12-15.12.2016 r. – Rozpoczęcie spotkania grup wsparcia dla uczestników projektu „Rodzina na plus”

W związku z realizacją projektu „Rodzina na plus” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, rozpoczęły się spotkania grup wsparcia dla uczestników, tj. rodzin zastępczych. Wsparciem zostały objęte zarówno rodziny zastępcze zawodowe, jak również spokrewnione i niezawodowe. Spotkania grup wsparcia odbywały się w siedzibie PCPR w Opocznie oraz w Zespole Szkół Samorządowych nr 3 w Opocznie i trwały od 12 do 15 grudnia br. Pierwsza część spotkań dotyczyła wsparcia specjalisty pracy z rodziną, którego zadaniem jest udzielanie poradnictwa i pomocy osobom stanowiącym rodzinną pieczę zastępczą. Dzięki spotkaniom grupowym i wymianie doświadczeń, rodziny mogą się poznać i wzajemnie wspierać. Podczas drugiej części spotkań rodziny mogły skorzystać z usług prawnika. W trakcie spotkań uczestnicy mieli zapewnioną przerwę kawową. W tym czasie dzieci uczestników przebywały pod opieką koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej. Najmłodszym zapewniono mnóstwo atrakcji, m.in. dostęp do sali zabaw, wyposażonej wg potrzeb dzieci w różnym wieku. Dodatkowo w ramach realizowanego projektu na tę potrzebę zakupiono pomoce dydaktyczne, gry, puzzle, piłki, kręgle itp. W trakcie zabawy dzieci także miały zapewniony posiłek. Spotkania każdej z grup wsparcia będą odbywały się cyklicznie 1 raz w miesiącu wg ustalonego harmonogramu, aż do zakończenia projektu, tj. do czerwca 2018 r.

[Best_Wordpress_Gallery id=”14″ gal_title=”16-25.01.2017_grupy_wsparcia”]