W ramach realizowanego przez Powiat Opoczyński projektu pn. „Rozbudowa i przebudowa budynku Domu Pomocy Społecznej dla Dorosłych w miejscowości Drzewica ul. Stawowa 21/25” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, w okresie od 24 sierpnia 2019 r. do 16 października 2019 r. Wykonawca robót tj. Korporacja Budowlana „DARCO” Dariusz Żak ul. Garbarska 53, 26-300 Radom, zrealizował następujący zakres rzeczowy robót:

 1. w budynku części przebudowy :
 2. zakończono roboty rozbiórkowe i wyburzeniowe na poziomie piwnicy,
 3. zakończono tynki na poziomie II piętra i I piętra
 4. zakończono w 90 % prace murowe na poziomie piwnic i parteru,
 5. wykonano montaż okien PCV w 100%,
 6. wykonano okablowanie instalacji elektrycznej na II i I piętrze w 100%,
 7. wykonano okablowanie instalacji elektrycznej na piwnicach i parterze w 50%,
 8. rozpoczęto prace dekarskie i murowe na poziomie dachu wykonano 20%,
 9. rozpoczęto prace elewacyjne wykonano 30%;
 10. w budynku części rozbudowy:
 11. zakończono wylewki wraz z warstwami izolacyjnymi 100% (poza łącznikami i częścią rehabilitacji),
 12. zakończono tynki 100 % (poza łącznikami i częścią rehabilitacji),
 13. zakończono montaż poziomów instalacji C.O. i CT oraz wod.-kan. (poza łącznikami i częścią rehabilitacji),
 14. wykonano kanały instalacji wentylacji w 50 % wraz z osprzętem,
 15. wykonano prace elewacyjne w 70 %,
 16. rozpoczęto wykonanie gładzi gipsowych w 20 %,
 17. rozpoczęto montaż ościeżnic drzwiowych wewnętrznych w 20 %,
 18. rozpoczęto montaż stolarki aluminiowej w 30 %,
 19. rozpoczęto montaż osprzętu sanitarnego stelaże WC 40 %,
 20. rozpoczęto wykonanie izolacji stropodachu w celu wykonania warstw spadkowych i pokrycia wraz z obróbkami blacharskimi 40 %,
 21. rozpoczęto zabudowę stelaży WC wykonano w ilości 20 %.

Całkowita wartość realizowanego projektu wynosi 11 450 776,64 zł, w tym przyznane dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 wynosi 8 670 051,47 zł.

Głównym celem działalności Domu w zakresie tworzonej infrastruktury będzie kompleksowa opieka i terapia zmierzająca do jak najdłuższego utrzymania sprawności intelektualnej i fizycznej osób starszych, zwiększenie zaradności, utrzymanie samodzielności życiowej oraz integracji społecznej.