznej polegającej na prowadzeniu wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego dla mieszkańców powiatu opoczyńskiego zleconego fundacji lub organizacji pozarządowej prowadzonej w ramach realizacji projektu CUS – centrum usług społecznych dla mieszkańców powiatu opoczyńskiego współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.


Dokumenty do pobrania:


– Ogłoszenie(typ pliku: *.pdf , rozmiar pliku: 752 KB)


„Przebudowa wraz z rozbudową istniejącego budynku mieszkalnego w m. Żarnów wraz ze zmianą sposobu użytkowania dla potrzeb placówki opiekuńczo-wychowawczej dla 14 dzieci”

Powiat Opoczyński na terenie gminy Żarnów realizuje projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu  Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa  Łódzkiego na lata 2014-2020 pn.: „Przebudowa wraz z rozbudową istniejącego budynku mieszkalnego w m. Żarnów wraz ze zmianą sposobu użytkowania dla potrzeb placówki opiekuńczo-wychowawczej dla 14 dzieci”.

28 września 2017 r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Opocznie odbyło się uroczyste podpisanie umowy na realizację przebudowy i rozbudowy budynku mieszkalnego w miejscowości Żarnów z firmą Usługi Remontowo-Budowlane Guldziński Krzysztof, realizowanej w ramach przedmiotowego projektu. Wykonawca został wyłoniony w ramach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego. Czytaj dalej

„Przebudowa istniejącego budynku oświatowego w miejscowości Mroczków Gościnny „Dwór” wraz ze zmianą sposobu użytkowania dla potrzeb placówki opiekuńczo-wychowawczej dla 14 dzieci”

Powiat Opoczyński ogłosił w dniu 18 września 2017 r. ogłosił przetarg nieograniczony na wyłonienie Wykonawcy „Przebudowy istniejącego budynku oświatowego w miejsc. Mroczków Gość. „Dwór” wraz ze zmianą sposobu użytkowania dla potrzeb placówki opiekuńczo-wychowawczej dla 14 dzieci”.

Zakres realizacji inwestycji obejmuje kompleksową realizację przebudowy istniejącego budynku oświatowego ze zmianą sposobu jego użytkowania na potrzeby tworzonej placówki opiekuńczo – wychowawczej wraz z infrastrukturą techniczną niezbędną do jego  prawidłowego  funkcjonowania.


Dokumenty do pobrania:


Przebudowa istniejącego budynku oświatowego w miejscowości Mroczków Gościnny „Dwór” wraz ze zmianą sposobu użytkowania dla potrzeb placówki opiekuńczo-wychowawczej dla 14 dzieci(typ pliku: *.pdf , rozmiar pliku: 1,34 MB)


Ogłoszenie Zarządu Powiatu Opoczyńskiego o otwartym konkursie ofert na realizację zadania z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej pn. „Prowadzenie na zlecenie Powiatu Opoczyńskiego całodobowej placówki opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego na terenie Powiatu Łódzkiego Wschodniego”


Dokumenty do pobrania:


– Ogłoszenie(typ pliku: *.pdf , rozmiar pliku: 4.495 MB)
– Oferta(typ pliku: *.pdf , rozmiar pliku: 128.090 KB)
– Umowa(typ pliku: *.pdf , rozmiar pliku: 113.899 KB)
– Sprawozdanie(typ pliku: *.pdf , rozmiar pliku: 103.886 KB)


Ogłoszenie Zarządu Powiatu Opoczyńskiego o otwartym konkursie ofert na realizację zadania z zakresu rehabilitacji społecznej polegającej na „prowadzeniu wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego dla mieszkańców powiatu opoczyńskiego zleconego fundacji lub organizacji pozarządowej, prowadzonej w ramach realizacji projektu „CUS – centrum usług społecznych dla mieszkańców powiatu opoczyńskiego”, współfinansowanego z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020″.


