Składanie wniosków o dofinansowanie w ramach realizacji pilotażowego programu „Aktywny samorząd” Moduł I

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Opocznie informuje, iż od dnia 2 maja 2019 roku do dnia 31 sierpnia 2019 roku można składać wnioski o dofinansowanie w ramach realizacji pilotażowego programu ,,Aktywny samorząd ” Moduł I w siedzibie PCPR w Opocznie w pokoju 23 lub elektronicznie za pośrednictwem SOW (Systemu Obsługi Wsparcia) od dnia 1 czerwca 2019 roku. Więcej informacji na temat SOW (Systemu Obsługi Wsparcia) można uzyskać na stronie PFRON.