AKTYWNY SAMORZĄD – MODUŁ II – pomoc dla osób z orzeczeniem niepełnosprawności w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym

AS_plakat_modul2_pojedynczy

Program obejmuje następujące obszary wsparcia:

MODUŁ II – pomoc dla osób z orzeczeniem niepełnosprawności w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym

1. Termin zakończenia przyjmowania wniosków w 2016r. upływa:
– 15 kwietnia 2016r. I tura
– 10 października 2016r. II tura

W 2016r. kwota dofinansowania kosztów nauki na semestr wynosi w przypadku:
1. dodatku na pokrycie kosztów kształcenia od 700zł do 1000zł
2. dodatku na uiszczenie opłaty za przeprowadzenie przewodu doktorskiego – do 4000zł.
3. opłaty za naukę /czesne/ – wysokość kosztów czesnego w ramach jednego kierunku kształcenia na poziomie wyższym.

Warunki zwiększenia dofinansowania

Dodatek może być zwiększony o:
1. 700zł – w sytuacji, gdy osoba niepełnosprawna ponosi dodatkowe koszty z powodu barier w poruszaniu się w lub w komunikowaniu się.
2. 500zl- w przypadku, gdy osoba niepełnosprawna ponosi koszty z tytułu pobierania nauki poza miejscem zamieszkania ponad 50km
3. 300zł – w przypadku, gdy osoba niepełnosprawna posiada kartę dużej rodziny
4. 300zł – w przypadku, gdy osoba niepełnosprawna pobiera naukę jednocześnie na dwóch kierunkach studiów/nauki.