Dokumenty do pobrania:


– Ogłoszenie(typ pliku: *.pdf , rozmiar pliku: 922.620 KB)
– Oferta(typ pliku: *.pdf , rozmiar pliku: 128.090 KB)
– Umowa(typ pliku: *.pdf , rozmiar pliku: 113.899 KB)
– Sprawozdanie(typ pliku: *.pdf , rozmiar pliku: 103.886 KB)


22.09.2017 r. – Warsztaty efektywnego radzenia sobie ze stresem dla pełnoletnich wychowanków pozostających w dotychczasowych rodzinach zastępczych

W dniu 22 września rozpoczęły się warsztaty efektywnego radzenia sobie ze stresem dla pełnoletnich wychowanków pozostających w dotychczasowych rodzinach zastępczych. Umiejętność efektywnego radzenia sobie w sytuacjach trudnych i stresujących pomoże im lepiej funkcjonować w społeczeństwie i rodzinie, poprawi samopoczucie, wiarę w siebie i przygotuje do opuszczenia rodziny zastępczej. Czytaj dalej

02.09.2017 r. – Rozpoczęcie szkolenia dla kandydatów do sprawowania pieczy zastępczej w ramach projektu „Rodzina na plus”.

            Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Opocznie jako organizator rodzinnej pieczy zastępczej informuje, iż w dniu 02 września 2017r. rozpoczęło się szkolenie dla kandydatów do sprawowania pieczy zastępczej w ramach projektu „Rodzina na plus” współfinansowanego ze środków EFS w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020. Czytaj dalej

10-13.08.2017 r. – Wyjazdowe warsztaty letnie dla dzieci i młodzieży z zaburzeniami rozwojowymi FASAD – druga tura

W dniach 10-13 sierpnia odbyła się II tura wyjazdowych warsztatów letnie dla dzieci i młodzieży z zaburzeniami rozwojowymi FASAD w Ośrodku Szkoleniowo-Wypoczynkowym  INWEST w Smardzewicach w formie: Grupowych warsztatów dla rodziców: psychoedukacyjne z elementami terapii prowadzone w paradygmacie psychodynamicznym, z elementami analizy procesu grupowego oraz pracy z ciałem P. Levine’a , zajęcia interaktywne skupiające się na tematyce dotyczącej zaburzeń występujących u dzieci po przeżyciu porzucenia i po prenatalnej ekspozycji na alkohol oraz innych środków psychoaktywnych. Czytaj dalej

01-04.08.2017 r. – Wyjazdowy obóz socjoterapeutyczny dla dzieci powyżej 11 roku życia

W dniach 1-4 sierpnia odbył się wyjazdowy obóz socjoterapeutyczny dla dzieci powyżej 11 roku życia. W obozie uczestniczyło łącznie 39 dzieci (umieszczonych w rodzinach zastępczych oraz dzieci z POW typu rodzinnego i dzieci biologiczne rodziców zastępczych 25K, 14M) na terenie ośrodka wypoczynkowego „Dresso” w Sulejowie, wyjazdowa forma obozu wzmocniła współdziałanie w  grupie rówieśników. Wyposażono uczestników w wiedzę na temat wpływu środków psychoaktywnych na rozwój i życie człowieka, zagrożenia jakie niosą eksperymenty w tej sferze, profilaktykę uzależnień , umiejętność wykorzystania własnego potencjału, nabywanie umiejętności komunikacji interpersonalnej, umiejętności zastępowania agresywnych zachowań, kształtowanie wytrwałości oraz identyfikacje własnych lęków i pokonywanie ich. Czytaj dalej

01-04.08.2017 r. – Wyjazdowy trening nabywania umiejętności społecznych i wzmacniania więzi z elementami TZA

W dniach od 1 do 4 sierpnia 2017 r. odbył się wyjazdowy trening nabywania umiejętności społecznych i wzmacniania więzi z elementami TZA dla rodzin zastępczych z dziećmi do10 r.ż. 12 rodzin zastępczych (3 rodziny zawodowe,1 niezawodowa, 8 spokrewnionych) oraz 1dyr POW typ rodzinnego – 20os (14K, 6M) oraz dla 24 dzieci do10 r.ż. umieszczonych w pieczy zastępczej wraz z  dziećmi biologicznymi (7K,17M). Czytaj dalej

27-30.07.2017 r. – Wyjazdowe warsztaty letnie dla dzieci i młodzieży z zaburzeniami rozwojowymi FASAD

