Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 -2020

Powiat Opoczyński jest realizatorem inwestycji pn. „Przebudowa istniejącego budynku oświatowego w miejscowości Mroczków Gościnny „Dwór” wraz ze zmianą sposobu użytkowania dla potrzeb placówki opiekuńczo – wychowawczej dla 14 dzieci” współfinansowanej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 -2020.

W zakresie rzeczowym realizacji inwestycji w I kwartale 2019 r. Wykonawca robót tj. Przedsiębiorstwo Remontowo-Budowlane „Zawisza” Sp. z o.o. ul. Wielkopolska 7, 26-600 Radom zrealizował następujący zakres  robót budowlano – instalacyjnych obejmujących:

  • Roboty budowlane:

– przetarcie istniejących tynków wewnętrznych z kondygnacji parteru, piętra/poddasza,

– tynki zwykle na ścianach i słupach kat. III po skuciach płytek na kondygnacji piwnic, parteru, piętro/poddasza,

– przygotowanie podłoża pod posadzki na kondygnacji piwnic ,

– posadzki z płytek ceramicznych układanych na klej na kondygnacji piwnic,

– przygotowanie podłoża pod cokoliki z płytek ceramicznych na kondygnacji piwnic,

– cokoliki z płytek ceramicznych na kondygnacji piwnic,

– uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat III na kondygnacji parteru i piętro/poddasze,

– przygotowanie podłoża pod licowanie ścian płytkami,

– licowanie ścian płytkami ceramicznymi,

– rozpoczęcie zeskrobania i zmycia starej farby ze ścian na kondygnacji piwnic, parteru, poddasza,

– gruntowanie podłoży poziomych w piwnicach,

– gruntowanie podłoży pionowych na kondygnacji parteru, poddasza,

– izolacje cieplne pionowe z lekkiej odmiany betonu komórkowego na kondygnacji piwnic, parteru, poddasza,

– wykonanie izolacji z foli w płynie na kondygnacji piwnic, parteru, poddasza;

– skasowanie wykwitów na starych tynkach wewnętrznych na sufitach piwnic, parteru, poddasza;

– wykucie z muru ościeżnic drewnianych na kondygnacji parteru, piętra/poddasza;

– montaż okien i drzwi balkonowych na kondygnacji piwnic, parteru, piętra/poddasza;

– montaż zewnętrznych drzwi drewnianych na kondygnacji parteru;

– konstrukcję z rusztów drewnianych pod podsufitkę;

– izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt z wełny mineralnej;

– zakończenie krycia dachu na rąbek stojący blachą cynkowo-tytanową;

– obróbki blacharskie z blachy cynkowo-tytanowej;

– montaż rur spustowych z blachy cynkowo-tytanowej;

– przygotowanie podłoża i układanie posadzek z płytek ceramicznych;

– przygotowanie podłoża i układanie cokolików z płytek ceramicznych;

– przygotowanie podłoża i okładanie schodów z płytek gresowych;

– wykonanie wylewek samopoziomujących pod układanie paneli podłogowych oraz układanie paneli podłogowych;

– izolacja cieplna z lekkiej odmiany betonu komórkowego wraz z przyklejeniem warstwy siatki;

– przygotowanie podłoża i licowanie ścian płytkami ceramicznymi;

– gładzie gipsowe ścian i sufitów;

  • Roboty sanitarne wewnętrzne:

– montaż wodomierza;

– montaż szafek hydrantowych naściennych;

– montaż filtrów osadnikowych wewnętrznych;

– montaż pompy zatapialnej pływakowej;

– pompownie do ścieków z fekaliami;

– wykonanie obudowy kanalizacji sanitarnej płytami kartonowo gipsowymi na ruszcie metalowym;

– przebicia otworów dla przewodów instalacyjnych c.o. w ścianach i stropach;

– wykonanie rurociągów w instalacjach c.o.;

– izolacje rurociągów c.o.;

– montaż zaworów przelotowych i nastawnych na instalacjach c.o.;

– montaż części grzejników stalowych z zaworami termostatycznymi w c.o.;

– zamurowania bruzd z przewodami instalacyjnymi c.o.;

– montaż zbiorników z tworzywa sztucznego na olej opałowy;

– wykonanie instalacji i wyposażenia kotłowni (montaż kotła grzewczego olejowego, urządzenia do podgrzewania wody-400l, pomp obiegowych, zaworów bezpieczeństwa i przelotowych, naczynia zbiorczego, zaworów mieszających, rurociągów i izolacji instalacji c.o. w pom. kotłowni, układu sterowania elektrycznego;

  • Roboty elektryczne:

– montaż tablicy rozdzielczej T1 i T2 z wyposażeniem;

– montaż szafy Rack z wyposażeniem dla sieci komputerowej;

– montaż systemu sygnalizacji włamania i napadu, montaż centrali alarmowej, klawiatury szyfrowej, czujnika ruchu, sygnalizatora akustycznego zewnętrznego;

– montaż anteny dla instalacji telewizyjnej RTV/SAT;

Wartość projektu wynosi: 2.487.185,00 zł w tym dofinansowanie z EFRR: 1.868.035,81 zł. W ramach realizacji inwestycji Powiat Opoczyński pokryje 619.149,19 zł wkładu własnego.

Celem realizacji inwestycji jest modernizacja obecnej placówki oświatowej zlokalizowanej w dworku w Mroczkowie Gościnnym celem stworzenia placówki opiekuńczo-wychowawczej dla 14 dzieci objętych pieczą zastępczą w powiecie.

Zdjęcia terenu i wnętrza inwestycji w trakcie realizacji:

[Best_Wordpress_Gallery id=”105″ gal_title=”20190326_dps2″]

Zdjęcie 1. Strona północno-zachodnia
Zdjęcie 2. Strona północno-wschodnia
Zdjęcie 3. Pomieszczenie Sali treningowej
Zdjęcie 4. Pomieszczenie kotłowni
Zdjęcie 5. Pomieszczenie sypialni 4-osobowej
Zdjęcie 6. Parter – pomieszczenie kuchni z jadalnią
Zdjęcie 7. Pomieszczenie na poddaszu – sypialnia 1-osobowa
Zdjęcie 8. Pomieszczenie poddasza – łazienka