„Rozbudowa i przebudowa budynku Domu Pomocy Społecznej dla Dorosłych w miejscowości Drzewica ul. Stawowa 21/25”

W ramach realizowanego przez Powiat Opoczyński projektu pn. „Rozbudowa i przebudowa budynku Domu Pomocy Społecznej dla Dorosłych w miejscowości Drzewica ul. Stawowa 21/25” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, w okresie od 11 czerwca 2019 r. do 24 sierpnia 2019 r. Wykonawca robót tj. Korporacja Budowlana „DARCO” Dariusz Żak ul. Garbarska 53, 26-300 Radom, zrealizował następujący zakres rzeczowy robót:

 1. w budynku części przebudowy :
 2. zakończono roboty rozbiórkowe i wyburzeniowe na poziomie parteru oraz pierwszego piętra, pozostało około 10% robót rozbiórkowych w poziomie piwnicy,
 3. dokonano demontażu instalacji elektrycznej i sanitarnej na poziomie parteru oraz pierwszego i drugiego piętra,
 4. zakończono roboty murarskie ścian działowych na poziomie parteru, I i II piętra,
 5. wykonano okablowanie instalacji teletechnicznej niskoprądowej na I i II piętrze w 40%,
 6. wykonano okablowanie instalacji elektrycznej na I i II piętrze w 40%,
 7. wykonano piony kanalizacji sanitarnej oraz instalację przeciwpożarową;
 8. w budynku części rozbudowy:
 9. zakończono roboty konstrukcji drewnianej więźby dachowej wraz z deskowaniem, jednokrotnym pokryciem papy oraz łatami,
 10. zakończono roboty związane z pokryciem dachu bez części wschodniej i zachodniej,
 11. zakończono w 100% obróbki blacharskie bez części wschodniej i zachodniej,
 12. zakończono w 100% wykonanie stropu od wejścia głównego,
 13. wykonano ławę fundamentową wraz ze ścianą fundamentową łącznika od strony wschodniej,
 14. zakończono roboty murowe na poziomie parteru łącznika od strony wschodniej 80 %,
 15. wykonano montaż płyt stropowych na poziomie parteru części wschodniej wraz z wymurowaniem ścian powyżej stropu,
 16. wykonano tynki wewnętrzne części rozbudowy w 35%
 17. wykonano 60% docieplenia elewacji części rozbudowy, bez tynku wykończeniowego,
 18. wykonano orurowanie instalacji wodociągowej w 90%, kanalizacyjnej w 90% oraz przeciwpożarowej 90%,
 19. zakończono roboty murowe poziomu parteru łącznika od strony zachodniej,
 20. wykonano szalunki i zbrojenie stropu na części zachodniej (rehabilitacja),
 21. wykonano ściany ogniomuru na części zachodniej w 90 %
 22. instalacje elektryczne wykonano w 70%,
 23. wykonano instalację teletechniczną niskoprądową w 70%.

Całkowita wartość realizowanego projektu wynosi 11 450 776,64 zł, w tym przyznane dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 wynosi 8 670 051,47 zł. Głównym celem działalności Domu w zakresie tworzonej infrastruktury będzie kompleksowa opieka i terapia zmierzająca do jak najdłuższego utrzymania sprawności intelektualnej i fizycznej osób starszych, zwiększenie zaradności, utrzymanie samodzielności życiowej oraz integracji społecznej.

[Best_Wordpress_Gallery id=”109″ gal_title=”20190822_rozbudowa_drzewica”]