W ramach realizowanego przez Powiat Opoczyński projektu pn. „Rozbudowa i przebudowa budynku Domu Pomocy Społecznej dla Dorosłych w miejscowości Drzewica ul. Stawowa 21/25”, w I kwartale 2019 r. wykonano roboty budowlane w zakresie:

  • rozbiórki pomieszczenia składu opału zlokalizowanego w poziomie piwnicy,
  • wykonania ław fundamentowych oraz ścian piwnic klatki schodowej,
  • obsypania ścian piwnic klatki schodowej, a następnie wykonania ław fundamentowych w części rehabilitacyjnej budynku wraz ze ścianami fundamentowymi z bloczków betonowych,
  • wykonania izolacji cieplnej i przeciwwilgociowej ścian fundamentowych,
  • przygotowania podłoża pod posadzki części rehabilitacyjnej budynku parterowego,
  • wykonania części robót murowych ścian parteru klatki schodowej i części rehabilitacyjnej budynku parterowego,
  • prac ziemnych i fundamentowych łącznika budynku parterowego z budynkiem istniejącym od strony wschodniej wraz z wykonaniem podlewki betonowej pod ławy fundamentowe,
  • robót konstrukcji drewnianej więźby dachowej,
  • wykonania częściowo deskowania połaci wraz z jednokrotnym pokryciem papą izolacyjną,
  • montażu stolarki okiennej z profili PCV w części rozbudowy budynku parterowego.

Całkowita wartość realizowanego projektu wynosi 11 450 776,64 zł, w tym przyznane dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 wynosi 8 670 051,47 zł.

Głównym celem działalności Domu w zakresie tworzonej infrastruktury będzie kompleksowa opieka i terapia zmierzająca do jak najdłuższego utrzymania sprawności intelektualnej i fizycznej osób starszych, zwiększenie zaradności, utrzymanie samodzielności życiowej oraz integracji społecznej.

[Best_Wordpress_Gallery id=”100″ gal_title=”20190312_DPS_Drzewica”]