logotypy unijne

Od września Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Opocznie realizuje korepetycje z języka polskiego, języka angielskiego, języka niemieckiego, matematyki, fizyki i chemii dla dzieci przebywających w pieczy zastępczej w ramach projektu „CUŚ- centrum usług środowiskowych na rzecz mieszkańców powiatu opoczyńskiego”. Korepetycje mają na celu wyrównywanie braków edukacyjnych, poprawę wyników w nauce i lepsze przygotowanie do egzaminów. Dla każdego dziecka zaplanowano 3 godziny korepetycji w miesiącu z wybranych przedmiotów. Ze względu na panującą pandemię część zajęć odbywa się zdalnie.