W dniach 27-30 lipca odbyły się wyjazdowe warsztaty letnie dla dzieci i młodzieży z zaburzeniami rozwojowymi FASAD w Ośrodku Szkoleniowo-Wypoczynkowym  INWEST w Smardzewicach w formie: Grupowych warsztatów dla rodziców: psychoedukacyjne z elementami terapii prowadzone w paradygmacie psychodynamicznym, z elementami analizy procesu grupowego oraz pracy z ciałem P. Levine’a , zajęcia interaktywne skupiające się na tematyce dotyczącej zaburzeń występujących u dzieci po przeżyciu porzucenia i po prenatalnej ekspozycji na alkohol oraz innych środków psychoaktywnych. Czytaj dalej

Spotkania ze Specjalistą – Psychiatra dziecięcy

W dniach 31 maja i 21 czerwca odbyły się zaplanowane spotkania ze Specjalistą – Psychiatra dziecięcy. Na spotkaniu omówione zostały kryteria i wskazówki diagnostyczne najważniejszych zaburzeń i chorób psychicznych w psychiatrii okresu rozwojowego: zaburzenia odżywiania: anoreksja, bulimia, autyzm dziecięcy, zespół Aspargera, Zaburzenia obsesyjno-kompulsyjne, Zaburzenia związane z okresem dorastania, Kryzys wieku dorastania. Czytaj dalej

Warsztaty dla zawodowych rodzin zastępczych przeciw wypaleniu zawodowemu

W dniach 29-30 czerwca i 6-7 lipca odbyły się 4 dniowe warsztaty dla zawodowych rodzin zastępczych przeciw wypaleniu zawodowemu.

 Celem szkolenia było przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu osób sprawujących piecze zastępczą. Dwóch prowadzących prezentowało czynniki ryzyka, sygnały ostrzegawcze, symptomy, przyczyny, sposoby radzenia z problemami. Identyfikacje własnych zasobów i ograniczeń w pełnieniu funkcji rodzica zastępczego ( relacje i  komunikacja interpersonalna, stosunek do dzieci i problemów wychowawczych, samoocena, motywacja do wykonywania zawodu). Typy konfliktów, podatność na nie, umiejętność radzenia sobie z konfliktem, konflikt rodzic-dziecko, dziecko-szkoła, dziecko-dziecko, konflikt rodzic zastępczy-rodzic biologiczny. Budowane dobrych relacji z dziećmi – system PZK. Czytaj dalej

„Rozbudowa i przebudowa budynku Domu Pomocy Społecznej dla Dorosłych w miejscowości Drzewica ul. Stawowa 21/25”

Powiat Opoczyński na terenie gminy Drzewica realizuje projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu  Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa  Łódzkiego na lata 2014 -2020 pn.:

„Rozbudowa i przebudowa budynku Domu Pomocy Społecznej dla Dorosłych w miejscowości Drzewica ul. Stawowa 21/25”.

Wartość projektu: 11 450 776,64 PLN   w tym dofinansowanie z EFRR :  8 670 051,47 PLN.

Okres realizacji:  od 2016.07.27 do 2020.05.31.

Inwestycja będąca przedmiotem projektu polegać będzie na przebudowie i rozbudowie budynku głównego Domu Pomocy Społecznej dla Dorosłych wraz z infrastrukturą techniczną, zagospodarowaniem terenu oraz zakupem wyposażenia w miejscowości  Drzewica,  powiat opoczyński.  Budynek główny dla mieszkańców domu w Drzewicy objęty projektem, stanowi obiekt 3 kondygnacyjny, podpiwniczony, wykonany w technologii tradycyjnej, wzniesiony w latach 50-tych XX wieku. Przebudowany i rozbudowany dom, będzie zapewniał właściwy  zakres usług, zgodnie ze standardami określonymi dla tego  typu obiektu. Zrealizowana inwestycja zapewni  dom-  zamieszkanie 77 osobom w pokojach 1-, 2osobowych z łazienkami, wyżywienie, otrzymanie odzieży, utrzymanie czystości, zapewnienie usług opiekuńczych, ochrony zdrowia, szeroko pojętej rehabilitacji, aktywizacji sprawności, zaspokajanie potrzeb kulturalnych i religijnych itp.  Beneficjentami ostatecznymi  projektu będzie 77 mieszkańców oraz personel domu. Realizacja celu projektu poprzez utrzymanie istniejących miejsc w ramach domu dla przewlekle i somatycznie chorych, głównie dla osób starszych i doskonalenie zawodowe pracowników  spowoduje ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług socjalnych świadczonych                     w interesie ogólnym.  Głównym celem działalności domu w zakresie tworzonej infrastruktury będzie kompleksowa opieka i terapia zmierzająca do jak najdłuższego utrzymania sprawności intelektualnej i fizycznej osób starszych, zwiększenie zaradności, utrzymanie samodzielności życiowej oraz integracji społecznej. Działalność będzie oparta na realizacji zindywidualizowanych programów wspierająco-aktywizujących. Formy aktywności realizowane będą w czterech pracowniach funkcjonujących na terenie domu. W Domu Pomocy Społecznej w Drzewicy wdrożona zostanie Europejska Karta Praw i Obowiązków Osób Starszych Wymagających Długoterminowej Opieki i Pomocy w zakresie zgodnym  z prawem krajowym.

