Dyrektor PCPR w Opocznie odznaczona Srebrnym Krzyżem Zasługi

09 października 2019 r. w sali Stulecia Niepodległości Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego odbyła się uroczystość wręczenia odznaczeń państwowych osobom zasłużonym z terenu województwa łódzkiego. Po serdecznym przywitaniu oraz uroczystym odśpiewaniu hymnu Polski,
w imieniu Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej Wicewojewoda Łódzki Pan Karol Młynarczyk rozpoczął wręczanie odznaczeń.

Wśród szczególnie zasłużonych dla województwa Łódzkiego znalazła się Pani Wiesława Kurowska – Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Opocznie. Postanowieniem z dnia 22 maja 2019 r. została odznaczona Srebrnym Krzyżem Zasługi za działania na rzecz osób
wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Wicewojewoda gratulując odznaczonym złożył także podziękowania za ich pracę i poświęcenie. Kończąc swoją wypowiedź, powiedział: „Jesteście Państwo chlubq województwa łódzkiego. ”