Warsztaty dla rodzin zastępczych i dzieci z pieczy zastępczej – uczestników projektu „Rodzina na plus” współfinansowanego ze środków EFS w ramach RPO województwa łódzkiego

W dniu 19 czerwca Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie zorganizowało w budynku MDK Opoczno warsztaty dla rodzin zastępczych i dzieci z pieczy zastępczej – uczestników  projektu „Rodzina na plus” współfinansowanego ze środków EFS w ramach RPO województwa łódzkiego.

Warsztaty dla rodziców zastępczych wzmocniły kompetencje wychowawcze uczestników i zmianę ich postaw względem podopiecznych na takie, które będą minimalizowały lub eliminowały ryzyko wystąpienia zachowań trudnych i ryzykownych u wychowanków. Podczas I części warsztatów  uczestnicy usłyszeli w jaki sposób prawidłowo nagradzać podopiecznych i pozwalać im na ponoszenie konsekwencji swoich zachowań, jak sprawić, by dziecko było bardziej samodzielne, jak wprowadzać zasady i wyznaczać granice. Udział w warsztatach przyczynił się do pogłębienia relacji opiekunów z dziećmi, nabycia umiejętności konstruktywnego rozwiązywania konfliktów, efektywniejszego wspomagania rozwoju dzieci i młodzieży. W II części  warsztatów grupowa forma zajęć pozwoliła na wymianę doświadczeń pomiędzy uczestnikami.

Warsztaty z komunikacji dla dzieci i młodzieży – prowadzone równolegle przez czterech specjalistów z odpowiednimi uprawnieniami w dwóch grupach, przybliżyły uczestnikom pojęcia komunikacji interpersonalnej, rozwinięcie umiejętności komunikowania się z innymi ludźmi, a także wzrost umiejętności asertywnego wyrażania uczuć i emocji. Dzieci na warsztatach przygotowały recytacje, kalambury, które były zaprezentowane wszystkim uczestnikom warsztatów na scenie. Warsztaty pozytywnie wpłynęły na rozwój społeczny i emocjonalny dzieci i młodzieży w nich uczestniczących, poprzez rozwój powyższych umiejętności związanych z komunikacją międzyludzką. Dzięki grupowej formie warsztatów, możliwe było jednoczesne przećwiczenie i szybkie utrwalenie zdobytych umiejętności poprzez udział w różnych ćwiczeniach i zadaniach. Warsztaty profilaktyczne z użyciem form aktywizujących (malarstwo i teatr) prowadzone przez dwóch specjalistów zwiększyły świadomość u dzieci i młodzieży na temat profilaktyki zachowań trudnych i ryzykowanych. Dzieci na warsztatach zostały teoretycznie wprowadzone w tematykę uzależnień, następnie przystąpiły do tworzenia plakatów na temat trudnych i ryzykownych zachowań, które były gotowe na wystawę podczas przerwy kawowej. Młodzież przystąpiła do zrobienia kukiełek, które wykorzystały do przedstawienia teatrzyku dla wszystkich Uczestników warsztatów na scenie MDK. Dzieci wykorzystały aktywizujące formy artystyczne i wizualne, które przyczyniły się do łatwiejszego przyswojenia zdobytych informacji oraz szybszego utrwalenia ich poprzez możliwość udziału w scenkach teatralnych i tworzenie plakatów.

Na potrzeby realizacji warsztatów zakupiliśmy materiały na zajęcia.

Dla uczestników warsztatów zakupiono obiad i przerwę kawową oraz na zakończenie warsztatów UP zostali obdarowani drobnymi upominkami.

[Best_Wordpress_Gallery id=”86″ gal_title=”20180619_warsztaty_MDK”]