Gmina Drzewica jest Partnerem projektu, który będzie realizował zadanie Promocja projektu.

Cel główny projektu:

Zwiększenie poziomu usług społecznych na terenie powiatu opoczyńskiego poprzez utrzymanie miejsc w istniejącym Domu Pomocy Społecznej w Drzewicy dla osób przewlekle somatycznie chorych

Cel główny zostanie osiągnięty poprzez realizację celów cząstkowych do których należą:

 • zapewnienie opieki głównie dla osób starszych i/lub niesamodzielnych z terenu powiatu opoczyńskiego,
 • zapewnienie możliwości aktywnego udziału w lokalnej społeczności,
 • podniesienie jakości funkcjonowania mieszkańców DPS w Drzewicy poprzez wzrost standardów infrastruktury domu.

 

 

Planowane rezultaty do osiągnięcia w wyniku realizacji projektu:

 • Liczba wybudowanych / rozbudowanych / zmodernizowanych obiektów świadczących usługi społeczne- 1 szt.
 • Liczba wspartych ośrodków opieki nad osobami zależnymi – 1 szt.
 • Liczba nowo utworzonych miejsc pracy kobiety / mężczyźni -2 EPC
 • Liczba utrzymanych miejsc pracy – kobiety – 52 EPC
 • Liczba utrzymanych miejsc pracy – mężczyźni – 3 EPC
 • Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami – 1 szt.
 • Wzrost zatrudnienia we wspieranych podmiotach (innych niż przedsiębiorstwa) – 2 EPC.

„Przebudowa istniejącego budynku oświatowego w miejscowości Mroczków Gościnny „Dwór” wraz ze zmianą sposobu użytkowania dla potrzeb placówki opiekuńczo – wychowawczej dla 14 dzieci”.

Powiat Opoczyński na terenie gminy Opoczno realizuje projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu  Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa  Łódzkiego na lata 2014 -2020 pn.:

„Przebudowa  istniejącego budynku  oświatowego  w  miejscowości Mroczków Gościnny „Dwór” wraz ze zmianą sposobu użytkowania dla potrzeb placówki opiekuńczo – wychowawczej dla 14 dzieci”.

Wartość projektu: 2 487 185,00 PLN   w tym dofinansowanie z  EFRR :  1 868 035,81 PLN.

Okres realizacji:  od 2017-02-20 do 2019-11-30.

W ramach przedmiotowej inwestycji planuje się przebudowę istniejącego budynku oświatowego na potrzeby placówki opiekuńczo-wychowawczej dla niepełnoletnich osób z terenu powiatu opoczyńskiego potrzebujących opieki i wychowania w instytucjonalnej formie pieczy zastępczej. W nowoutworzonej placówce zostanie umieszczonych 14 dzieci, które będą bezpośrednimi użytkownikami rezultatów projektu. W chwili obecnej nie istnieje w powiecie placówka tego typu, w instytucjonalnej pieczy zastępczej umieszczone są dzieci w  placówkach opiekuńczo – wychowawczych, które zlokalizowano na terenie innych powiatów. Dzieci z uwagi na dalekie odległości  nie  mają możliwość kontaktowania się z rodziną lub sporadycznie są urlopowane  przez członków rodziny tylko na ferie, wakacje. Jeden z wychowanków pozbawiony jest możliwości kontaktowania się                            z rodzeństwem. Planowana inwestycja zostanie zlokalizowana w budynku zabytkowego dworu w Mroczkowie Gościnnym, po jego przebudowie i modernizacji. Projekt będzie realizowany w podziale na 4 zadania, w okresie od I KW. 2017 do IV kw. 2019 roku. Celem zapewnienia należytej opieki wychowankom placówki zatrudnionych zostanie 12 osób (9 pełnych etatów), które będą stanowić kadrę ośrodka. Opisywana nieruchomość zostanie także dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych – wybudowany zostanie podjazd dla wózków oraz zainstalowany zostanie schodołaz do poruszania się wewnątrz. Realizacja niniejszej inwestycji wspomoże wychowanków w zakresie włączenia społecznego, integracji z rodzinami, dostępu do edukacji oraz należytego startu w dorosłe życie. Ponadto w późniejszej perspektywie wychowankowie będą mieli większe szanse na przejście z opieki świadczonej w środowisku lokalnym do powrotu do domu rodzinnego lub rodzin zastępczych lub  uzyskując pomoc w ramach lokalnej społeczności.

