14-17.03.2017 r. – Warsztaty pt. „Profilaktyka uzależnień od środków psychoaktywnych, wpływ sekt” uczestników projektu „Rodzina na plus”

W marcu odbyły się warsztaty pt. „Profilaktyka uzależnień od środków psychoaktywnych, wpływ sekt” w salach ZSS nr 3 w Opocznie.  Zajęcia poprowadził trener uzależnień, zapoznając uczestników z profilaktyką i podejmowaniem kroków zaradczych w przypadku stwierdzenia symptomów uzależnienia, ochrona przed wpływem sekt. W szkoleniu wzięły udział rodziny spokrewnione, w których dominują starsi opiekunowie, w największym stopniu nieświadomi zagrożeń, jakie współcześnie stwarza działalność sekt i szeroka dostępność do środków psychoaktywnych. Uczestnicy zostali wyposażeni w skrypt. W trakcie szkolenia dzieci umieszczone w pieczy miały zapewnione wsparcie towarzyszące przez dwóch koordynatorów r.p.z.. Uczestnicy wraz z dziećmi mieli zapewnione przerwy kawowe.

[Best_Wordpress_Gallery id=”16″ gal_title=”14-17.03.2017_profilaktyka_uzaleznien”]