logotypy unijne

Wyjazdowe warsztaty w ramach projektu „Pokonać niepokonane – wsparcie dzieci i młodzieży z pieczy zastępczej w Powiecie Opoczyńskim”

1. W dniach 22-31 lipca odbędą się „Wyjazdowe warsztaty psychoedukacyjne z elementami terapii dla dzieci ze zdiagnozowanym FAS wraz z otoczeniem”. Charakter warsztatów: grupowe zajęcia psychoedukacyjne dla rodziców oraz zajęcia terapeutyczne dla dzieci. Powyższe warsztaty mają na celu nabycie umiejętności przez opiekunów do prawidłowej realizacji zaleceń zawartych w sporządzonej diagnozie.

2. W dniach 1 -5 sierpnia odbędą się „Wyjazdowe warsztaty diagnostyczne z elementami terapii dla dzieci z podejrzeniem zaburzeń ze spektrum FASD, innych zaburzeń neurorozwojowych oraz dla dzieci z niepełnosprawnością wraz z otoczeniem”. Diagnoza dzieci z podejrzeniem zaburzeń ze spektrum FASD oraz innych zaburzeń neurorozwojowych wraz z elementami terapii. Powyższe warsztaty mają na celu sporządzenie diagnoz z dalszymi zaleceniami do pracy z dzieckiem.

Język warsztatów dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnością.

Miejsce realizacji: Ośrodek Stary Młyn w Bolesławcu.

[Best_Wordpress_Gallery id=”88″ gal_title=”20180722_wyjazd_FAS”]