Cel główny projektu:

Zwiększenie dostępności i jakości usług  społecznych na terenie powiatu opoczyńskiego  w zakresie pieczy zastępczej poprzez utworzenie placówki opiekuńczo wychowawczej dla 14 dzieci wraz z pokojem treningowym odpowiadające potrzebom odbiorców usług społecznych w powiecie opoczyńskim.

Cel główny zostanie osiągnięty poprzez realizację celów pośrednich do których należą:

 • poprawa dostępności i wzrost jakości pomocy społecznej w powiecie opoczyńskim,
 • systemowa pomoc osobom i rodzinom,
 • zapobieganie i przeciwdziałanie zjawiskom patologii społecznej,
 • wyrównywanie szans edukacyjnych,
 • budowa sprawnego i kompleksowego systemu opieki nad dzieckiem,
 • zapewnienie w środowisku lokalnym dzieciom i młodzieży potrzebującym opieki warunków jak najbardziej zbliżonych do domowych umożliwiających utrzymanie więzi rodzinnych i koleżeńskich,
 • poprawa jakości infrastruktury opieki społecznej na terenie powiatu opoczyńskiego.

 

Planowane rezultaty do osiągnięcia w wyniku realizacji projektu:

 • Liczba wybudowanych / rozbudowanych / zmodernizowanych obiektów świadczących usługi społeczne – 1 szt.
 • Liczba wspartych ośrodków opieki nad osobami zależnymi – 1 szt.
 • Potencjał objętej wsparciem infrastruktury w zakresie opieki nad dziećmi lub infrastruktury edukacyjnej –             14 osób,
 • Liczba nowo utworzonych miejsc pracy kobiety / mężczyźni – 9 EPC,
 • Liczba nowo utworzonych miejsc pracy – pozostałe formy kobiety / mężczyźni – 1 EPC,
 • Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami – 1 szt.

Wzrost zatrudnienia we wspieranych podmiotach (innych niż przedsiębiorstwa)  – 9 EPC.

„Przebudowa wraz z rozbudową istniejącego budynku mieszkalnego w m. Żarnów wraz ze zmianą sposobu użytkowania dla potrzeb placówki opiekuńczo-wychowawczej dla 14 dzieci”.

Powiat Opoczyński na terenie gminy Żarnów realizuje projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu  Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa  Łódzkiego na lata 2014 -2020 pn.:

„Przebudowa wraz z rozbudową istniejącego budynku mieszkalnego w m. Żarnów wraz ze zmianą sposobu użytkowania dla potrzeb placówki opiekuńczo-wychowawczej dla 14 dzieci”.

Wartość projektu: 1 580 820,92 PLN   w tym dofinansowanie z EFRR:  1 181 164,48 PLN.

Okres realizacji:  od 2017-02-15 do 2019-11-30.

