07.03.2017 r. – Rozpoczęcie szkolenia dla kandydatów na niezawodowe rodziny zastępcze

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Opocznie jako organizator rodzinnej pieczy zastępczej informuje, iż w dniu 07.03.2017r. o godz. 1700 w Ośrodku Rodzin Zastępczych w Łodzi rozpoczyna się szkolenie dla kandydatów na niezawodowe rodziny zastępcze, które prowadzone będzie przez Oddział Terenowy Towarzystwa Rozwijania Aktywności Dzieci „SZANSA” w Łodzi, ul. Piotrkowska 17. W wyżej wymienionym szkoleniu wezmą udział kandydaci z terenu powiatu opoczyńskiego. Powyższe szkolenie prowadzone będzie na podstawie pakietu szkoleniowego PRIDE, w wymiarze 60 godzin.

Wszystkim uczestnikom szkolenia życzymy powodzenia!