01-04.08.2017 r. – Wyjazdowy obóz socjoterapeutyczny dla dzieci powyżej 11 roku życia

W dniach 1-4 sierpnia odbył się wyjazdowy obóz socjoterapeutyczny dla dzieci powyżej 11 roku życia. W obozie uczestniczyło łącznie 39 dzieci (umieszczonych w rodzinach zastępczych oraz dzieci z POW typu rodzinnego i dzieci biologiczne rodziców zastępczych 25K, 14M) na terenie ośrodka wypoczynkowego „Dresso” w Sulejowie, wyjazdowa forma obozu wzmocniła współdziałanie w  grupie rówieśników. Wyposażono uczestników w wiedzę na temat wpływu środków psychoaktywnych na rozwój i życie człowieka, zagrożenia jakie niosą eksperymenty w tej sferze, profilaktykę uzależnień , umiejętność wykorzystania własnego potencjału, nabywanie umiejętności komunikacji interpersonalnej, umiejętności zastępowania agresywnych zachowań, kształtowanie wytrwałości oraz identyfikacje własnych lęków i pokonywanie ich.

[Best_Wordpress_Gallery id=”25″ gal_title=”01-04.08.2017_wyjazdowy_oboz_socjoterapeltyczny”]