Zakres projektu obejmuje przebudowę, rozbudowę i nadbudowę istniejącego już budynku mieszkalnego na potrzeby placówki opiekuńczo-wychowawczej dla 14 dzieci. Ekspertyza budowlana jednoznacznie wskazuje, że budynek nie nadaje do użytkowania. Modernizacja budynku zapewni możliwość zamieszkania oraz przyczyni się do poprawienia jakości życia wychowanków planowej placówki opiekuńczo-wychowawczej. Grupą docelową będą dzieci i młodzież do 18 roku życia, skierowane postanowieniem sądu do umieszczenia w pieczy zastępczej. Dzięki realizacji projektu dzieci wymagające pomocy poprzez opuszczenie domu rodzinnego będą mogły przebywać w bezpiecznym miejscu w środowisku lokalnym, co pozwoli im zachować kontakt z rodziną, koleżankami/kolegami, nauczycielami i szkołą. Powstanie placówki ograniczy do minimum konieczność zamian w życiu dzieci, które i tak znalazły się w trudnej dla nich sytuacji życiowej.  Głównym efektem planowanej instytucji jest wzrost liczby placówek opiekuńczo-wychowawczych na terenie powiatu opoczyńskiego z jednej do dwóch. Zważywszy na zapotrzebowanie realizacja inwestycji na terenie miejscowości Żarnów jest niezbędna. Realizacja projektu przyczyni się również do powstania nowych miejsc pracy. Planowo stworzonych zostanie 8 pełnych etatów. Kadra nowoutworzonej placówki w ramach projektu zostanie  objęta szkoleniami celem świadczenia wysokiej jakości usług społecznych. W związku z powyższym projekt przyczyni się zarówno do poprawy infrastruktury pieczy zastępczej jak również do wzrostu kwalifikacji kadry zajmującej się podopiecznymi placówki a przede wszystkim zostanie stworzony bezpieczny dom dla dzieci potrzebujących pomocy.

Gmina Żarnów jest Partnerem projektu, który będzie realizował zadanie Promocja projektu.

Główny cel projektu: Rozwój infrastruktury dla usług społecznych poprzez stworzenie wielofunkcyjnej placówki opiekuńczo-wychowawczej w miejscowości Żarnów dla 14 dzieci.

W ramach celu głównego wyznaczono cele szczegółowe:                                          

  – zmniejszenie dysproporcji wewnątrzregionalnej w zakresie dostępności i jakości infrastruktury społecznej,

– zapewnienie dostępu do niedrogich, wysokiej jakości usług społecznych,

– ograniczenie ubóstwa i wykluczenia społecznego,

–  wpływ na rozwój opieki nad dziećmi,

–  rozwój usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej, ale również usług opieki środowiskowej dla osób zależnych lub niesamodzielnych.

Planowane rezultaty do osiągnięcia w wyniku realizacji projektu:

 • Liczba wybudowanych/rozbudowanych/zmodernizowanych obiektów świadczących usługi społeczne – 1 szt.
 • Liczba wspartych ośrodków opieki nad osobami zależnymi –  1 szt.
 • Liczba nowo utworzonych miejsc pracy kobiety/mężczyźni – 8 EPC,
 • Potencjał objętej wsparciem infrastruktury w zakresie opieki nad dziećmi lub infrastruktury edukacyjnej – 14 osób,
 • Liczba nowo utworzonych miejsc pracy – pozostałe formy kobiety/mężczyźni – 1 EPC,
 • Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami – 1 szt.
 • Wzrost zatrudnienia we wspieranych podmiotach (innych niż przedsiębiorstwa) – 8 EPC.

Ogłoszenie wyników w otwartym konkursie ofert na realizację zadań z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych zlecanych fundacjom oraz organizacjom pozarządowym ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Ogłoszenie wyników w otwartym konkursie ofert na realizację zadań z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych zlecanych fundacjom oraz organizacjom pozarządowym ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

23-25.05.2017r. – Grupowe spotkania dla rodzin zastępczych w ramach projektu „RODZINA NA PLUS”

W związku z realizacją projektu „Rodzina na plus” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, rozpoczęły się grupowe spotkania ze specjalistami dla rodzin zastępczych. Rodziny biorące udział w projekcie miały do wyboru dwóch spośród czterech specjalistów, a mianowicie: neurologa, psychiatrę, seksuologa, alergologa. Czytaj dalej

Warsztaty dla kandydatów do sprawowania pieczy zastępczej realizowane w ramach projektu „RODZINA NA PLUS”

W dniach 25-26.05.2017r. oraz 29.05 i 01.06.2017r. odbyły się warsztaty dla kandydatów do sprawowania pieczy zastępczej realizowane w ramach projektu „Rodzina na plus”. Celem zajęć było przybliżenie kandydatom podstawowych informacji na temat pieczy zastępczej, zadań i obowiązków wynikających z ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t. j. Dz. U. z 2017r. poz. 697), zasad współpracy z organizatorem rodzinnej pieczy zastępczej i innymi podmiotami działającymi na rzecz dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej oraz problemów, z jakimi mogą spotkać się osoby sprawujące pieczę zastępczą w swojej codziennej pracy. Kandydaci mieli możliwość zadawania pytań i przedstawiania swoich obaw czy wątpliwości związanych ze sprawowaniem pieczy zastępczej. Czytaj dalej

PFRON ogłasza nabór wniosków w ramach programu “Stabilne zatrudnienie – osoby niepełnosprawne w administracji i służbie publicznej.”

Uprzejmie informujemy, że Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ogłosił nabór wniosków w ramach programu “Stabilne zatrudnienie – osoby niepełnosprawne w administracji i służbie publicznej.”

Celem programu „STABILNE ZATRUDNIENIE” – jest podniesienie wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych w administracji publicznej.

Program przyczyni się do zainicjowania lub wsparcia działań prowadzonych na rzecz osób niepełnosprawnych przez instytucje wykonujące zadania z zakresu administracji publicznej oraz pozwoli na zatrudnienie osób niepełnosprawnych, dając tym osobom gwarancję stabilnego zatrudnienia. Czytaj dalej

AKTYWNY SAMORZĄD – przyjmowanie wniosków w ramach dofinansowania

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Opocznie – Realizator programu „Aktywny Samorząd” uprzejmie informuje, iż zgodnie z „Kierunkami działań oraz warunkami brzegowymi obowiązującymi realizatorów pilotażowego programu „Aktywny samorząd” w 2017 rokuprzyjmuje wnioski w ramach dofinansowania:

 • Modułu I do 30 sierpnia 2017r.  Rozpatrzenie złożonych wniosków nastąpi po w/w terminie.
 • Modułu II dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2017/2018 wypada w dniu 10 października 2017r.

Więcej informacji na stronie PFRON: http://www.pfron.org.pl/pl/programy-i-zadania-pfr/aktywny-samorzad/1644,Pilotazowy-program-Aktywny-samorzad.html

PILNIE POSZUKUJEMY KANDYDATÓW NA RODZINY ZASTĘPCZE DLA DZIECI Z TERENU POWIATU OPOCZYŃSKIEGO!

 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Opocznie poszukuje kandydatów do:

– pełnienia funkcji rodziny zastępczej niezawodowej,

– pełnienia funkcji rodziny zastępczej zawodowej, w tym pełniącej funkcję pogotowia rodzinnego lub specjalistycznej,

– prowadzenia  rodzinnego domu dziecka.

Za pełnienie funkcji rodziny zastępczej zawodowej oraz dla osoby prowadzącej rodzinny dom dziecka przysługuje wynagrodzenie. Dodatkowo na  każde dziecko umieszczone w rodzinie zastępczej oraz w rodzinnym domu dziecka przyznawane jest świadczenie na pokrycie kosztów utrzymania tego dziecka oraz szereg innych świadczeń wymienionych w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej

Ponadto każda rodzina może skorzystać w naszym Ośrodku z pomocy: psychologa, radcy prawnego, pedagoga i pracownika socjalnego.

Szczegółowe informacje uzyskasz:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie ul. Armii Krajowej 2, 26-300 Opoczno

tel./fax 44 736-14-64, piecza_zastepcza@pcpropoczno.pl

 

Organizator Rodzinnej Pieczy Zastępczej

23-26.01.2017 r. – Warsztaty pt. „Profilaktyka uzależnień, sposoby przeciwdziałania zagrożeniom obecnym w przestrzeni wirtualnej” dla uczestników projektu „Rodzina na plus”

W drugim tygodniu ferii zimowych odbyły się warsztaty pt. „Profilaktyka uzależnień, sposoby przeciwdziałania zagrożeniom obecnym w przestrzeni wirtualnej” w salach ZSS nr 3 w Opocznie. Zajęcia poprowadził informatyk, podstawowe sposoby ograniczania dostępu do treści niepożądanych w Internecie, instalowanie i obsługa programów, blokowanie i nadzór treści. Czytaj dalej